Hitsaustekniikka 3/2011 - page 54

3/2011
[
]
52
Hallitus valittiin seuraavasti:
Puheenjohtaja
Jouko Jussila
2011-2012
Varapuheenjohtaja Jouko Leinonen
2010-2011
Varsinaiset jäsenet:
Esko Hildén
2011-2012
Janne Jauhola
2011-2012
Pauli Ylipelto
2011-2012
Markku Mustonen
2010-2011
Aki Väinölä
2010-2011
Leo Hanhisuanto
2010-2011
Varajäsenet vuodelle 2011: 1. varajäsen Mauri Liekola 2. varajäsen
Juhani Vakkala.
Tilintarkastajiksi valittiin Eino Väänänen ja Aki Arposalo.
Varatilintarkastajiksi valittiin Aarno Kanto ja Jorma Salminen.
JÄSENHANKINTA
Toimintavuoden aikana on liittynyt uusia henkilöjäseniä 3. Jäsenmäärä
vuoden lopussa 215.
KOULUTUSTILAISUUDET
Toimintavuoden aikana toteutettiin Metallin uudet mahdollisuudet se-
minaari 28.10.2010 Ammattiopisto Lappia Tornio.
MESSUTAPAHTUMAT
Hitsausmessuille Tampereella 10-11.11.2010 osallistui puheenjohtaja
ja sihteeri.
POHJANMAA
KOKOUKSET VUONNA 2010
HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2010
Hallitus kokoontui vuonna 2010 yhteensä viisi kertaa.
Kokousajankohdat:
01 19.01.2010, Sarmaplan Oy, Taitotie 1, 63300 Alavus
02 15.02.2009, LCC Oy, Talonpojankatu 10, 67100 Kokkola
03 13.04.2010, Hotel Seinäjoki, huviretki, kauppakatu 10, 60100
Seinäjoki
04 19.08.2010, Härmän kuntokeskus, vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
05 30.09.2010, Olkkosentie 106, Alavus. (Heikin kesämökki)
PAIKALLISOSASTON VUOSIKOKOUS
Paikallisosaston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 18.02.2010.
Kokouspaikka: Inhan tehtaat, Ähtäri, Saarikyläntie 21, 63700 ÄHTÄRI.
Kokoukseen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä.
Tilaisuuden aluksi tutustuttiin Buster Inhan tehtaat Oy Ab:n venetuo-
tantoon Harri Hinttalan johdolla.
Somotec Oy Jyrki Hannila esitteli yrityksensä toimialaa panssarilevy,-
hitsauslisäaine- ja peittausaine- sekä varustemyyntiä. Mikko Vänskä
esitteli uusinta lasertekniikkaa sekä Ikaleon –laserseminaarimatkaan-
sa siellä tehtyine havaintoineen.
PAIKALLISOSASTON VAALIKOKOUS
Paikallisosaston sääntömääräinen vaalikokous pidettiin 21.10.2010.
Kokouspaikka: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö, Fra-
mi, Seinäjoki. Kokoukseen osallistui kuusi yhdistyksen jäsentä.
Ennen vaalikokousta tutustuttiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun teknii-
kan yksikön toimintaan Jorma Nevarannan ja Kati Katajiston johdolla.
HALLITUKSEN KOKOONPANO VUONNA 2010
Varsinaiset jäsenet
Puheenjohtaja
Tuomo Peltola
varapuheenjohtaja
Ahti Ekdahl
sihteeri
Jarkko Kröger
rahastonhoitaja
Heikki Mäkelä
varainhankinta/ kilpailutoiminta
Seppo Heiskanen
koulutus
Terho Torvinen
varain- / jäsentenhankinta
Jari Hannila
Matkat / jäsentenhankinta
Jukka Sihvonen
Varajäsenet
varain- / jäsentenhankinta
Mikael Svenlin
koulutus(Laatu ja standardit)
Jukka Lämpsä
HALLITUKSEN KOKOONPANO VUONNA 2011
Varsinaiset jäsenet
puheenjohtaja
Tuomo Peltola
varapuheenjohtaja
Ahti Ekdahl
sihteeri
Jarkko Kröger
rahastonhoitaja
Heikki Mäkelä
kilpailutoiminta
Seppo Heiskanen
koulutus
Terho Torvinen
varain- / jäsentenhankinta
Jari Hannila
varain- / jäsentenhankinta
Jukka Sihvonen
Varajäsenet
Matkat / jäsentenhankinta
Jyri Peltokangas
koulutus(Laatu ja standardit)
Jukka Lämpsä
PAIKALLISOSASTON JÄSENISTÖ VUONNA 2010
Vuoden 2010 lopussa paikallisosastoon kuului reilut 340 jäsentä.
PAIKALLISOSASTON TOIMINTA VUONNA 2010
Paikallisosasto lahjoitti Pohjanmaan alueen ammattioppilaitosten
ansioituneille kone- ja metalliosaston opiskelijoille stipendeihin 9 x
30
. Vaasan Ammattioppilaitos, Ähtärin Ammatti-instituutti, Seinäjoen
AOL, Lappajärven Ammattioppilaitos, Suupohjan Ammatti-Instituutti,
Yrkesskolan Optima Pietarsaari, Lapuan ammattioppilaitos, Kokkolan
ammattioppilaitos ja Kurikan AOL
Pohjanmaan paikallisosaston vuosikokouksen yhteydessä tutustuttiin
Buster Inhan tehtaat Oy Ab:n venetuotantoon.
Hallituksen jäsenet puheenjohtaja Tuomo Peltola ja sihteeri Jarkko
Kröger osallistuivat 22.4.2010 SHY:n vuosikokoukseen ja hitsaustek-
niikkapäiville Jyväskylässä.
Pohjanmaan paikallisosaston vaalikokouksen yhteydessä tutustuttiin
Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön toimintaan Jorma
Nevarannan ja Kati Katajiston johdolla.
Hallituksen kokousten, sekä vuosi- ja vaalikokousten yhteydessä vie-
railtiin alueen eri yrityksissä.
TILIKAUDEN 01.01.2010 - 31.12.2010 TILINTARKASTAJAT
Tilikauden 01.01.2010 - 31.12.2010 tilitarkastajina toimivat Esko
Hyyppä ja Jari Takala.
YHTEENVETO TOIMINTAVUODESTA 2010
Vuosi 2010 kulki samaa rataa, kuin edellinenkin vuosi 2009. Paikallis-
osaston toiminta hiipuu edelleen nykyisen elämän menon pyörteissä.
Pääyhdistys miettii työryhmissä, mihin hitsausteknillinen yhdistys on
menossa ja mitkä ovat tulevaisuuden aseet toiminnan jatkumisen hy-
väksi. Onko se internet –toiminta, tarvitaanko paikallisia toimijoita kun
”kaiken löytää Googlella”??? Yhdistystoiminnalle ei tahdo enää keltään
riittää paukkuja nyky-yhteiskunnan perhe-elämän, hektisen työn ja työs-
sä pysymisen taistelukentällä. Vuosi on ollut hitaasti nousujohteinen
edelliseen vuoteen verrattuna hitsaavassa teollisuudessa ja työtilanne
paranee edelleen kautta linjan. Jäsen määrä yhdistyksessä on noin
345 henkilöä. Lisää aktiivisuutta toivotaan tulevan vuoden tuovan
tullessaan jäsenistöön. Erityisesti nuorisoa täytyisi saada tietoiseksi
yhdistyksen toiminnasta ja aktivoitua mukaan toimintaan ammattikou-
lujen ja netin kautta.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...68
Powered by FlippingBook