Page 7 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
5
Kalastajatorpan sali oli täynnä iltapäivän seminaarin kuulijoita.
Kari Laiho toimi seminaarin puheenjohtajana.
SHY:n puheenjohtaja Ismo Meuronen ker toi SHY:n toiminnasta vuo-
silta 1999-2008.
IIW:n (International Institute of Welding) presidentti Ulrich Dilthey
esitteli IIW:n toimintaa.
EWF:n (European Welding Federation) presidentti Tim Jessop
ker toi EWF:n toiminnasta.
Tunnetut shy:läiset Carl-Gustaf Lindewald ja Risto Karppi.