Page 6 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
4
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
perustettiin 11.4.1947. Samana vuon-
na marraskuussa Hitsaustekniikka-
lehti aloitti ilmestymisensä. Näin Ka-
lastajatorpalla oli 23.4.2009 kaksi
juhlijaa. Juhlat aloitettiin iltapäiväse-
minaarilla, jossa luultiin monipuolisia
esitelmiä. Seminaari oli kerännyt saliin
lähes 70 kuulijaa. Iltajuhlaan saapui-
kin sitten jo lähes 140 vierasta.
SHY on toimissaan maailman kärkikastia.
Yhdistyksemme EWF/IWF-koulutettujen luku-
määrä on suhteessa maassamme käytettyyn
teräksen kulutukseen tai asukaslukuun on
SHY juhli näyttävästi
60-vuotista taivaltaan
maailmassa 1. sijalla. Mahtava saavutus
pieneltä maalta ja yhdistykseltä.
Yhdistyksen viimeisimmät 10 vuotta ovat
monella toimialalla olleet voimakasta kasvun
aikaa. SHY on vastannut muuttuneiden aiko-
jen haasteisiin vastaavalla voimalla. SHY:n
historiallinen rooli on alusta lähtien ollut ja
on edelleen sekä kotimaisen että ulkomaisen
ajankohatisen hitsausteknisen tiedon välittä-
minen yhdistyksemme jäsenille ja luonnollises-
ti muillekin hitsaustekniikan parissa toimiville.
Hitsaustekniikka-lehti on toiminut tiedonvälit-
täjänä koko yhdistyksen historian ajan.
Viimeisimpänä toimintamuotona on yhdistyk-
sen toimeksiannosta järjestettävät Nordic
Welding Expo -hitsausmessut, jotka on jär-
jestetty 2 ker taa.
Jäsenistön määrä on pysynyt vakaana ja
uusia jäseniä on saatu houkuteltua yhdis-
tyksen piiriin samalla kun jäseniä poistuu
vanhemmasta päästä. Henkilöjäseniä oli
vuoden 2009 alussa 3486 ja yritys- ja yh-
teisöjäseniä 134. Paikallisosastoja on 14,
joista viimeisin, Pohjois-Karjalan osasto,
perustettiin 2006.
Laajempi katsaus SHY:n toimintaa löytyy
HT-lehden tämän vuoden numerosta 1 sekä
yhdistyksen 50-vuotishistoriikista vuodelta
1999.
Juha Lukkari
Päätoimittaja
Kunniajäsenet ja kunniamerkit
Suomen Hitsausteknillinen Yhdis-
tys r.y:n hallitus piti kokouksensa
16.4.2009 SHY:n toimistolla Mäke-
länkadulla. Kokouksessa päätettiin
kutsua neljä erittäin ansioitunutta
jäsentä kunniajäseniksi ja antaa
heille myös kultaiset kunniamerkit.
Kunniajäsenyys on yhdistyksen kor-
kein tunnustus jäsenelleen. Kunniajä-
senet päätettiin julkistaa yhdistyksen
60 - vuotisjuhlassa Kalastajatorpalla
23.04.2009. Hallitus myönsi myös
muita tunnustuksia ansioituneille
jäsenilleen.
Kunniajäsenet ja kultaiset kunniamerkit
Kunniajäsen n:o 9 Karppi Risto
Kunniajäsen n:o 10 Lindewald Carl-Gustaf
Kunniajäsen n:o 11 Lukkari Juha
Kunniajäsen n:o 12 Kemppi Jouko
Kultainen kunniamerkki
Mar tikainen Jukka
Kultaiset ansiomerkit
Engström Bernt
Heikinheimo Liisa
Kujanpää Veli
Marquis Gary
Mar ttinen Risto
Lepola Per tti
Lindblad Leo
Luhtala Pauli
Paloluoma Seppo
Pettinen Reijo
Toivanen Eero
Hopeiset ansiomerkit
Heikola Heimo
Honkanen Jyrki
Kilponen Jorma
Korhonen Jouko
Lassila Jouko
Leino Kalervo
Nevasmaa Pekka
Nikula Veijo
Pitkänen Mar tti
Similä Mar tti
Sirén Mika
Sollman Henry
Sorjonen Raimo