Hitsaustekniikka 3/2011 - page 52

3/2011
[
]
50
HELSINKI
YLEISTÄ
Vuosi 2010 oli yhdistyksen 51. toimintavuosi. Toiminta oli perinteistä,
koska nyt ei ollut suuria tilaisuuksia edellisen vuoden 50-vuotisjuhlien
tapaan.
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja parantunut johtuen pääyh-
distyksen myöntämästä aikaisempaa korkeammasta toiminta-avus-
tuksesta, jota päästään hyödyntämään seuraavina toimintavuosina.
Hallitus on kokoontunut kuusi (6) kertaa.
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt lähes muuttumattomana ollen
vuoden alussa 460 ja vuoden lopussa 457.
Jäsenille lähetettiin kolme jäsentiedotetta. Postitusjärjestelmää on kehi-
tetty siten, että viimeisestä vaalikokoukseen kutsuneesta tiedotteesta
hieman yli puolet (51,6 %) on hoidettu sähköpostilla.
Merkittävää on se, että ilmoittautumisista kokouksiin melkein kaikki
tuli sähköpostilla. Puhelimella kyseltiin lähinnä vain ajo-ohjeita.
KOKOUKSET JA EXCURSIOT
Vuosikokous 16.2.2010
Vuosikokoukseen kokoonnuttiin Aalto yliopistolle, (TKK) Otaniemeen.
Siellä kuultiin kolme luentoa ja päästiin erittäin mielenkiintoiselle labo-
ratoriokierrokselle, jossa näimme merkittäviä tutkimus- ja koetuloksia.
Panu Nykänen, TKK, esitelmöi aiheesta ”Purkitettua tulta - Tulen kah-
litseminen liikkuvan ihmisen voimanlähteeksi”
Juhani Laurikko, VTT, kertoi siitä, ”Ajetaanko tulevaisuudessa ruualla
vai sähköllä?”
Viina&Tuuli liikenteessä
Liikenteen energiavaihtoehdot liikenteessä
Carl-Gustaf Lindewald, MetSta, loi perusteellisen katsauksen hitsauk-
sen uudistuviin standardeihin
hitsausluokkastandardiin ehdotetut muutokset
hitsaajan pätevyyskoestandardit
muut uutiset MetStasta
Kokousosanottajia oli kuittausten mukaan 24. Esitelmiin ja kierrokselle
osallistui muutamia muiden yhdistysten jäseniä.
Kevätexcursio 25.5.2010
Lähdimme 17 jäsenen joukolla linja-autolla klo 7:40 Helsingin Rautatie-
asemalta Mikonkadun laiturista Hausjärven liikenteen bussilla. Perillä
joukkoomme liittyi vielä kolme jäsentä,
Matkalla kuulimme Kari Saareksin esitelmän aiheesta ”Ruostumaton
teräs ja niiden lämpökäsittelyt”
Tampereelle saavuttuamme vierailimme Metso Mineralsilla. Isäntänä
toimi Esa Vallius.
Söimme omarahoitteisen lounaan museoravintola Valssissa.
Heti syönnin jälkeen teimme opastetun kierroksen tehdasmuseo Vap-
riikissa.
Sitten siirrymme tehdasmuseo Werstaaseen, jossa näimme Suomen
suurimman höyrykoneen. Tämä on kuulemma hienompi ja suurempi
kuin Sulzerin omassa museossa. Kotimatkalle lähdimme n. klo 16
Vaalikokous 14.10.2010
Vaalikokousta ennen kävimme kahdella tehdaskierroksella. Ensin
katsoimme Ruukin teräskäsittelytehdasta Järvenpäässä Juha-Pekka
Sarkomaan opastuksella.
Sitten siirryimme Metso Järvenpäähän, jossa näimme lähes kokonaan
uusitun tela-tehtaan ja saimme perusteellisen katsauksen tehtaan
historiasta ja eri vaiheista vuosien saatossa. Isäntinä toimivat IWT
Seppo Masalin ja EWT Lasse Karjalainen.
Vaalikokouksessa valittiin hallitukseen erovuoroisten tilalle jäsenet
kaudelle 2011-2012. He ovat Henry Sollman, Jyrki Honkanen, Martti
Pitkänen, Eero Toivanen ja varajäsenet kaudelle 2011 ovat Esa Pentti
ja Mika Siren.
Osanottajia oli kokouksessa ja excursioilla vain 12.
TOIMIHENKILÖT VUONNA 2010
Eero Nykänen puheenjohtaja
Henry Sollman varapuheenjohtaja
Torsti Heikkinen hallituksen jäsen
Pertti Reinikainen hallituksen jäsen
Martti Similä hallituksen jäsen
Jyrki Honkanen hallituksen jäsen
Martti Pitkänen hallituksen jäsen
Eero Toivanen hallituksen jäsen
Esa Pentti 1. varajäsen
Jorma Peltonen 2. varajäsen
Sihteerinä ja taloudenhoitajana on ollut Martti Similä
Yhdistyksen tilintarkastajina olivat Heimo Heikola ja Juha Hurtta sekä
varatilintarkastajina Jorma Kilponen ja Risto Marttinen.
TOIMINTA PÄÄYHDISTYKSESSÄ
Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat SHY:n hallitusten yhteistapaa-
miseen, jossa käsiteltiin SHY:n tulevaisuutta tehdyn konsulttityön
perusteella.
Strategia
Hitsauskoulutus
Hitsaustietoisuus
Kehityshankkeet
Sihteeri osallistui SHY:n osastolla esittelijänä alihankintamessuille.
Nordic Welding Expo pidettiin Tampereella 10-12.11.2010, jossa oli
myös pääyhdistyksen vaalikokous on 11.11.2010.
JYVÄSKYLÄ
Vuosi 2010 oli paikallisosaston 55 toimintavuosi. Paikallisosaston
puheenjohtajana toimi Pertti Kaarre ja sihteerinä Timo Kettunen.
TOIMIHENKILÖT VUONNA 2010
Puheenjohtaja
Pertti Kaarre
Varapuheenjohtaja Keijo Kainulainen
Hallituksen jäsenet Pertti Salmu
Reijo Tarvainen
Timo Kettunen
Tapani Autio
Pauli Kuoppala
Markku Ukkonen
Varajäsenet
Juha Luoma
Jukka Kotka
Tilintarkastajat
Kimmo Kovala
Juho Muhonen
TOIMINTAKERTOMUS 2010
PAIKALLISOSASTOT
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...68
Powered by FlippingBook