Page 57 - SHY2012

Basic HTML Version

[ www.shy-hitsaus.net ]
55
Konepajoja
Laserhitsausta
ja -leikkausta
TUOTE- JA TOIMIALAHAKEMISTO
Laserleikkausta
LASERPLUS
on lasertyöstön asian-
tuntija ja ammattilainen sopimusval-
mistuksessa ja lasertuotantojärjes-
telmissä. Aloita kannattava kumppa-
nuus
osoitteessa
www.laserplus.fi
puh. 010 617 84 00 | Hämeenlinna
Laserhitsausta
Laatujärjestelmiä
Laser- ja
vesileikkausta
ADVANCED COATING AND
MAINTENANCE TECHNOLOGY
www.telatek.fi
Termiset pinnoitukset,
hitsaukset ja koneistukset
asiakkaan luona tai konepajalla.
Varvintie 53
92100 RAAHE
Puh. (08) 2117 888
Fax (08) 2117 860
Posiontie 30
93400 TAIVALKOSKI
Puh. (08) 8297 700
Fax (08) 8297 701
Puh. 0207 870 050 Fax 0207 870 051
Kaasualan työt
Koulutusta