Hitsaustekniikka 3/2011 - page 67

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry (lyh. SHY) on perustettu 11.4.1949, ja sillä on 13 paikallisosastoa eri puolilla
Suomea . Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 3015 henkilö- ja 132 yritys-/yhteisöjäsentä. Toiminnan johtavana ideana
on jäsenyritysten kilpailukyvyn edistäminen informoimalla metallien hitsaus-, liittämis-, leikkaus-, termisen
ruiskutuksen ja tarkastusteknologiaan liittyvistä laitteista, prosesseista , T&K-toiminnasta ja standardeista. Yhdistys
myös organisoi ja valvoo alan pätevyyskoulutusta maassamme. Lisätietoja osoitteessa
Haemme nyt
TOIMINNANJOHTAJAA
nykyisen toiminnanjohtajan keskittyessä koordinoimaan kansainvälistä pätevyyskoulutustoimintaa.
Tehtävässä
vastaat
yhdistyksen monipuolisesta toiminnasta ja kehittämisestä. Teet tiivistä
yhteistyötä
eri
sidosryhmien, yhdistyksen jäsenyritysten ja eri toimintaelimien sekä kansainvälisten
yhteistyöorganisaatioiden kanssa.
Koordinoit
alaan liittyviä tapahtumia ja kansainvälistä yhteistyötä.
Erityinen lisähaaste on yhdistyksen toiminnan ohjaaminen nykyaikaiseen internet-pohjaiseen
toimintaympäristöön.
Sinulla on vahva näkemys toimialasta ja ymmärrät hitsaavan teollisuuden toimintaympäristöä ja sen
koulutus-, työvoima- ja osaamistarpeita. Lisäksi sinulla on useamman vuoden työkokemus ja vankat näytöt
yksityisen tai julkisen sektorin johto-, koulutus- tai asiantuntijatehtävistä sekä uuden IT- tekniikan tuomista
toimintamahdollisuuksista.
Tehtävässä menestyminen edellyttää strategista ajattelua, aloitteellisuutta, hyviä yhteistoiminta- ja
neuvottelutaitoja, kykyä verkostoitua ja esittää selkeästi näkemyksiä myös julkisuudessa. Sinulla on
teknillinen tai kaupallinen tutkinto ja hyvä englanninkielen taito. Kokemus järjestötyöstä ja muu kielitaito
ovat eduksi. Lisäksi toivomme, että sinulla on kokemusta muutoksen johtamisesta ja tulet toimeen
erilaisten ihmisten kanssa.
Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtäväkokonaisuuden, laajan kontaktiverkon ja
tilaisuuden ottaa vastuuta ja vaikuttaa asioihin.
Lisätietoja
tehtävästä antaa yhdistyksen puheenjohtaja Ismo Meuronen, puh. 040 579 1211,
Vapaamuotoiset hakemukset
palkkatoivomuksineen viimeistään 1.7.2011 em. sähköpostiin.
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68
Powered by FlippingBook