Hitsaustekniikka 3/2011 - page 60

3/2011
58
HAKU KÄYNNISSÄ SYKSYLLÄ
ALKAVIIN KANSAINVÄLISIIN
HITSAUSKOULUTUKSIIN!
HITSAUSNEUVOJAN
IWS -koulutus
. .
– . .
, sisältää lähipäivää
Hinta henkilön kehitysohjelmana
ja
yrityksen kehitysohjelmana  .
HITSAUSTARKASTAJAN
IWI -koulutus niille, joilla ei ole IWE-,
IWT- tai IWS-tutkintoa
. .
– ..
, sisältää lähipäivää
Hinta henkilön kehitysohjelmana  ja
yrityksen kehitysohjelmana
.
HITSAUSTARKASTAJAN
IWI -koulutus IWE-, IWT- tai
IWS-tutkinnon suorittaneille
. .
– ..
, sisältää lähipäivää
Hinta henkilön kehitysohjelmana
ja
yrityksen kehitysohjelmana  .
Koulutukset kuuluvat valtionosuusrahoitusjärjes-
telmän piiriin, jolloin arvonlisäveroa ei veloiteta.
Lue lisää
tai ota yhteyttä
IWI-koulutus: Eero Toivanen, puh.
 † ‡
IWS-koulutus: Sirpa Perttilahti, puh.
‡ ‡
AEL on Suomen johtava tekniikan koulutuspalveluiden tarjoaja.
Meiltä saat tehokkaat ratkaisut yrityksen toiminnan kehittämi-
seen. Tarjontaamme kuuluvat myös avoimet ja yrityskohtaiset
kurssit, seminaarit ja tutkinnot.
Turun Senioriklubi luovutti 20.5.2011 kannustusstipendin Turun Ai-
kuiskoulutuskeskuksessa hitsaajan ammattitutkinnon suorittaneelle
23-vuotiaalle Janne Ollikaiselle, joka on syntynyt Kuopiossa.
Tämä Turun senioriklubin stipendi annetaan nuorelle hitsaustai-
doissa edistyneelle ja pätevöityneelle henkilölle, joka on osoittanut
halua ja kykyä parantaa ja ylläpitää hitsauslaatua.
Ollikainen on jo aikaisemmin suorittanut hitsaajaneuvojan pätevyyden
ja hän työskentelee nykyään STX:n Turun telakalla.
Saamastaan stipendistä kiitollinen ja yllättynyt Janne Ollikainen
kertoi, että hänellä on tarkoitus edelleenkin jatkaa kouluttautumis-
taan alalla.
TuAKK:ssa opiskelee vuosittain hitsausalaa noin 220 henkilöä,
joista ammattitutkinnossa on noin 100 henkilöä. Tämän lisäksi meillä
käy 100-200 yksittäistä henkilöä suorittamassa hitsauspätevyyksiä,
kertoi hitsausopettaja Kari Aarrekangas.
Turun
senioriklubin
stipendi
Janne Ollikaiselle
Luovutustilaisuus Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa. Henkilöt va-
semmalta: Raimo Seppälä, Turjo Rantanen, Janne Ollikainen, klu-
bimestari Olli Rönnemaa sekä hitsausopettaja Kari Aarrekangas.
Kuva: Markku Virta.
Liity jäseneksi
Suomen Hitsausteknilliseen Yhdistykseen.
Saat mm. Hitsaustekniikka-lehden
kuudesti vuodessa.
Jäsenkaavakkeet voit tulostaa osoitteestamme:
tai
pyytää numerosta
(09) 773 2199.
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68
Powered by FlippingBook