Hitsaustekniikka 3/2011 - page 42

3/2011
[
]
40
Hitsauksen automatisoinnin ja mekanisoin-
nin tason optimointi
Heikki Salkinoja, No 2/2010
Kaasukaarihitsaus (MIG/MAG-umpilanka,
MAG-täytelanka-, TIG- ja plasmahitsaus)
Uudet PowerWave-pulssihitsauskoneet Lin-
coln Electriciltä
NN, No 5/2010
Älykäs kaasunsäästö ja nykyaikainen invert-
teritekniikka tuo säästöjä
NN, No 5/2010
Tuottaako hitsaus kaasunsäästimen avulla
voittoa vai tappiota
Ola Runnerstam jne, No 3/2010
OTC Daihenin uusi plasma-MIG/MAG-hitsaus-
järjestelmä robottikäyttöön
Kimmo Yli-Anttila, No 3/2010
EWM-forceArc - tehokas työkalu MIG/MAG-
hitsaukseen
NN, No 2/2010
OTC Daihenin uuden AC MIG -pulssihitsaus-
koneen tuomat edut
NN, No 2/2010
Kennorakenteet
Design, manufacture and properties of the
novel Opencell sandwich panel
Antonio Valente jne, No 4/2010
Koulutus ja opetus
Virtual Welding - tulevaisuuden hitsauskou-
lutus
Jukka Pausola, No 6/2010
IW-koulutuksen käyttöönotto toisen asteen
oppilaitoksissa 2007-202010
Esa Tikka, No 6/2010
Pätevöintikoulutus Suomessa 20 vuotta
Esa Tikka ja Reijo Pettinen, No 1/2010
Pätevöintikoulutuksen toimielimet
Esa Tikka, No 1/2010
Betoniterästen hitsauskoulutuksen tutkinto-
lautakunta
Carl-Gustaf Lidewald, No 1/2010
IIW/EWT-koulutuksen järjestäjien auditointi
Ari Nummminen ja Esa Tikka, No 1/2010
LTY - Pätevöintikoulutuksen esittely
Reijo Pettinen, No 1/2010
IWS-koulutus Pohjois-Karjalass
Mikko Mutanen, No 1/2010
IW-koulutuksen käyttöönotto toiseen asteen
koulutuksessa
Esa Tikka, No 1/2010
Betoniterästen hitsauskoordinoijien koulutus
EWF 544-01 ohjelman mukaan
Tuomo Orava, No 1/2010
IW-koulutusohjelman uusiminen
Carl-Gustaf Lindewald, No 1/2010
Hyväksytyt koulutuksen järjestäjät 202010-
01-01
Esa Tikka, No 1/2010
IW-koulutuksen toteutus toisen asteen op-
pilaitoksissa
Pertti Lepola, No 1/2010
Kustannukset
ks. Hitsaustalous
Laatu ja tarkastustekniikka
3-tason NDT-henkilöiden sertifiointi amerik-
kalaisen ASNT NDT mukaisesti
Tommi Saastamoinen ja Ville Lehtinen, No
3/2010
Hitsausliitosten silmämääräinen tarkastus (VT)
Eero Toivanen, No 1/2010
Laivanrakennus
Rauman telakalla eletään toivossa
Terhi Friman, No 3/2010
Laserhitsaus
ks. Sädemenetelmät
Leikkaus
ks. Terminen leikkaus
Liimaus
IIW:n komitea XVI: Polymer joining and ad-
hesive joining
Susanna Hurme, No 6/2010
Lujat teräkset ja niiden hitsaus
ks. Seostamattomat ja niukkaseosteiset te-
räkset ja niiden hitsaus
MAG-hitsaus ja MAG-täytelankahitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
Mekanisointi ja automatisointi
Robottihitsauksen tuottavuuden parantaminen
Heilli Aalto, No 5/2010
Hitsauksen automatisoinnin ja mekanisoin-
nin tason optimointi
Heikki Salkinoja, No 2/2010
3D-mallinnus säästää työ- ja tuotantopäiviä
hitsausrobottien siirroosa
Hannu Harjula, No 1/2010
Metallikaasukaarihitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
MIG-hitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
MIG/MAG-hitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
Polttoleikkaus
ks. Terminen leikkaus
Robotit, robottihitsaus
ks. Mekanisointi ja automatisointi
Seostamattomat ja niukkaseosteiset teräk-
set sekä niiden hitsaus
Kylmähalkeilu lujassa nuorrutessa teräkses-
Sami Heikkilä ja Marko Lahtinen, No 6/2010
IIW:n komitea IX: ”Behaviour of metals sub-
jected to welding”
Mika Siren, No 5/2010
Ultralujan, suorakarkaistun Optim 960 QC ohut-
levyteräksen lujuus- ja sitkeyskäyttäytyminen
Pekka Nevasmaa jne, No 3/2010
Standardit
Hitsausstandardien tilannekatsaus
Carl-Gustaf Lindewald, No 6/2010
Vanhat ja uudet menetelmäkokeet
Carl-Gustaf Lindewald, No 6/2010
Hitsauslisäaineiden standardisointi
Juha Lukkari, No 6/2010
Hitsaussuositusten standardisarja SFS-EN 201011
Juha Lukkari, No 6/2010
Uusi hitsauskaasujen standardi SFS-EN ISO
14175 ilmestynyt
Juha Lukkari, No 6/2010
Hitsausprosessien nimike- ja numerostandar-
di SFS-EN ISO 4063 uudistuu
Juha Lukkari, No 6/2010
Suojakaasut
Uusi hitsauskaasujen standardi SFS-EN ISO
14175 ilmestynyt
Juha Lukkari, No 6/2010
Älykäs kaasunsäästö ja nykyaikainen invert-
tetekniikka tuo säästöjä
No 5/2010
Tuottaako hitsaus kaasunsäästimen avulla
voittoa vai tappiota
Ola Runnerstam jne, No 3/2010
Tarkastustekniikka
ks. Laatu ja tarkastustekniikka
Terminen leikkaus
Paksun teräksen ja alumiinin laserleikkaus
kuitulaserilla
NN, No 6/2010
TIG-hitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
Tuotanto (filosofiat, kehittäminen, alihan-
kinta ym.)
Jucat Oy suunnittelee ja valmistaa kokonais-
valtaisia ratkaisuja tuotannon kehittämiseen
NN, No 5/2010
Hitsauksen simulointia VTT:llä
Jari Lariola ja Mika Siren, No 3/2010
ERP hankittu, tuotannonohjaus edelleen sol-
mussa, missä vika?
Heikki Aalto ja Vesa Paju, No 1/2010
Tuottavuus, taloudellisuus, kustannukset ym.
ks. Hitsaustalous
Täytelankahitsaus, ydintäytelankahitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
Juha Lukkari
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...68
Powered by FlippingBook