15.3.2016 - Ohutlevypainotteinen hitsauksen ajankohtaisseminaari

Auton korin tuotekehitys hitsauksen näkökulmasta
projektipäällikkö, Sales & Marketing Jyri Kylä-Kaila, Valmet Automotive Oy
 
Robotisoitu hitsaus Valmet Automotiven tuotannossa 
projekti-insinööri Mika Marttila, Valmet Automotive Oy
 
Uusimmat hitsaussovellukset Keski-Euroopasta
Area Sales Manager Michael Hummer, Fronius International GMBH (esitys englanniksi)
 
IWE, EN1090 ulkomailla 
Service Sales Manager Samuli Saarela, Kopar Oy
 
Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 
Product Manager, Automation Olli-Pekka Holamo, Kemppi Oy 
 
 

17.3.2016 - Hitsauksen laatu, NDT, DT ja hitsausvirheet

SHY:n Hitsauksen laatu  -komitean toiminta ja tavoitteet (ent. NDT- komitea)
toiminnanjohtaja Jouko Lassila, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry 
 
Finnish Society for NDT - Toiminta ja tavoitteet 
puheenjohtaja, tekninen asiantuntija Juha Toivonen, DEKRA Industrial Oy
 
Rikkova aineenkoetus menetelmäkokeessa 
yliopettaja Timo Kauppi, Lapin Ammattikorkeakoulu
 
NDT:n kehitysnäkymät ja räätälöinti 
kehityspäällikkö Kai Ruotsalainen, DEKRA Industrial Oy
 
Silmämääräisessä tarkastuksessa havaittavat virheet ja niiden tarkastusvirheiden tunnistus ja tulkinnat, mittausvirheet, mitä jää huomaamatta ja mitä näkemättä 
tuotekehityspäällikkö Eero Toivanen, AEL

17.3.2016 - Hitsauksen standardisointi – Kuka, mitä, missä ja milloin?

Hitsauksen standardit ja niiden soveltaminen 
koulutuspäällikkö Juha Kauppila, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry
 
Miten ja missä standardeja laaditaan    
asiantuntija, DI Ville Saloranta, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry
 
Case: Yrityksen osallistuminen hitsauksen standardisointiin
Manager, Welding Services Reetta Verho, Kemppi Oy
 
Monta tapaa hankkia standardeja
markkinointipäällikkö Pirjetta Laine, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
 
 

 

 

15.3.2016 - Ohutlevypainotteinen hitsauksen ajankohtaisseminaari

Auton korin tuotekehitys hitsauksen näkökulmasta
projektipäällikkö, Sales & Marketing Jyri Kylä-Kaila, Valmet Automotive Oy
 
Robotisoitu hitsaus Valmet Automotiven tuotannossa 
projekti-insinööri Mika Marttila, Valmet Automotive Oy
 
Uusimmat hitsaussovellukset Keski-Euroopasta
Area Sales Manager Michael Hummer, Fronius International GMBH (esitys englanniksi)
 
IWE, EN1090 ulkomailla 
Service Sales Manager Samuli Saarela, Kopar Oy
 
Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 
Product Manager, Automation Olli-Pekka Holamo, Kemppi Oy 
 
 

17.3.2016 - Hitsauksen laatu, NDT, DT ja hitsausvirheet

SHY:n Hitsauksen laatu  -komitean toiminta ja tavoitteet (ent. NDT- komitea)
toiminnanjohtaja Jouko Lassila, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry 
 
Finnish Society for NDT - Toiminta ja tavoitteet 
puheenjohtaja, tekninen asiantuntija Juha Toivonen, DEKRA Industrial Oy
 
Rikkova aineenkoetus menetelmäkokeessa 
yliopettaja Timo Kauppi, Lapin Ammattikorkeakoulu
 
NDT:n kehitysnäkymät ja räätälöinti 
kehityspäällikkö Kai Ruotsalainen, DEKRA Industrial Oy
 
Silmämääräisessä tarkastuksessa havaittavat virheet ja niiden tarkastusvirheiden tunnistus ja tulkinnat, mittausvirheet, mitä jää huomaamatta ja mitä näkemättä 
tuotekehityspäällikkö Eero Toivanen, AEL

17.3.2016 - Hitsauksen standardisointi – Kuka, mitä, missä ja milloin?

Hitsauksen standardit ja niiden soveltaminen 
koulutuspäällikkö Juha Kauppila, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry
 
Miten ja missä standardeja laaditaan    
asiantuntija, DI Ville Saloranta, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry
 
Case: Yrityksen osallistuminen hitsauksen standardisointiin
Manager, Welding Services Reetta Verho, Kemppi Oy
 
Monta tapaa hankkia standardeja
markkinointipäällikkö Pirjetta Laine, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry