Hitsaustekniikka 3/2011 - page 49

3/2011
[
]
47
mitattuna Suomen suurin teollisuuden messutapahtuma. Tällä kertaa
kävijöitä 15 637.
NORDIC WELDING EXPO 2010 ESITTELI ALAN UUDET INNOVAATIOT
Pohjoismaiden suurimmat hitsausalan ammattilaisten Nordic Welding
Expo -messut järjestettiin Tampereen Messu- ja Urheilukeskukses-
sa 10. - 12.11.2010. Messut tarjosivat hitsauksen, liittämisen ja
leikkaamisen ammattilaisille laajan katsauksen metalliteollisuuden
tuotantotekniikoista laitteineen. Ajankohtaista tietoa alan palveluista,
kehityksestä ja koulutuksesta nostettiin esille sekä messuosastoilla
että seminaareissa. Tapahtumaan tutustui 4267 messuvierasta.
Näytteilleasettajia oli 78 ja tapahtuman näyttelypinta-ala oli yli 2650
neliötä. Messutoimikunnan jäseniä olivat Ismo Meuronen, Meuro-
Tech (pj); Rami Itvola, TM, sihteeri; Jyrki Latokartano, TTY; Seppo
Paloluoma, Vaasan Aikuiskoulutuskeskus; Reijo Pettinen, LTY; Christer
Söderholm, Oy Aga Ab; Esa Tikka, SHY ja Hannu Vähätalo, TM. Mes-
sutoimikunta kokoontui vuoden 2010 aikana neljä kertaa.
KOMITEAT JA KLUBIT
PÄTEVÖITYSKOULUTUSKOMITEA
Komitean kokoonpano:
IWE Reijo Pettinen, puheenjohtaja Lappeenrannan teknillinen yliopisto
IWE Ari Ahto
Technip Offshore Oy
IWE Timo Kettunen
Högfors Steka
IWE Ari Numminen
Q-Test Oy
IWE Eero Nykänen
STX Finland Cruise Oy
IWE Mika Sirén
VTT
IWE Esa Tikka, sihteeri
SHY
Pätevöityskoulutus oli vuoden 2010 aikana ennätyksellisen aktiivista.
Kaikkiaan todistuksia myönnettiin 770 kappaletta, 74 % enemmän
kuin vuonna 2009 (443) ja IW - todistuksia 563 kappaletta, 90 %
enemmän kuin vuonna 2009 (297). IW - todistuksista 93 oli nuori-
soasteen todistuksia.
Suomi on erittäin aktiivisesti mukana IAB:n ja EWF:n alaisessa toi-
minnassa. Suomi vetää kahta IAB:n alaisen ohjelman kehittämistä:
IWSD (International Welded Structure Designer) ja uutta International
Mechanized, Orbital and Robot Welding Personnel sekä yhtä EWF:n
koulutusohjelmaa: European Laser Processing Personnel. Lisäksi
Suomi oli aktiivisesti mukana IWE/IWT/IWS/IWP - ja IW - ohjelman
kehittämisessä.
Pätevöityskoulutuskomitea kokoontui vuoden 2010 aikana kaksi
kertaa. Eri tutkintolautakunnat ja auditointiryhmä kokoontuivat tar-
peen mukaan.
Vuoden 2010 aikana EWF/IIW - tutkintoja suoritettiin Suomessa
seuraavasti:
IWE 24, IWT 15, IWI 23, IWS 144, IWP 1 ja IW 563 kappaletta.
Hyväksyttyjä koulutuksen järjestäjiä ylimpiin tutkintoihin oli vuoden
2009 lopussa seuraavasti:
IWE, IWT: LUT ja SAMK
IWIP: SAMK ja AEL
IWSD: LUT
ETSS ja ETS: TUT
Erikoiskurssit:
Laserhitsausasiantuntija: LUT
Robottihitsausasiantuntija: LUT
Betoniterästen hitsausasiantuntija, WINNOVA Rauma - Laitila
Lisäksi 17 koulutuksen järjestäjällä oli IWS - ja 17 IWP - koulutusoi-
keudet sekä 61 IW - koulutusoikeudet.
Näistä 28 on toisen asteen kouluttajia.
Toimintavuoden aikana jatkettiin aktiivisesti vuonna 2007 käynnis-
tettyä IW - projektia, jonka tavoitteena on ollut saada IW - koulutus-
ohjelmat käyttöön 2. asteen oppilaitoksissa. Yhdistys on toiminut
hankkeen vastuullinen toteuttaja, projektia on tukenut Teknologiate-
ollisuus r.y:n 100 -vuotissäätiö. Hanke eteni koko ajan rivakasti ja
päättyi projektina vuoden 2010 lopussa. Hankkeesta on kirjoitettu
n. 20 artikkelia vuosien 2006 – 2010 Hitsaustekniikka - lehdissä.
NDT-KOMITEA
Komitean kokoonpano:
IWE Juha Sillanpää, pj
Inspecta Sertifiointi Oy
DI Juha Toivonen
Dekra Industrial Oy
DI Jorma Harjula
Konecranes VLC Corporation
Toim.joht. Pentti Kopiloff Tapex-QC Oy
DI Heikki Myöhänen
Sonar Oy
DI Soile Metso
STUK
Ins. Jari Salmi
STX Finalnd Oy, Turku
TkL Jorma Pitkänen
Posiva Oy
TkT Thomas Åström Pohjola - yhtiöt
DI Jyrki Lieto, siht.
Sonar Oy
NDT-PÄIVÄT
SHY:n NDT-komitea järjesti NDT-päivät 17-19.3.2010 Tallinnassa,
hotelli Tallink Spa & Conference Hotellissa. Tilaisuuteen osallistui
43 alan asiantuntijaa.
SÄDEMENETELMÄTKLUBI (High Energy Density Processing Club)
Klubin hallituksen kokoonpano oli seuraava:
Prof. Antti Salminen (pj.)
LUT Laser
DI Ismo Meuronen (varapj.) Meuro-Tech
IWE Timo Kankala (siht.)
Koneteknologiakeskus Turku Oy
IWE Juha Kauppila
HT-Lasertekniikka Oy
TKT Petteri Jernström Levator Oy
Prof. Veli Kujanpää
LTY/VTT
DI Jouko Lassila              
EWE Jukka Siltanen
Rautaruukki Oy
IWE Esa Tikka
SHY r.y.
Ins. Terho Torvinen
Outokumpu Stainless Tubular
Products Oy, Pietarsaari
Klubilla ei ole ollut toimintaa vuoden 2010 aikana.
EWQ-KLUBI (European/International Welding Qualified)
Klubin hallituksen kokoonpano:
IWE Sauli Suoniemi (klubimestari)
Teollisuuden Voima Oy
EWT Jari Suominen
nnova
EWE Kalevi Sulonen
Teollisuuden Voima Oy
EWE Teppo Vihervä (klubisihteeri)
Polartest Oy
EWE Mark Cederberg
STUK
EWQ - klubiin kuuluvat kaikki ne SHY:n jäsenet, jotka ovat suoritta-
neet EWE/IWE (hitsausinsinöörin), EWT/IWT (hitsausteknikon) tai
EWS/IWS (hitsausneuvojan) pätevyyden. Klubi jatkoi toimintaansa
tavoitteena edistää jäsentensä yhteydenpitoa sekä keskenään että
muihin hitsauksen ammattilaisiin. Lisäksi klubi pyrkii pitämään yllä ja
lisäämään jäsentensä osaamista ja tietämystä alan asioista.
Klubin hallitus kokoontui toimintavuonna kerran.
SENIORIKLUBIT
Sääntömääräisten kokousten lisäksi Senioriklubien toimintaan on
kuulunut matkoja, yritysvierailuja, lounaita ym. Useisiin tilaisuuksiin
ovat myös seuralaiset olleet tervetulleita. Lisäksi klubien jäsenet ovat
vierailleet toistensa järjestämissä tilaisuuksissa.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...68
Powered by FlippingBook