Hitsaustekniikka 3/2011 - page 31

3/2011
[
]
29
11. Suzuki, H & Yurioka, N: Prevention against cold cracking in wel-
ding steels. Australian Welding Journal 27 (1982) 1: Autumn
1982. pp. 9-27.
12. Nevasmaa, P & Karppi, R: Welding for the Economic and Safe
Use of Modern High-Strength Steels in order to Avoid Hydrogen
Cracking in Multipass Welds. Research Report VAL B 202. VTT
Manufacturing Technology, Espoo 1997 / Jernkontorets Forskning
TO 40-39. Jernkontoret, Stockholm 1998. 81 p.
13. Nevasmaa, P & Järvinen, T: Putkistojen liitosyhteiden käytönai-
kainen hitsaus “hot-tap” -tekniikalla prosessiolosuhteissa. Hit-
saustekniikka 47 (1997) 2. s. 33-41
14. Nevasmaa, P & Kortelainen, O: Hot-Tap Field Welding of High-
Strength Pipeline Steels under Process Conditions, with an
Emphasis on the Advantages brought by Modern Low-Carbon
Steels. Proc.Conf. ”Materials ‘97”, Marinha Grande, 11-13 June
1997. Ed. L. Guerra Rosa. Portugal: Portugese Materials Society,
1997. Vol 2. pp. 43-50.
15. Pargeter, R.J: Effects of arc energy, plate thickness and preheat
on C-Mn steel weld metal hydrogen cracking. TWI Research Report
(CRP) No. 461/1992. The Welding Institute, UK, November 1992.
Kirjoittajat
Risto Karppi
Tutkimusprofessori, eläkkeellä
VTT ( - v. 2009)
Espoo
Pekka Nevasmaa
Erikoistutkija
VTT, Rakennemateriaalien murtumismekaniikka
Espoo
ja mahdollisia sudenkuoppia. Viimemainituista eräisiin em. artik-
kelin kirjoittajat näyttävät langenneen huolimatta varsin vahvasta
otteestaan aihepiiriin.
Yhä useammin käytännön hitsaustyössä joudutaan tilanteisiin, joissa
käytettävät varotoimenpiteet, kuten esikuumennus- ja välipalkoläm-
pötila tulee valita hitsiaineen, eikä perusaineen halkeiluherkkyyden
pohjalta. Tällä uudella ongelma-alueella eurooppalaisten standardien
anti jää tänä päivänä varsin vaatimattomaksi. Tutkimustuloksetkin
eri tekijöiden vaikutuksista ovat vielä osin ristiriitaisia, mikä pitkälti
johtunee erilaisista halkeamakoejärjestelyistä. Eteenpäin on kuitenkin
päästy. Esimerkiksi VTT on paneutunut yhdessä Oulun Yliopiston ja
Nippon Steelin kanssa hitsiaineen vetyhalkeilutaipumuksen selvittä-
miseen monipalkohitsauksessa. Työn tuloksena syntyi käyttökelpoi-
nen menetelmä arvioida riski hitsiaineen poikittaisiin vetyhalkeamiin
ja riskin esiintyessä tarvittavan esikuumennuslämpötilan laskentaan.
Koska yhtäältä VTT-Osaka -menetelmän laskentakaavat perustuvat
olennaisesti konventionaalisille lujille teräksille tehtyihin halkeama-
kokeisiin, eikä toisaalta Implant -koekaan yksin kykene mittaamaan
HAZ:n ja hitsiaineen keskinäisen halkeiluherkkyyden eroa, ei suorien,
keskenään erityyppisten kylmähalkeamakokeiden (Implant, Tekken-y,
CTS, RRC) tekemisen tärkeyttä voi kyllin korostaa laadittaessa esi-
kuumennusohjeita aivan uudentyyppisten lujien terästen hitsaukseen.
Lähteet
1. Karppi, R; Ruusila, J; Toyoda, M; Satoh, K; Vartiainen, K: Predic-
ting safe welding conditions with hydrogen cracking parameters.
Scand. J. Metallurgy 13 (1984) pp. 64 -74
2. Karppi, R & Nevasmaa, P: Contribution to comparison of methods
for determining welding procedures for the avoidance of hydrogen
cracking. VTT publications 107 (1992), Espoo. IIW Doc. IX-1673-
92,  38 p. + app. 12 p.
3. Nevasmaa, P: Predictive Model for the Prevention of Weld Metal
Hydrogen Cracking in High-Strength Multipass Welds. Doctoral
Thesis. Acta Universitatis Ouluensis Technica C 191. University
of Oulu: Department of Mechanical Engineering, Oulu 2003.
212 p. + Apps
4. Terasaki, T; Karppi, R; Satoh, K: Relationship between critical
stress of HAZ cracking and residual diffusible hydrogen content.
Transactions of the Japan Welding Society 10 (1979) 1, pp.
53-57.
5. Nevasmaa, P: Hitsiaineen vetyhalkeiluriskin arvioiminen ja hal-
keilun välttämistoimenpiteet monipalkohitsauksessa’. Hitsaus-
tekniikka 54 (2004) 1. s. 8-24.
6. Nevasmaa, P; Laukkanen, A; Häkkilä, J: Evaluation of Weld Me-
tal Hydrogen Cracking Risk in a 2.25Cr-1Mo-0.25V-TiB (T24)
Boiler Steel. Proc.Conf. “6th International Conference on Life
Management and Maintenance for Power Plants (Baltica VI)”,
Helsinki-Stockholm-Helsinki, 8-10 June 2004. Finland: The Fin-
nish Maintenance Society (FMS), 2004. Vol. 2. pp. 393-407.
7. Nevasmaa, P & Laukkanen, A: Procedure for the Prevention of
Hydrogen Cracking in Multipass Weld Metal with Emphasis on the
Assessment of Cracking Risk in 2.25%Cr-1%Mo-0.25%V-TiB (T24)
Boiler Steel. IIW-Doc. IX-2131-04. ”The 57th Annual Assembly of
the International Institute of Welding”, Osaka, 11-16 July 2004.
Japan: The International Institute of Welding (IIW), 2004. 38 p.
8. Okuda, N; Nishikawa, Y; Aoki, T; Goto, A; Abe, T: Hydrogen-
induced cracking susceptibility of weld metal’. IIW-Doc. II-1072-86
/ II-A- - 86. Kobe Steel Ltd./The International Institute of Welding,
Japan, 1986. 16 p.
9. Okuda, N; Ogata, Y; Nishikawa, Y; Aoki, T; Goto, A; Abe, T:
Hydrogen-induced cracking susceptibility in high-strength weld
metal. Welding Journal 66 (1987): May. pp. 141-s - 146-s.
10. Yatake, T & Yurioka, N: Studies of delayed cracking in steel weld-
ments (Report 3). Journal of the Japan Welding Society (JWS)
50 (1981) 3. pp. 291-296.
Ohjelmistokehitys ja -myynti:
Tehtaantie 8
80400YLÄMYLLY
puh. 010 423 4488
Hitsari Kusti
Hitsauskustannusten
laskentaohjelma
Hitsari Kusti ohjelman hinnat:
- 160 eur (+ ALV), 1 käyttöoikeus
- 290 eur (+ ALV), 3 käyttöoikeutta
- 680 eur (+ ALV), 10 käyttöoikeutta
Carelsoft Oy:n kotisivun kautta voi
ladata DemoKusti -ohjelman.
Lisätietoja ohjelmasta
Hitsaajien pätevyyksien ja hitsausohjeiden
ylläpito-ohjelmistot laadun hallintaan
Hitsari Pro
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...68
Powered by FlippingBook