Page 44 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
42
Muutama jäsen osallistui Hitsaustekniikka päiviin / pääyhdistyksen
vuosikokoukseen Kuopiossa. Puheenjohtaja osallistui paikallisosas-
tojen kehittämispäivään Haminassa. Hallitus piti ”perinteisen ”pik-
kujoulun joulukuussa Metson vanhalla saunalla.
KUOPIO
Puheenjohtaja Jouko Keinänen
Varapuheenjohtaja Juha Häkkilä
Sihteeri Ari Venäläinen
Rahastonhoitaja Pekka Heino
Paikallisosaston vaali- ja vuosikokousten lisäksi järjestettiin paikal-
lisosaston 40-vuotissyntymäpäivä 17.4.2008 Best Western Hotelli
Savoniassa. Illallisen jälkeen juhlijoita hauskuttivat Halvatun Papat.
Samassa paikassa järjestettiin Hitsaustekniikkapäivät. Osallistujia oli
yhteensä n. 90. Päivien ohjelma oli hyvin monipuolinen yritysesitte-
lyistä hitsaustekniikan kautta työssä jaksamiseen.
Seuraavana päivänä 18.4.2008 järjestettyjen yritysvierailujen kohteina
olivat Kuopion alueella: Hydroline Oy, Savonia AMK hitsauslaboratorio,
Junttan Oy ja Bella veneet Oy ja Yläsavon alueella: Normet Oy ja
Ponsse Oyj.
Paikallisosasto järjesti myös ekskursion NWE08 - messuille. Ekskur-
sion aikana vierailtiin myös Patrialla Hämeenlinnassa ja Pemamekilla
Loimaalla.
KYMENLAAKSO
Vuosikokous pidettiin 27.3.2008 Maintpartner Oy:n tiloissa Kotkassa.
Vaalikokousta ei pidetty.
Hallitus 2008
Puheenjohtaja
Pasi Parhamaa
Varapuheenjohtaja Kari Ronkainen
Sihteeri
Jyrki Järnstedt
Jäsenet
Pekka Ahvenainen
Matti Lukkarinen
Risto Lahti
Raimo Mar ttinen
Eero Parkko
Varajäsenet
Juhani Lehtinen
Pekka Heinonen
Tilintarkastajat Nils Rinne
Heikki Sundberg
Varalla
Kalle Sundberg
Kai Anttila
LAHTI
Paikallisosaston toiminta on suunnilleen vastannut ennakolta laadit-
tua toimintasuunnitelmaa.
KOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 6.2.2008. Kokoukseen osal-
listui 10 jäsentä.
Sääntömääräinen vaalikokous pidettiin 13.10.2008. Kokoukseen
osallistui 15 jäsentä.
Hallitus kokoontui viisi (5) ker taan. 06.02.2008, 26.05.2008,
25.08.2008, 13.10.2008 ja 02.12.2008.
TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja
Kari Kemppi
Varapuh-joht.
Matti Kangasmäki
Varajäsen
Eero Järvinen
Jäsen
Heikki Kallio
Jäsen, sihteeri
Kirsi Sillanpää
Jäsen
Veikko Karjalainen
Varajäsen
Pekka Pasanen
Jäsen
Seppo Kettunen
Jäsen
Rauli Rapo
Jäsen
Raimo Seppälä
OSALLISTUMINEN PÄÄYHDISTYKSEN TILAISUUKSIIN
Paikallisosastojen yhteistapaamisiin ei osallistunut hallitukset jäse-
nistä kukaan
MUU TOIMINTA JA EKSKURSIOT
Yhdistys järjesti teatterinmatkan Tampereen työväen teatteriin
05.01.2008. Vuonna -85 Manserock-musikaaliin, osallistujia oli 52
henkilöä.
Ekskursioita, matka ja pikkujouluruokailu järjestettiin jäsenille
21.11.2008 Parkanoon. Tutustumiskohteet olivat Hollming Works
Oy, FennoSteel Oy, jonka päätteeksi jouluruokailu oli Vir tain Perinneky-
lässä. Iltaa viihdytti trubaduuri Jukka Laihiala. Matkalle osallistui 23h.
TALOUDELLINEN TILA
Paikallisosaston talous on vakaalla pohjalla. Tulos oli alijäämäinen.
Tulojen hankintaan käytettiin pääyhdistyksen myöntämiä määrärahoja.
YHTEENVETO
Lahden paikallisosaston jäsenmäärä vuoden 2008 lopussa oli 209.
Paikallisosaston hallitus haluaa kiittää paikallisosaston toimintaan
kuluneena vuonna osallistuneita jäseniään.
OULU
Vuosi 2008 oli paikallisosaston 44. toimintavuosi. Paikallisosaston
toiminta vastasi pääpiir teissään vuodelle 2008 laadittua toiminta-
suunnitelmaa, joskin koulutustilaisuudet jäivät toteuttamatta. Jäsen-
määrä on pienentynyt 1:llä jäsenellä.
TOIMIHENKILÖT
Paikallisosaston hallitukseen ovat ker tomusvuonna kuuluneet:
Puheenjohtaja
Jouko Jussila, Länsi-Lapin ammatti-instituutti
0400-198 104
jouko.jussila@lappia.fi
Varapuheenjohtaja Jouko Leinonen, Oulun Yliopisto
050-325 0926
jouko.leinonen@oulu.fi
Varsinaiset jäsenet Esko Hilden, sihteeri, Länsi-Lapin ammatti-
instituutti 0400-328 509
esko.hilden@lappia.fi
Paavo Halkola, Oy AGA Ab
040-588 1042