Page 28 - SHY2012

Basic HTML Version

1/2008
[ www.shy-hitsaus.net ]
26
Time 5000 Digital on monikäyttöinen, digi-
taaliohjattu, Time-menetelmällä varustettu
Fronius-hitsauslaitteisto. Se sopii moniin
eri sovelluksiin ja robottikäyttöön. Koneel-
la voi hitsata kaikkia materiaaleja, kuten
seostamattomia ja matalaseosteisia teräk-
siä, sekä hienorakeisia rakenneteräksiä ja
kylmälujia teräksiä. Optimaalisia kohteita
ovat mm. tankkien ja säiliöiden mekanisoitu
hitsaus, teräsrakenteiden hitsaus, laivan-
rakennus sekä ajoneuvoja ja erikoisraken-
teita valmistava teollisuus. Time suur teho
-hitsauslaitteesta saadaan mahdollisimman
suuri hyöty, mikäli seuraavat asiat on huo-
mioitu:
Suojakaasu
Vakaa valokaari ja hyvälaatuinen hitsauspalko
tarvitsevat erikoissuojakaasuseoksen. Suoja-
kaasuja valmistetaan joko 2-komponenttisina
(peruskaasut Ar/CO
2
), 3 tai 4-komponenttisi-
na (peruskaasut Ar/CO
2
/O
2
/ helium).
Vapaalanka
Normaalisti 1,2 mm langalla vapaa langan
pituus on 10 –12 mm.
Time-menetelmässä se on 15 -35 mm. Kun
lanka esikuumenee,pitkän vapaalankaosuu-
den ansiosta langansyöttönopeutta voidaan
TIME 5000 Digital lyhentää
hitsausaikoja
Fronius TIME 5000 Digital on digi-
taalisesti ohjattu MIG/MAG suur-
tehohitsauslaite, joka säästää kus-
tannuksia, koska lisäainetuotto on
30 % korkeampi kuin perinteisellä
menetelmällä. Näin ollen myös hit-
sausaika lyhenee.
nostaa tai tunkeumaa lisätä, jolloin lisäaine-
tuotto kasvaa jopa 30 %.
Varustus:
- Fronius TIME -vir talähde
- langansyöttölaite VR 4000-30
- jäähdytin FK 4000 R
- poltin: TIME 3,5 m tai
AW 7000 JobMaster 3,5 m tai
AW 7000 JobMaster 4,5 m
- kaukosäädin TR 2100
- pick-up kärry
Maahantuonti ja myynti:
OY WOIKOSKI AB, 015-7700700,
info@woikoski.fi
11 toimipistettä, yli 160 jälleenmyyjää ja
koko maan kattava huoltoverkosto.
Katso lähin www.woikoski.fi