Hitsaustekniikka 3/2011 - page 51

3/2011
[
]
49
TULOSLASKELMA 1.1-31.12.2010
TUOTOT
2010
2009
Lehden tilaukset
9515 10 637
Lehden ilmoitukset
143047 133 898
Lehden muut tuotot
0
20
NDT-komitean tuotot
22760 31 205
Pätevöityskoulutuskomitea 242807 192 308
EWQ-klubin tuotot
0
0
TS - klubin tuotot
0
0
Tekniikan päivät
8550 20 505
Foorumit
8362
7 987
Alihankintamessut
0
0
NordicWeldingExpo08
40696
0
Ulk. julkaisutuotot
0
0
TUOTOT YHTEENSÄ
475737 396 560
KULUT
Lehden kulut
-126732 -121895
NDT-komitean kulut
-8917 -24454
Pätevöityskoulutuskomitea -104426 -98876
Sädeklubin kulut
0
-251
Senioriklubien kulut
-1897
-4248
Hits.ja liit.inst./foorumit
-1125
-1769
Tekniikan päivät
-8550 -31656
Jäsenmaksukulut IIW
-3579
-3535
Jäsenmaksu/Standardisointiyhd. -1700
-1700
Toimistokulut & palkat
-196082 -180695
Toimiston remontti
-6494
0
Koulutuskulut
-769
0
Kokouskulut
-2722
-1516
Matkakulut
-11357 -17234
Alihankintamessut
-7905
-5501
NordicWeldingExpo10
-14010
-2429
IIW2015 projekti
-398
Hitsauskilpailut
0
-1500
Toiminnan kehittämiskulut
-25439
0
Paik.os. määrärahat
-20275
-8806
Paik.os. avustukset
-396
-244
Paikallios pj + siht
-1033
-863
Poistot
-482
-643
KULUT YHTEENSÄ
-544288 -507815
VARSINAINEN TOIMINTA
-68551 -111255
VARAINHANKINTA
TUOTOT
Henkilöjäsenmaksut
68188
69908
Yritysjäsenmaksut
46410
49042
Senioriklubi- ja nuorisojäsenmaksut2055
2025
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 116653 120975
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
48102
9720
Sijoitus- ja rahoitustoim. yht.
1827
1644
TILIKAUDEN TULOS
49928
11364
T A S E
12/31/2010 12/31/2009
V a s t a a v a a
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
1446,79
1929,05
Muut aineelliset hyödykkeet 479,34
479,34
1926,13
2408,39
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 79658,58 79658,58
79658,58 79658,58
Pysyvät vastaavat
yhteensä
81584,71 82066,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytailkaiset
Myyntisaamiset
57389,10 36359,60
Muut saamiset
1764,30
732,06
Siirtosaamiset
0,56
0,00
59153,96 37091,66
Rahat ja pankkisaamiset
373190,64 323854,94
Vaihtuvat vastaavat
yhteensä
432344,60 360946,60
Vastaavaa yhteensä
513929,31 443013,57
V a s t a t t a v a a
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot yhteensä 312286,60 298682,14
Edellisten tilikausien
ylijäämä/alijäämä
104870,42 93506,57
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 49928,80 11363,85
Oma pääoma yhteensä 467085,82 40355,56
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
19591,58 14355,67
Muut velat
4515,18
3982,45
Siirtovelat
22736,73 21122,89
Lyhytaikaiset yhteensä 46843,49 39461,01
Vieras pääoma yhteensä 46843,49 39461,01
Vastattavaa yhteensä
513929,31 443013,57
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...68
Powered by FlippingBook