Hitsaustekniikka 3/2011 - page 13

3/2011
[
]
11
Konepajoissa hitsauksen
heikko tuottavuus
Muutama vuosi sitten, ennen lamaa julkaistu raportti hitsaavan teol-
lisuutemme nykytilasta ja sen tulevaisuuden näkymistä on edelleen
ajankohtainen /1/. Kyselyyn vastasi lähes 100 yritystä, jotka edustivat
sekä päätoimittajia että sopimusvalmistajia ja alihankkijoita.
Tuotannossa selkeästi heikkoja kohtia ovat mm. tuotteiden asiakas-
kohtainen
räätälöinti
, pienet
eräkoot
,
käsihitsauksen
suuri osuus ja
sen matala
kaariaikasuhde
(paloaikasuhde),
mekanisointilaitteiden
vähäinen määrä sekä ikääntyneiden hitsausrobottien alhainen
käyt-
töaste
. Kokonaisuutena hitsauksen tuottavuus on heikkoa, jota on
pahentanut vielä lisäksi hitsaajapula.
Suomalaiseen erityisosaamiseen EI OLE kuulunut tuotteiden modu-
larisointi, jolloin jopa vakiotuotteiden räätälöinti kasvattaa valmis-
tuksessa työtuntien määrää. Aikataulupaineessa joudutaan monesti
lopulta turvautumaan käsihitsaukseen robottihitsauksen sijaan, mikä
osaltaan lisää kustannuksia.
Tyypilliset pienet, alle viiden kappaleen eräkoot eivät useasti kannusta
eikä mahdollista taloudellista mekanisoinnin ja robotisoinnin käyt-
töönottoa. Pituus- ja pyörähdysliitosten mekanisoinnilla on kuitenkin
selkeästi läpimenoa edistävä vaikutus.
Suomessa on reilut 1000 hitsausrobottia MIG/MAG-hitsauksessa.
Suurin osa on näistä ikääntyneitä, työläästi ohjelmoitavia eli suu-
rin osa on yli 10 vuotta vanhoja ja niiden käyttö on käytännössä
vähäistä. Robottihitsauksen tuottavuutta kasvattaa vasta se kun
robotilla käytetään selkeästi tehokkaampia hitsausparametreja kuin
manuaalityössä. Valitettavasti useimmissa yrityksissä ei nykyinen
laitekanta tähän pysty.
Keinot tuottavuuden parantamiseksi
Kuvissa 1-3 on esitetty eräitä keinoja hitsauksen tuottavuuden paran-
tamiseksi. Oleellista on tehostaa koko prosessiketjua lyhentämällä
hitsaukseen ja muihin toimintoihin kuluvaa aikaa.
Käytännössä tämä tarkoittaa
kaariajan pienentämistä
,
paloaikasuh-
Tuottavuuden parantaminen
robottihitsauksella
- keinoja kilpailukyvyn kasvattamiseksi -
Ismo Meuronen
Konepajoissamme hitsauksen robotisointi-, automatisoin-
ti- ja mekanisointitasot ovat selvästi alhaisempia kuin
kilpailijamaissa. Varsinkin PK-yritysten tuottavuuden nosto
kaipaa suurremonttia, mikäli lähivuosina on tarkoitus olla
mukana valmistusketjussa.
SULATUSTEHON
KASVATTAMINEN
###%
" &! %
TEHOKKAAMPIEN
MENETELMIEN
KÄYTTÖ
PULSSIHITSAUKSEN
KÄYTTÖ
RAILON POIKKI-
PINNAN
PIENENTÄMIEN
HITSIEN MÄÄRÄN
VÄHENTÄMINEN
HITSAUSROBOTTIEN
KÄYTTÖÖNOTTO
SILLOITUS-
HITSAUKSEN
KEHITTÄMINEN
TUNKEUMAN
HYVÄKSIKÄYTTÖ
PALKOMÄÄRÄN
VÄHENTÄMINEN
!
HYVÄ, SIISTI JA
ERGONOMINEN
TYÖYMPÄRISTÖ
MEKANISOINTI
ETÄOHJELMOINNIN
KÄYTTÖ
SENSORIEN
KÄYTTÖ
´HYVÄT´
LISÄAINEET
SUURTYNNYRI-
PAKKAUKSET
ROBOTISOINTI
- modernisoinnit
- uushankinnat
-moniprosessikäyttö
ENNAKOIVA LAITEHUOLTO
JOUSTAVAT JIGIT
TYÖKAPPALEIDEN
PIKAKIINNITYS
KORJAUSTYÖN
MINIMOINTI
SIIRTOJEN JA
VARASTOINNIN
MINIMOINTI
JÄLKITYÖN
MINIMOINTI
RAILONVALMISTUKSEN
TARKKUUDEN
PARANTAMINEN
PUHDISTUSTYÖN
MINIMOINTI
Kuva 1. Kaariajan lyhentäminen pienentää hitsausaikaa
Kuva 2. Paloaikasuhteen nostaminen lyhentää sivuaikoja.
Kuva 3. Keinot muiden töiden minimointiin
JOUSTAVAT JIGIT
TYÖKAPPALEIDEN
PIKAKIINNITYS
KORJAUSTYÖN
MINIMOINTI
SIIRTOJEN JA
VARASTOINNIN
MINIMOINTI
JÄLKITYÖN
MINIMOINTI
RAILONVALMISTUKSEN
TARKKUUDEN
PARANTAMINEN
PUHDISTUSTYÖN
MINIMOINTI
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...68
Powered by FlippingBook