Page 3 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
1
TEEMA: SHY:n juhlat, NDT ja laatu
3/2009
Tilaushinta
Suomessa 50
Pankki Nordea 226618-62781
Subscription rate
Foreing shipping 100
Bankers Nordea 226618-62781
59. vuosiker ta
ISSN 0437-6056
Julkaisija ja kustantaja
Publisher and Publishing Company
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y.
Finlands Svetstekniska Förening r.f.
The Welding Society of Finland
puh. (09) 773 2199
e-mail: shy@co.inet.fi
www.shy-hitsaus.net
Toimitus - Editorial Staff
Päätoimittaja - Editor in Chief
Juha Lukkari
puh. (09) 547 761
e-mail: juha.lukkari@esab.fi
Toimitussihteeri - Editorial assistant
Ter ttu Lindewald
puh. (09) 773 2199
e-mail: ter ttu.lindewald@shy.inet.fi
Toimituskunta:
Jyrki Honkanen, Jyri Uusitalo,
Olli Kor telainen, Harri Mattila,
Ismo Meuronen, Jukka Setälä,
Mika Sirén, Esa Tikka,
Juha Lukkari, Ter ttu Lindewald
Toimisto - Office
Mäkelänkatu 36 A 2
00510 HELSINKI
Puh. (09) 773 2199
Telefax (09) 773 2661
Ilmoitukset - Advertisements
Elina Tenhunen/JPM-Info Oy
Puh. (014) 444 0125
Fax (014) 444 0144
e-mail: elina.tenhunen@jpminfo.fi
Kirjapaino - Printers
Oriveden Kirjapaino
Oriveden Sanomalehti Osakeyhtiö
PL 33
35301 Orivesi
Puh. (03) 358 9500
Telefax (03) 358 9535
e-mail: painopinta@orivedenkirjapaino.fi
Levikki - Circulation
5000 kpl
Member of The International
Institute of Welding
Kukin kirjoittaja vastaa itse ar tikkelinsa
sisällöstä eikä Hitsaustekniikka-lehdellä
ole mitään vastuuta siitä.
Millä maailma hitsaa? . 2
Juha Lukkari
SHY juhli näyttävästi 60-vuotista taivaltaan . 4
Juha Lukkari
Hitsauksen pitkä kaari . 9
Mika Hämäläinen
Eurooppalaisten NDT-standardien tilannekatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Carl-Gustaf Lindewald
Uudet ultraäänistandardit hitsien tarkastamiseen . 17
Ville Lehtinen
Laatu ja kustannukset syntyvät tekemällä, eivät tarkastamalla . 19
Pekka Savolainen
IW-todistuksia jaettiin Raahessa 28.5.2009 . 22
Jaana Hautamäki
Uudet IW-hitsaajat saivat todistukset oppilaitosten kevätjuhlissa . 23
Esa Tikka
Hitsauslaitteiden kunto ja laatu takaa keskeytymättömän tuotannon . 24
Jorma Ketola
Plasmaleikkaustekniikan hyödyt verrattuna kaasuleikkaukseen
käsinleikkauksessa . 26
Laadun hallinta robottihitsauksessa . 30
Olli-Pekka Holamo ja Heikki Aalto
Toimintakertomus 2008 . 33
Koulutusuutisia . 48
Uutisia . 51
Tuoteuutuuksia . 52
Tuote- ja toimialahakemisto . 53