Page 43 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
41
TOIMINTAKERTOMUS 2008
PAIKALLISOSASTOT
HELSINKI
Paikallisosasto piti sääntömääräiset kokoukset sekä järjesti Tallinnan
ekskursion. Paikallisosastojen yhteistapaaminen pidettiin Haminassa.
Jäsenmäärä vuoden 2008 lopussa oli 555 jäsentä ja toimintavuosi
oli osaston 49.vuosi.
KOKOUKSET JA EKSKURSIOT
Vuosikokous pidettiin 5.2.2008 ABB Oy Marinen tiloissa Helsingin
Vuosaaressa, joissa tutustuttiin mm Azipod ruoripotkurien valmis-
tukseen. Tätä ennen vierailtiin myös Aker Ar tic Technology Oy:n ti-
loissa Vuosaaressa, joissa tutustuttiin jäälaboratorion toimintaan.
Osanottajia oli 27.
Vaalikokous pidettiin 15.10.2008 Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamolla
Kilpilahdessa. Ennen kokousta tehtiin kier toajelu jalostamon alueella
ja vierailtiin jalostamon konepajalla ja kuultiin korjaamotoiminnan
esittely. Osanottajia oli 16.
Vaalikokouksessa valittiin paikallisosaston varapuheenjohtajaksi Hen-
ry Sollman ja hallituksen erovuoroisten tilalle Jyrki Honkanen, Mar tti
Pitkänen ja Eero Toivanen kaudelle 2009-2010. Hallituksen varajä-
seniksi valittiin 1. varajäseneksi Risto Mar ttinen ja 2. varajäseniksi
Jorma Peltonen kaudelle 2009.
Kevään ekskursiota tehtiin Tallinnaan 27.5.2008 Vierailukohteena
oli ESTANC, joka valmistaa säiliöitä.
Vuosi-ja vaalikokousten sekä ekskursion kokouskutsut julkaistiin
yhdistyksen www-sivuilla (www.shy-hitsaus.net) sekä jäsenkirjeitse.
Paikallisosaston hallitus kokoontui toimintavuonna 6 ker taa. Tämän
lisäksi pj ja sihteeri ja osa hallituksesta osallistuivat pääyhdistyksen
vuosikokoukseen ja Hitsaustekniikka-päiville Kuopiossa 17.4.2008.
Paikallisosastojen yhteistapaaminen pidettiin 28.9.2008 Haminassa
ja paikalla olivat yhdistyksestä pj ja sihteeri.
TOIMIHENKILÖT
Vuonna 2008 paikallisosaston hallituksen jäseninä toimivat:
Puheenjohtaja
Eero Nykänen
Varapuheenjohtaja Henry Sollman
Jäsenet
Torsti Heikkinen
Jyrki Honkanen
Mar tti Pitkänen
Per tti Reinikainen
Eero Toivanen
Sihteeri
Jari Niemelä
Varajäsenet
1. Risto Mar ttinen
2. Jorma Peltonen
STANDAARDIT
Paikallisosaston standaardit jaettiin kokousten ja ekskursioiden yh-
teydessä seuraaville yrityksille:
ABB Oy Marine Helsinki, Aker Ar tic Techonology Oy Helsinki, Neste
Oil Oyj Porvoon jalostamo Kilpilahti, Estanc Tallinna.
JYVÄSKYLÄ
Vuosi 2008 oli paikallisosaston 53 toimintavuosi. Paikallisosaston
puheenjohtajana toimi Per tti Kaarre ja sihteerinä Jorma Vilander.
TOIMIHENKILÖT VUONNA 2008
Puheenjohtaja
Per tti Kaarre
Varapuheenjohtaja Keijo Kainulainen
Hallituksen jäsenet Per tti Salmu
Reijo Tarvainen
Jorma Vilander
Tapani Autio
Pauli Kuoppala
Markku Ukkonen
Varajäsenet
Juha Luoma
Jukka Kotka
Tilintarkastajat
Seppo Koljonen
Kimmo Kovala
JÄSENMÄÄRÄ
Paikallisosaston jäsenmäärä vuodenvaihteessa oli n. 140 henkilöä
KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin 6.3 Inspecta Oy tiloissa Jyväskylässä. Läsnä
oli 14 paikallisosaston jäsentä. Kokouksen yhteydessä Juha Luo-
ma esitteli Inspectan toimintaa ja kokouksen jälkeen tutustuttiin
tarkastustoimintaan. Vaalikokous pidettiin 9.10 TTP–Yhtiöt Oy:llä
Lievestuoreella. Läsnä oli paikallisosaston jäsentä 10 . Kokouksen
yhteydessä tutustuttiin TTP:n konepajaan. Hallitus kokoontui 5 ker taa
kokouksen merkeissä.
TOIMINTA
Jäsenistöä on pyritty aktivoimaan mutta esim. ekskursio kaavailuihin
ei ole saatu osallistujia. Vuoden aikana hallitus perusti työr yhmiä
erilaisiin jäsenistön aktiviteetteihin. Alkuvuoden aikana suoritettiin
hallituksen toimesta koulutustarvekysely hitsaaville yrityksille. Tulok-
sena päätettiin järjestää koulutuspäivä Jyväskylässä vuoden 2009
aikana. Visuaalinen tarkastus ja työturvallisuus nousivat suosituim-
miksi aiheiksi kyselyn perusteella.