Hitsaustekniikka 3/2011 - page 57

3/2011
[
]
55
perheenjäsenille suunnattu pilkkikilpailu. Useana vuotena tilaisuus on
järjestetty Pirkkalan Reipinniemessä.
Toinen vakiotilaisuus on kesäristeily, tällä kerralla risteiltiin Näsijärvellä.
Lämpöisessä kesäillassa nautittiin Tampereen Aikuiskoulutuskeskuk-
sen keittiön maukkaasta ja runsaasta iltapalasta ja yhteistyökumppa-
neiden virvokkeista. Risteilylle osallistui jälleen kiitettävä määrä myös
osaston aktiivisia senioreita.
Hallitus kiittää paikallisosaston jäseniä, yrityksiä ja yhteistyöhenkilöitä.
TURKU
YLEISTÄ
Vuosi 2010 oli Turun paikallisosaston 57. toimintavuosi. Puheenjoh-
tajana toimi DI Kari Laiho ja sihteerinä DI Pasi Hiltunen.
Paikallisosaston toiminta oli vuoden aikana toimintasuunnitelman
mukaista. Toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle jäsentiedotteilla.
JÄSENET
Vuoden 2010 lopussa paikallisosaston jäsenmäärä oli 423 jäsentä.
HALLINTO
Toimintavuoden aikana paikallisosaston hallituksen ovat muodosta-
neet:
Puheenjohtaja:
DI Kari Laiho
Varapuheenjoht.: Ins. Heikki Veistinen
Jäsenet:
Tekn. Jyrki Koivisto, ins. Kalevi Koivusalo,
DI Tapio Nieminen, ins. Pasi Vuorinen ja
tekn. Ilpo Ylismäki, Vesa Viitasaari
1. varajäsen:
Ins. Taito Tieranta
2. varajäsen:
DI Teemu Mäkinen
Paikallisosaston tilintarkastajina toimivat Jukka Kivinen ja Tuomo Kon-
tkanen.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin 9.2.2010 YIT Keskuksen Lemminkäisenkadun
tiloissa. Kokoukseen osallistui 21 paikallisosaston jäsentä. Kokouksen
jälkeen kuultiin esitelmä ”YIT:n kiinteistötekniikka Varsinais-Suomes-
sa”, jonka piti aluepäällikkö Antti Lempiäinen.
Vaalikokous pidettiin 11.10.2010 Stera Technologies Oy:n Tierankadun
tiloissa. Kokoukseen osallistui 23 paikallisosaston jäsentä. Kokousesi-
telmänä kuultiin toimitusjohtaja Heikki Ajangon esitelmä Stera Techno-
logies Oy:stä, jonka jälkeen tehtiin tutustumiskierros tehdastiloihin.
EXCURSIOT
Perinteinen kesäristeily järjestettiin 11.6.2010. Risteily yhteislaulun ja
tarjoilun saattelemana suuntautui Loistokarille, jossa syötiin saaristo-
laishenkinen illallinen. Suosittu tapahtuma keräsi mukaan tällä kertaa
yhteensä 31 henkilöä (jäsenet ja seuralaiset).
Paikallisosasto järjesti myös ulkomaan excursion joka suuntautui tällä
kertaa Latvian Riikaan 23.-25.9.2010. Matkalla tehtiin teollisuusvie-
railut Vairogs -yhtiöön, RVR junavaunutehtaalle, Riga Shipyardille, 
Severstal Lat -yhtiöön, Bauskas panimoon sekä tutustuttiin kulttuu-
rikohteena Riikan vanhaan kaupunkiin. matkalle osallistui 7 paikallis-
osastonjäsentä. Riikassa toimi oppaina Vlarimir Artemenko (Severstal),
Sergej Kocanzi (ASSL Invest), Mikhail Jefremov (ASSL Invest) sekä
Anatolij Kocanzi (Adago).
Paikallisyhdistys teki syysexcursion NWE 2010 messuille. Matkalle
osallistui 25 yhdistyksen jäsentä. Paikallisosasto vastasi matkan jär-
jestelyistä ja kustannuksista.
TALOUS
Tulostase oli kertomusvuonna ylijäämäinen 2,03
.
Sääntömääräisten kokousten lisäksi Senioriklubien toimintaan on
kuulunut matkoja, yritysvierailuja, lounaita ym. Useisiin tilaisuuksiin
ovat myös seuralaiset olleet tervetulleita. Lisäksi klubien jäsenet ovat
vierailleet toistensa järjestämissä tilaisuuksissa.
HELSINGIN SENIORIKLUBI
Vuoden 2010 toimintakertomus
Raporttikausi 28.11.2009-24.11.2010
Hallitus vuodelle 2010
Klubimestari Seppo Tuominen, toimikausi 2010 ja 2011
Sihteeri Kaj Bjugg, toimikausi 2009 ja 2010
Jäsenet, toimikausi 2010:
Leo Lindblad, Heikki Koivikko, Touko Ahonen, Paavo Kuusela Taisto
Lehtinen ja Pentti Sorkio
Kokoukset
Klubikokoukset
02.03.2010 Gasum, Espoo
22.04.2010 Eduskunta
15.06.2010 Kesäteatteri, Suomenlinnassa
17.08.2010 Lounasristeily, Helsinki
30.09.2010 Finnair, Vantaa
28.10.2010 Tekniikan museo, Viikki
26.11.2010 vuosikokous, Vaakuna / kabinetti
Hallituksen kokoukset
11.01.2010 Ravintola Rosso, Hakaniemi ympyrätalo
22.02.2010 Ravintola Rosso, Hakaniemi ympyrätalo
12.04.2010 Ravintola Rosso, Hakaniemi ympyrätalo
30.08.2010 Ravintola Rosso, Hakaniemi ympyrätalo
11.10.2010 Ravintola Rosso, Hakaniemi ympyrätalo
01.11.2010 Ravintola Rosso, Hakaniemi ympyrätalo
Muut kokoukset
5.10.2010 Klubimestarien ja sihteerien kokous oli logistiikkakeskus
BE-Group Oy:ssä Lahdessa, pääaiheena tulevien yhteismatkojen ide-
ointi ja vaihtoehtojen esittely.
Jäsentietoa
Muistamme kunnioituksella poismenneitä aktiivijäseniämme
Helge Henrikssonia k.4.5.2010 85 vuoden ikäisenä ja
Janne Holmströmiä k. 15.7.2010 87 vuoden ikäisenä
Toiminta
Toimintavuoden ensimmäinen klubikokous pidettiin 02.03.2010 Gasum
Oy:ssä, Espoossa
22.04.2010 Tutustuimme Eduskuntaan, isäntänä kansanedustaja Eero
Lehti. Osanottajia oli 29 henkilöä
SENIORIKLUBIT
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...68
Powered by FlippingBook