Hitsaustekniikka 3/2011 - page 47

3/2011
[
]
45
YHDISTYKSEN HALLINTO
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa.
Hallituksen kokoonpano oli vuonna 2010 seuraava (jäljellä olevat
toimintavuodet ovat suluissa):
Puheenjohtajat
Puheenjohtaja
DI Ismo Meuronen Meuro-Tech
(1)
1. Varapuheenjohtaja DI Christer Söderholm Oy AGA Ab
(2)
2. Varapuheenjohtaja IWE Kari Laiho, STX Finland Cruise Oy (3)
Jäsenet
IWE Ari Ahto
Technip Offshore Finland Oy
(3)
Ins. Jorma Hietalahti
STUK
(3)
IWE Erkki Veijalainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto (3)
DI Pertti Kaarre
Jyväskylän aikuisopisto
(2)
IWT Seppo Paloluoma Vaasan aikuiskoulutuskeskus
(2)
Ins. Aila Tolppanen
INSPECTA OY
(2)
TkT Petteri Jernström LEVATOR VOY
(1)
IWE Antero Tanska
Rannikon Konetekniikka Oy
(1)
DI Pekka Vänskä
ESAB
(1)
Varajäsenet
Ins. Tuomo Peltola
KETEK
(3)
IWE Mika Sirén
VTT
(3)
EWE Juha Häkkilä
Foster Wheeler Oy
(2)
IWE Raimo Sorjonen John Deere Forestry Oy
(2)
DI Jyrki Lieto
Sonar Oy
(1)
IWE Kai Kasanen
Savonlinna Works Oy
(1)
Tilintarkastajat:
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat ekonomi, KHT-tilintarkastaja Tar-
mo Haapasaari ja IWE Jyrki Honkanen, Oy AGA Ab. Varatilintarkastajina
toimivat HTM Anne Kovanen ja DI Reijo Pettinen, LTY.
Toimisto:
Toiminnanjohtaja IWE Esa Tikka
Toimistonhoitaja/toimitussihteeri Terttu Lindewald
TALOUS
SHY:n vuoden 2010 kirjanpito osoitti 49 928,80 euroa ylijäämää.
Yhdistyksen paikallisosastojen kirjanpito osoitti 16 289,02 euroa
ylijäämää. SHY:n talous on vakaalla pohjalla.
METALLITEOLLISUUDEN STANDARDISOINTIYHDISTYS r.y
Yhdistys on ollut jäsenenä vuoden 2007 alussa perustetussa Metal-
liteollisuuden Standardisointiyhdistyksessä. Yhdistyksen edustajana
on toiminut hallituksen jäsenemme Jorma Hietalahti.
PAIKALLISOSASTOT
Yhdistyksessä oli vuoden 2010 aikana 13 paikallisosastoa. Pai-
kallisosastot ovat vastanneet alueellisesta toiminnasta yhdistyksen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Eri osastojen jäsenmäärät olivat vuoden
lopussa seuraavat:
Helsinki
454
Jyväskylä
114
Kuopio
201
Lahti
184
Oulu
215
Pohjanmaa
329
Pohjois-Karjala
60
Raahen seutu
162
Saimaa
246
Satakunta
248
Savonlinna
56
Tampere
318
Turku
428
Yhteensä
3015
Vuoden 2010 aikana liittyi yhdistykseen 56 uutta henkilöjäsentä
joista 3 oli nuorisojäsentä. Yritys- ja yhteisöjäseniä oli vuoden 2010
lopussa
132.
Vuoden 2010 aikana liittyi yritysjäseneksi Welas Oy
Ltd Vaasasta.
Helsingin paikallisosasto
Pj. IWE Eero Nykänen, STX Finland Cruise Oy
Siht. Ins. Martti Similä, Credeltco Konsultointi Oy
Jyväskylän paikallisosasto
Pj. DI Pertti Kaarre, Jyväskylän aikuisopisto
Siht. DI Timo Kettunen, Högfors Steka
Kuopion paikallisosasto
Pj. IWE Jouko Keinänen, Högforssahala Works Oy
Siht. ins. Ari Venäläinen, Ahlsell Oy
Lahden paikallisosasto
Pj. DI Kari Kemppi, Kemppi Oy
Siht. Myyntiassistentti Kirsi Sillanpää, Kemppikoneet Oy
Oulun paikallisosasto
Pj. ins. Jouko Jussila, Ammattiopisto Lappia
Siht. ins. Esko Hildén, Ammattiopisto Lappia
Pohjanmaan paikallisosasto
Pj. Ins. Tuomo Peltola, KETEK
Siht. IWE Jarkko Kröger, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Pohjois-Karjalan paikallisosasto
Pj. IWE Raimo Sorjonen, John Deere Forestry Oy
Siht. IWE Mikko Mutanen, Pohjois-Karjalan Ammatti- ja Aikuisopisto
Raahen seudun paikallisosasto
Pj. DI Martti Saarela, Steeldone Group
Siht. ins. Jukka Haarala, Rautaruukki Oyj
Saimaan paikallisosasto
Pj. Prof. Jukka Martikainen, LUT
Siht. DI Kari Juvonen, Inspecta Oy
Satakunnan paikallisosasto
Pj. IWE Timo Mielonen, Polartest Oy
Siht. IWE Ari Ahto, Technip Offshore Finland Oy
Savonlinnan paikallisosasto
Pj. ja siht. Kai Kasanen, Savonlinna Works Oy
Tampereen paikallisosasto
Pj. Tekn. Hannu Kirveslahti, GaV Group Oy
Sihteeri ins. Mari Mikkonen, Kumera Machinery Oy
Turun paikallisosasto
Pj. IWE Kari Laiho, STX Finland Cruise Oy
Siht. IWE Pasi Hiltunen, STX Finland Cruise Oy
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...68
Powered by FlippingBook