Page 4 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
2
Millä maailma hitsaa?
Tälläkin palstalla on aika ajoin tarkas-
teltu hitsauksen volyymiä ja hitsausme-
netelmien käyttöä maailmassa. Yleensä
tarkastelu tehdään hitsauslisäaineiden
kulutustilastojen avulla, mikä rajoittuu
luonnollisesti vain lisäainetta käyttäviin
kaarihitsausmenetelmiin. Tähän tarjoutuu
jälleen hyvä mahdollisuus, kun Japanissa
(The Japan Welding News for the World) on
piirretty hitsauslisäaineiden ”maailman-
kar tta” 2008.
Kar talta voidaan irrottaa esim. viisi r yhmit-
tymää seuraavasti suuruusjärjestyksessä
eri lisäainer yhmien osuuksineen:
- Kiina: 2 600 000 tn
- Hitsauspuikot: 60 %
- MIG/MAG-lanka: 25 %
- Jauhekaariaineet: 11 %
- Täytelanka: 4 %
- Eurooppa: 680 000 tn
- MIG/MAG-lanka: 64 %
- Hitsauspuikot: 13 %
- Jauhekaariaineet: 12 %
- Täytelanka: 11 %
- Pohjois-Amerikka: 520 000 tn
- MIG/MAG-lanka: 58 %
- Täytelanka: 21 %
- Hitsauspuikot: 15 %
- Jauhekaariaineet: 6 %
- Japani: 364 800 tn
- MIG/MAG-lanka: 47 %
- Täytelanka: 30 %
- Hitsauspuikot: 12 %
- Jauhekaariaineet: 11 %
- Koko maailma yhteensä: 5 393 000 tn
Kuvasta ja %-luvuista nähdään, että kehitty-
neemmissä maissa lankahitsaus hallitsee
ja muissa taas puikkohitsauksen %-osuus
on lähes sama. Japanissa täytelankojen
osuus on jo 30 %. Kiinassa hitsauksen
volyymi on yhtä suuri kuin muussa maail-
massa yh-teensä.
Juha Lukkari
Päätoimittaja