NDT-päivät 24. - 25.9.2013

Hotel Seaport, Turku & M/S Viking Grace

Ohjelma  

Tiistai 24.9.2013

 • Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat, Tarja Valvisto, TUKES 
 • Vikojen vaikutus hitsin ja hitsatun rakenteen lujuuteen ja elinikään,  Pertti AuerkariVTT 
 • NDT-tarkastukset toimittajan näkökulmasta, Marjut Hedman, Sahala Works
 • Säteilyturvallisuus, Santtu Helsten, STUK

Keskiviikko 25.9.2013 

 • NDT standardisointi, Carl-Gustaf Lindewald, METSTA 
 • Radiografian standardit, Kari Latvala, Inspecta Oy
 • Digitaalisen radiografian standardit, Kari Latvala, Inspecta Oy
 • Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan, Juha Toivonen, Dekra Industrial Oy
 • Akustinen emissio, Kari Aura, Andritz Oy
 • NDT-pätevöintitoiminnasta, Heikki Myöhänen, Inspecta Sertifiointi Oy
 • Vaiheistettu pyörrevirtatarkastus, Matti Ruha, Inspecta Oy 

 Osallistujaluettelo

 

NDT-päivät 24. - 25.9.2013

Hotel Seaport, Turku & M/S Viking Grace

Ohjelma  

Tiistai 24.9.2013

 • Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat, Tarja Valvisto, TUKES 
 • Vikojen vaikutus hitsin ja hitsatun rakenteen lujuuteen ja elinikään,  Pertti AuerkariVTT 
 • NDT-tarkastukset toimittajan näkökulmasta, Marjut Hedman, Sahala Works
 • Säteilyturvallisuus, Santtu Helsten, STUK

Keskiviikko 25.9.2013 

 • NDT standardisointi, Carl-Gustaf Lindewald, METSTA 
 • Radiografian standardit, Kari Latvala, Inspecta Oy
 • Digitaalisen radiografian standardit, Kari Latvala, Inspecta Oy
 • Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan, Juha Toivonen, Dekra Industrial Oy
 • Akustinen emissio, Kari Aura, Andritz Oy
 • NDT-pätevöintitoiminnasta, Heikki Myöhänen, Inspecta Sertifiointi Oy
 • Vaiheistettu pyörrevirtatarkastus, Matti Ruha, Inspecta Oy 

 Osallistujaluettelo