Hitsaustekniikka 3/2011 - page 43

Yksi kumppani – useita palveluita
Yksinkertaisempaa ja kannattavampaa
Inspecta tuntee valmistuksen ja teollisuuden haasteita yli
kolmenkymmenen vuoden kokemuksella. Yli 1400 asi-
antuntijan voimin palvelemme turvallisuuteen, laatuun ja
elinkaareen liittyvissä kysymyksissä - Suomessa, Ruotsissa,
Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa.
Inspectalla ja lukuisilla kansainvälisillä yhteistyö-
kumppaneillamme on laaja tuntemus kaikenkokoisten
valmistus- ja suunnitteluyritysten tarpeista ja haas-
teista. Koulutetuilla asiantuntijoillamme on pitkä
kokemus testauksesta, tarkastuksesta, sertifioinnista ja
konsultoinnista. Lisäksi tarjoamme koulutusta, joka
auttaa organisaatiota lisäämään omien työntekijöiden-
sä osaamista.
Inspectan tietotaito kattaa muun muassa hitsaajien ja
hitsausmenetelmien pätevöinnit, rikkovat ja rikkomat-
tomat testauspalvelut sekä kalibroinnin − kaikilla on
merkittävä rooli onnistuneessa valmistusprosessissa ja
projektitoimituksissa. Tuemme asiakkaitamme myös
laadunvalvonnassa ja -varmistamisessa sekä alihank-
kijoiden arvioinnissa. Laaja tietämyksemme lainsää-
dännöstä ja standardeista auttaa vastaamaan jatkuvasti
muuttuviin vaatimuksiin.
Lue lisää osoitteessa
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...68
Powered by FlippingBook