Page 45 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
43
paavo.halkola@fi.aga.com
Leo Hanhisuanto, Suomen Elektrodi Oy
0500-263 956
leo.hanhisuanto@pp5.inet.fi
Väinö Laurila, Oulun aikuiskoulutuskeskus
044-703 7735
vaino.laurila@oakk.fi
Markku Mustonen, Oy ESAB Ab
0500-683 216
markku.mustonen@esab.fi
Aki Väinölä, Talgo-Transtech Ltd
040-747 6807
aki.vainola@transtech.fi
KOKOUKSET
Hallituksen kokoukset
Hallitus on pitänyt kaksi (2) kokousta. Hallituksen kokouksissa on
käsitelty mm. vaali- ja vuosikokouksiin liittyviä asioita. Kokouksissa
käsiteltiin myös syyskauden ohjelmaa. Suunniteltiin 17th Internatio-
nal Trade Fair Join Cutting and Sur fasing messu matkaa, ja Nordig
Welding Expo messu matkaa.
Vuosikokous 18.2.2008 Nordea Pankin Oulun konttori, Kirkkokatu
6, Oulu 5krs. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat
Vaalikokous pidettiin 21.10.2008 Vapor Finland Oy:n tiloissa Oulussa
Varsinaisen kokouksen jälkeen tutustuttiin Vapor Oy:n toimintaa.
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 7§:n vaalikokoukselle määrää-
mät asiat. Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle saatiin valituksi
sopuisasti ilman äänestystä. Varapuheenjohtajaksi valittiin vuosille
2008-2009 Jouko Leinonen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ero-
vuorossa olevien tilalle valittiin vuosille 2008-2009 Markku Mustonen,
Leo Hanhisuanto ja Tero Rasmus. Varajäseniksi vuodelle 2008 1.
varajäsen Aki Väinölä 2. varajäsen Jukka Väärälä. Kokouksen jälkeen
nautittiin Ammattiopisto Lappian tarjoama iltapala.
JÄSENHANKINTA
Toimintavuoden aikana on liittynyt uusia henkilöjäseniä 6. Jäsenmäärä
vuoden lopussa 260.
KOULUTUSTILAISUUDET
Toimintavuoden aikana koulutustilaisuudet jäivät toteutumatta.
VIRKISTYSTILAISUUDET
Virkistysiltapäivä pidettiin Oulussa elokuussa laivareissuna Oulun
edustalla.
POHJANMAA
KOKOUKSET VUONNA 2008
HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2008
Hallitus kokoontui vuonna 2008 yhteensä viisi ker taa.
Kokousajankohdat:
01 26.02.2008, Teknologiakeskus KETEK Oy, Kokkola
02 22.04.2008, Oy, Seinäjoki (EI PIDETTY)
03 29.05.2008, Hotelli Cumulus, Seinäjoki
04 18.08.2008, Temeran Oy, Härmä
05 23.09.2008, LCC Oy, Kokkola
06 28.11.2008, Sihvosen tupa, Seinäjoki
PAIKALLISOSASTON VUOSIKOKOUS
Paikallisosaston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.03.2008
Kokouspaikka: Pellonpaja Oy, Ylihärmä
Kokoukseen osallistui kuusi yhdistyksen jäsentä
Vuosikokouksen yhteydessä tutustuttiin Pellonpaja Oy:n tuotantoon.
Esittely suuntautui erityisesti sika- nauta- ja hevostalouksiin tarjotta-
vien metallituotteiden robotti- ja käsinhitsaukseen.
PAIKALLISOSASTON VAALIKOKOUS
Paikallisosaston sääntömääräinen vaalikokous pidettiin 9.10.2008.
Kokouspaikka: Outokumpu Stainless Tubular Products Pietarsaaren
yksikkö, Pietarsaari. Kokoukseen osallistui kahdeksan yhdistyksen
jäsentä. Ennen vaalikokousta tutustuttiin OSTP:n Pietarsaaren tuottei-
siin ja tuotantoon tuotantopäällikkö Pekka Pynttärin opastamana.
HALLITUKSEN KOKOONPANO VUONNA 2008
Varsinaiset jäsenet
-puheenjohtaja Tuomo Peltola
-varapuheenjohtaja Terho Torvinen
-sihteeri Jarkko Kröger
-rahastonhoitaja Jari Takala
-varainhankinta/ kilpailutoiminta Seppo Heiskanen
-koulutus Esa Ranta-Lassila
-varain- / jäsentenhankinta Jari Hannila
-matkat / jäsentenhankinta Jukka Sihvonen
-varain- / jäsentenhankinta Ahti Ekdahl
-koulutus(Laatu ja standardit) Esko Hyyppä
HALLITUKSEN KOKOONPANO VUONNA 2009
Varsinaiset jäsenet
-puheenjohtaja
Tuomo Peltola
-varapuheenjohtaja Ahti Ekdahl
-sihteeri Jarkko Kröger
-rahastonhoitaja Jari Takala
-kilpailutoiminta Seppo Heiskanen
-koulutus Terho Torvinen
-varain- / jäsentenhankinta Jari Hannila
-varain- / jäsentenhankinta Jukka Sihvonen
Varajäsenet
-matkat / jäsentenhankinta Heikki Mäkelä
-koulutus(Laatu ja standardit) Jukka Lämpsä
PAIKALLISOSASTON JÄSENISTÖ VUONNA 2008
Vuoden 2008 lopussa paikallisosastoon kuului reilut 380 jäsentä.
PAIKALLISOSASTON TOIMINTA VUONNA 2008
• Paikallisosasto lahjoitti Pohjanmaan alueen ammattioppilaitosten
ansioituneille kone- ja metalliosaston opiskelijoille stipendeihin
9 x 30
.
Vaasan Ammattioppilaitos,
Ähtärin Ammattiinstituutti,
Seinäjoen AOL,
Lappajärven Ammattioppilaitos,
Suupohjan Ammatti-Instituutti,
Yrkesskolan Optima Pietarsaari,
Lapuan ammattioppilaitos,
Kokkolan ammattioppilaitos ja
Kurikan AOL
• Pohjanmaan paikallisosaston vuosikokouksen yhteydessä tutustut-
tiin Pellonpaja Oy:n tuotantoon.
• Hallitus keräsi tavaraa huutokauppaa var ten, myyntiä on toteutunut
noin 400
.