Hitsaustekniikka 3/2011 - page 62

3/2011
[
]
60
Kaikille avoin Helsingin SHY:n paikallisosaston
järjestämä koulutustilaisuus
Teräsrakenteiden toteutuksen tekniset laatuvaatimukset
Eurokoodi-ajassa (SFS-EN 1090-2) ja visuaalinen laadunarviointi
19.9.2011, Vantaa, tiedekeskus Heureka
Tilaisuuden kohderyhmä
Teräsrakenteiden suunnittelijat, kantavia teräsrakenteita ja teräsrakenteiden komponentteja valmistavat, tilaavat ja tarkas-
tavat yritykset. Tilaajat, viranomaiset, rakennusvalvonnassa ja tarkastuslaitoksissa työskentelevät. Eurokoodit koskevat
teräsrakenteiden osalta mm. levy- ja kuorirakenteita, liitosten suunnittelua, teräsrakenteiden väsymiskestävyyttä. Omat
standardiosansa löytyy nostureita kantaville rakenteille, siiloille, paineettomille säiliöille, putkilinjoille, silloille, torneille,
mastoille ja piipuille.
Mistä puhutaan ja mitä hyödyt
Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja. Jotta Eurokoodien mukaisia suunnittelustandardeja voidaan
käyttää, on valmistus tehtävä tietyn standardin mukaisesti. Teräsrakenteiden osalta tämä tarkoittaa standardien SFS-EN
1090-1, ja -2 mukaista CE-merkintää ja valmistusta. SFS-EN 1090-2 standardissa esitetään vaatimukset teräsrakenteiden
toteutukselle. Seminaarissa käydään standardien SFS-EN 1090 osalta läpi asioita, joita tulee noudattaa ja mitkä ovat
toimet käytännön tasolla. Valmistusstandardit koskevat koko ketjua valmistuksen ja laadunvarmistusten osalta.
Visuaalisen tarkastuksen osalta kurssilla käydään läpi käytännön tarkastamista, välineitä, luokittelustandardin sisältö ja
soveltaminen. Lisäksi kartoitetaan sitä, mitkä ovat tarkastuksen kannalta kriittisiä kohtia rakenteissa.
OHJELMASSA
8.15-
Ilmoittautuminen ja kahvi, Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Eero Nykänen STX.
8.40-9.20
Hitsauksen laatuvaatimukset SFS-EN 3834 mukaan
Area Sales manager, EWI-T Pekka Savolainen, Ruukki Metals, Heavy engineering, Rautaruukki Oyj
9.25-10.00
Teräsrakenteiden toteutuksen EXC-luokat ja niiden valinta, Toteutusluokkien EXC 3 ja -4
erityisvaatimukset. Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä. Ohjeita toteutuseritelmän laatimiseksi,
SFS-EN 1090-2 liite A
10.00-
Kaasumaailma-show, AGA Oy
10.40-
SFS-EN 1090-2 vaatimukset ja dokumentit: mm. pätevyydet, tuotantoprosessien valvonta, hitsaus,
hitsauksen koordinointi, hitsausohjeiden hyväksyntä, kuumilla oikaisu, toleranssit, tarkastus
13.20-
Hitsien visuaalinen tarkastus: vaatimukset luotettavalle tarkastukselle, luotettavat mitat, soveltaminen,
a-mitan mittaaminen eri tapauksissa, mitkä kohdat ovat kriittisiä rakenteissa, VT pätevöitys tasolle 2
IWI-C Eero Toivanen, AEL
14.25- 16.00 Piirustusmerkkien tulkintoja yhdistettynä visuaaliseen tarkastukseen, hitsiluokkastandardi
SFS-EN ISO 5817 ja sen tulkinnat visuaalisessa tarkastuksessa (reunahaavan terävyys, liittymäkulmat eri
tapauksissa, a-mitan määritys, kateettipoikkeama, kuvun korkeus, virheiden pituus jne.).
Ilmoittautuminen 9.9.2011 mennessä SHY Helsinki paikallisosasto Martti Similä GSM 050 561 3538. Sähköposti
Osallistumismaksu SHY:n jäseniltä 240 eur ja muilta 290 eur (alv on 0%). Hinta sisältää kahvit, lounaan, kirjallisen materiaalin. Mahdolliset
peruutukset tulee ilmoittaa 13.9.2011 mennessä. Peruuttamattomista paikoista veloitetaan täysi hinta.
Näin saavut Heurekaan!
Lähes kaikki pääradan lähiliikenteen junat (K, I, R, H, Z ja N) ja lähes kaikki kaukoliiken-teen junat pysähtyvät Tikkurilan rautatieasemalle,
josta on viitoitus Heurekaan. Kävelymatkaa on noin 500 m. Hen-kilöautoille, myös busseille on runsaasti ilmaista paikoitustilaa Heurekan
läheisyydessä osoitteessa Kuninkaalantie 7.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68
Powered by FlippingBook