Page 8 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
6
SHY:n toiminnanjohtaja Esa Tikka ja pätevöityskoulutustoiminta Suo-
messa.
Hitsaustekniikka-lehden päätoimittajalla Juha Lukkarilla tuli täy-
teen tasan 30 vuotta lehden päätoimittajana.
Pohjoismaisia osanottajia. Ber til Pekkari (oik.), Lars Johansson ja
Magnus Areskoug Ruotsista.
Professori Jukka Mar tikainen vastasi tulevaisuuden haastei-
siin.
Cur t Lindblom - pitkäjänteinen pääomasijoittaja
suomalaiseen konepajateollisuuteen.
SHY palkitsi jäseniään ansiokkaasta toiminnasta kunnia- ja ansiomerkeillä. Mika
Siren (vas.), Pekka Nevasmaa, Veijo Nikula, Reijo Pettinen, Seppo Paloluoma, Pauli
Luhtala, Per tti Lepola, Eero Toivanen, Bernt Engström, Gary Marquis, Raimo Sorjo-
nen, Veli Kujanpää, Liisa Heikinheimo, Kalervo Leino ja Jukka Mar tikainen.