Hitsaustekniikka 3/2011 - page 58

3/2011
[
]
56
17-20.05.2010 Lahden klubin järjesti Kartanonkierros matkan Viroon.
Klubistamme osallistu 4 henkilöä.
15.06.2010 Suomenlinnan Kesäteatteri, osallistui 12 henkilöä.
17.08.2010 Teimme lounas-kuninkaanristeilyn suomenlinnan ympä-
ristöön. Osallistujia oli 15.
30.09.2010 vierailimme Finnairin huollossa. Osallistujia oli 22 henkilöä
28.10.2010 vierailimme Tekniikanmuseossa, Viikissä. Osallistujia
oli 14.
24.11.2010 pidettiin vuosikokous Vaakunan kabinetissa. Avec tilai-
suuteen osallistui 20 henkilöä.
Vuosikokousasioiden jälkeen jäsenemme Taisto Lehtinen piti esityksen
matkasta Shanghaihin sanoin ja kuvin. Esityksen jälkeen nautimme
maukkaan jouluaterian sekä leppoisaa keskustelua vuoden tapah-
tumista.
Kaikki tilaisuutemme olivat avec tilaisuuksia.
Vuoden aikana lähetettiin tasavuosia täyttäneille klubin jäsenille klubin
oma onnittelukortti. Onniteltavia oli 30 henkilöä. Jäsenmäärä oli 2010
tehdyn jäsenluettelon mukaan 109 senioria.
LAHDEN SENIORIKLUBI
Vuoden 2010 toimintakertomus
Raporttikausi 18.11.2009-23.11.2010
Hallitus vuonna 2010
Klubimestari Antero Pokkinen, toimikausi 2010 ja 2011
Sihteeri Erkki Petlin, toimikausi 2010
Jäsenet, toimikausi 2010:
Leo Laapotti, Pentti Marjamaa, Heikki Nummelin, Erkki Petlin, Antero
Pokkinen ja Armas Toivonen
Kokoukset
Hallituksen kokoukset
12.01.2010 Ravintola Wanha Herra, Lahti
05.05.2010 Ravintola Sinuhe, Lahti
26.10.2010 Ravintola Wanha Herra, Lahti
Jäsenkokoukset
17.02.2010 Ravintola Wanha Herra, Lahti. Paikalla 8 jäsentä
18.08.2010 Vesisamoilioiden sauna, Kahvisaari, Niemen satama,
Lahti. Paikalla 7 jäsentä.
23.11.2010 Ravintola Wanha Herra, Lahti Vuosikokous
Muut kokoukset
05.10.2010 Klubimestarien ja sihteerien kokous BE Group Oy:ssä
Lahdessa
Kokoontuminen ja yhteinen lounas
Tehdaskierros: tutustuminen teräspalvelukeskuksen toimintoihin
Senioriklubien klubimestareiden ja sihteereiden kokouksessa pää-
aiheena 2011 toiminnan kartoitus.
Jäsenkirjeet
Toimintavuonna lähetettiin jäsenistölle 4 jäsenkirjettä, joissa informoi-
tiin klubin toiminnasta ja kutsuttiin jäsenistöä osallistumaan toimintaan.
Toiminta
09.04.2010 Wieniläiskonsertti, Sibeliustalo, Lahti. Osallistujia 12
henkilöä.
17.-20.05.2010 Matka Viron kartanoihin ja setumaalle. Osallistujia oli
yhteensä 32, joista Lahden klubista 8 henkilöä ja Helsingin klubista 4
henkilöä.
08.06.2010 Vesijärven risteily 08.06.2010. Osallistujia oli 9 henkilöä.
Em. tilaisuutemme olivat avec tilaisuuksia.
28.09.2010 Tehdasvierailu Kempille. Osallistujia oli 8 jäsentä tutus-
tumassa uusittuun tehtaaseen.
Harjulan kuntopiiriin on osallistunut vuoden aikana 4 jäsentä+osalla
avec.
Joukostamme poistui toukokuussa Raimo Vilhunen.
Vuoden aikana lähetettiin tasavuosia täyttäneille klubin jäsenille on-
nittelukortti. Onniteltavia oli 10 henkilöä. Jäsenmäärämme on 62 se-
nioria. Pikkujoulu pidettiin 14.12.2010 Upseerikerhon tiloissa Lahden
Hennalassa.
TAMPEREEN SENIORIKLUBI
Toimihenkilöt
Klubimestari: Jarkko Lehtinen
Klubisihteeri: Olavi Ahlstedt
Hallituksen jäsenet: Olavi Ahlstedt, Jarkko Lehtinen, Aarne Pajunen,
Risto Rinne, Jorma Saarikivi.
Kokoukset
Vuosikokous ja Joululounas oli 8.12.2009 ravintola Vaskitähdessä
Jarkko Lehtinen Ja Olavi Ahlstedt osallistuivat klubimestarien ja –sih-
teerien yhteiskokoukseen 5.10.2010 Lahdessa.
Kuukausikokoukset vuonna 2010:
12.1 Tutustuminen Vakoilumuseoon, 9.2 Vierailu GaV-group Oy:ssä ja
Aurajoki Oy:ssä, 9.3 Tutustuminen Mediakeskus Rupriikkiin, 13.4 Tu-
tustuminen Museokeskus Vapriikissa,14.9 Kokous ja Rautapuistossa
otettujen valokuvien katselu, 12.10 Vierailu Hakkarin museoraitilla.
Edellä mainittujen kuukausikokousten yhteydessä käsiteltiin ajankoh-
taisia asioita ja mietittiin tulevaisuuden tapahtumia ja toimintatapoja
sekä informoitiin muiden senioriklubien järjestämistä tapahtumista.
Matkat ja Vierailut
Runsas joukko Senioriklubilaisia osallistui Tampereen paikallisosaston
järjestämään pilkkikilpailuun Pirkkalan Reipissä 27.3. Huomionarvoista
on, kaikki Senioriklubilaiset pääsivät palkinnoille.
Kulttuurimatka Kyröskosken Rautapuistoon toteutui 25.5.2010 ja
osallistujia oli noin 10 henkilöä (avec).
Tampereen Senioriklubin edustajisto (5 henk.) osallistui Helsingin
Senioriklubin järjestämään Eduskuntataloon tutustumiseen. Vierai-
lumme oli varmaankin huomioitu, sillä lähes kaikki kansanedustajat
olivat paikalla.
TURUN SENIORIKLUBI
Vuoden 2010 toimintakertomus
Toimintavuoden 2010 aikana senioriklubin hallitukseen kuuluivat:
Klubimestari Olli Rönnemaa, klubisihteeri Pentti Virtanen, raha-asiain-
hoitaja Kalevi Heino 06.11.2010 saakka, sekä muut jäsenet Hannu
Kanerva, Jouko Rinneranta ja Raimo Seppälä
Hallitus kokoontui vuoden aikana 3 kertaa ja hoiti asioita myös säh-
köpostin avulla
Jäsenmäärä oli n.100 SHY:n listojen mukaan.
Kuukausikokoukset pidettiin joka kuukauden ensimmäisenä arkitorstai-
na alkaen klo 13, yhteensä kahdeksan kappaletta. Kokouspaikkana oli
jälleen kahden vuoden evakkomatkan jälkeen remontoitu Turun Upsee-
rikerho, Kaivokatu 12. Osallistujia kokouksissa oli keskimäärin noin 20.
Vuosi 2010 oli klubin 21. toimintavuosi.
Toimintaa vuoden aikana:
07.01.
Kuukausikokous. Klubimestari toivotti senioriveljet tervetul-
leeksi Turun Upseerikerhon peruskorjattuihin tiloihin yhtä
päivää ennen virallisia avajaisia. Tarjoilu päätettiin muuttaa
kahvista ja pullasta maukkaaseen ns. ”päivän lounaa-
seen”, joka nautitaan ennen kokouksen alkua. Klubimesta-
ri kertoi sääntöneuvottelusta SHY:n toimistossa Helsingis-
sä, missä sovittiin sääntöihin tehtävät pienet muutokset.
Jäsenet suorittivat itsensä esittelyn. Lopuksi klubimestari
piti esitelmän ”Suvun autot 1900 – 2010”.
04.02.
Kuukausikokous. Keskusteltiin ja sovittiin alkaneen toi-
mintavuoden retki- ym. ohjelmista.
04.03.
Kuukausikokous. Kalevi Heino: Esitelmä Raitsikat. Kalen
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,...68
Powered by FlippingBook