Hitsaustekniikka 3/2011 - page 20

3/2011
[
]
18
Hitsausten jälkeen tehtiin luonnollisesti jälki-
lämpökäsittely (PWHT) seuraavasti:
nostonopeus 70 °C/h
pitolämpötila: 600-620 °C
pitoaika: 280 min
laskunopeus: 70 °C/h uunissa lämpöti-
laan 300 °C
lopuksi jäähtyminen ilmassa huoneen-
lämpötilaan
Laatu ja tuottavuus
Kuvassa 12 makrokuva kapearailohitsistä.
Taulukossa 2 on annettu menetelmäkokeen
mekaaniset tulokset, jotka täyttivät asiak-
kaan vaatimukset täydellisesti. Kehähitseille
tehtiin 100 % radiografinen tarkastus.
Käyttämällä ESABin kapearailohitsausta pak-
suseinäisten paineastioiden kehäliitosten
hitsaamisessa SES a.s. on voinut hyödyn-
tää tekniikkaa, joka lyhentää läpimenoaikoja
huomattavasti mutta täyttää myös yrityksen
perinteiset korkeat laatuvaatimukset. Järjes-
telmä mahdollistaa virheettömän hitsauksen
jatkuvassa automaattisessa toiminnassa.
Samalla hitsausosasto on saanut käyttöönsä
uutta hitsaustekniikkaa.
Uusi hitsaustekniikka
Uuden tekniikan käyttöönotto voi tuoda
monia muita arvoja (eli lisäarvoa) pelkän
tuottavuutensa lisäksi. Sen ansiosta työ-
ympäristö voi tulla ergonomisemmaksi ja
puhtaammaksi, mikä tässä tapauksessa oli
ilmeinen etu. Uusien henkilöiden rekrytointi
voi tulla helpommaksi. Uusi tekniikka voi
olla henkilöstöä motivoivaa ja innostavaa.
Samalla se kohottaa yrityksen teknistää ta-
soa ja osaamista, mikä parantaa yrityksen
valmistautumista paremmin tulevaisuuden
haasteisiin. Pelkissä taloudellisissa las-
kelmissa voi olla vaikeata ottaa huomioon
näitä lisäarvoja eli ”pehmeitä” tekijöitä,
jotka voivat olla kuitenkin oleellisia asioita
uuden tekniikan käyttöönotossa. Tavan-
omaisissa kustannuslaskelmissa ei tule
esille myöskään tuotteen läpimenoaika,
joka voi lyhentyä oleellisesti.
Terästyyppi
Charpy
CTOD
I
min 34 J @ -40
o
C
< 76 mm: min 0,25 mm @ -10
o
C
> 76 mm: min 0,38 mm @ -10
o
C
Ii
min 34 J @ -18
o
C
< 76 mm: min 0,25 mm @ -10
o
C
> 76 mm: min 0,38 mm @ -10
o
C
Taulukko 1
Sitkeysvaatimukset.
Kemiallinen
koostumus
C (%)
Si (%)
Mn (%)
Mo (%)
Pitoisuus
0,07
0,22
1,0
0,5
Mekaaniset
ominaisuudet
Rm
(MPa)
Re
(MPa)
A5
(%)
Charpy KV
(J @ 0
o
C)
Charpy KV
(J @ -20
o
C)
AW
580
500
25
115
80
PWHT
(580
o
C/1 h)
530
470
26
100
75
Lanka OK Autrod 12.24 ja jauhe OK Flux 10.62 -yhdistelmän puhtaan hitsiaineen tyypilliset
ominaisuudet.
Taulukko 2
Taulukko 3
Murtolujuus Rm: liitos
582-605 MPa (vaatimus: > 420 MPa)
Murtolujuus Rm: hitsiaine
624 MPa (vaatimus: > 580 MPa)
Murtovenymä A5
25,4 % (vaatimus: > 25 %)
Charpy KV
145-195 J @ 0
o
C
Kovuuskoe : hitsiaine
207-243 HV
Kovuuskoe: muutosvyöhyke
245-273 HV
Taivutuskoe: sivutaivutus
180
o
- ok
Menetelmäkokeen mekaaniset tulokset.
Tämä on muokattu versio ESABin asiakas-
lehdessä Svetsaren No 1/2010 olleesta
artikkelista: ESAB narrow gap welding
technology, Danile Stano and Juraj Matejev.
Juha Lukkari
Dipl.ins.
ESAB Oy
Helsinki
Kuva 12. Kapearailohitsin makrokuva.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...68
Powered by FlippingBook