Page 54 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
52
TUOTEUUTUUKSIA
Böhler Welding on täydentänyt kuu-
malujien terästen täytelankavalikoi-
maansa. Uusimpana täytelankana
markkinoille on tullut BÖHLER C 9
MV Ti-FD. Lanka on tarkoitettu 9–12 %
kromia sisältävälle T/P91 teräkselle,
joka on eräs tärkeimmistä kuumalujis-
ta teräksistä. BÖHLER C 9 MV Ti-FD
-täytelangan käyttölämpötila on n.
600 °C:seen asti.
Täytelankojen edut umpilankoihin verrattuna
ovat korkeampi sulausteho ja huomattavasti
suurempi hitsausnopeus. Täytelangalla pys-
tytään hitsaamaan usein yli kaksinker tainen
matka umpilankaan verrattuna samassa
ajassa.
BÖHLER-täytelanka
EN ISO
AWS
AISI/UNS Perusaineet ja käyttölämpötilat
BÖHLER DMO Ti-FD
T MoL P M 1
E81T1-A1M P/T1
0,5 % Mo sisältäville teräksille, max 530 °C
BÖHLER DCMS Ti-FD
(T CrMo1 P M 1)
E81T1-B2M P/T11
0,5 % Mo ja 1 % Cr sisältäville teräksille, max. 550 °C
BÖHLER CM 2 Ti-FD
T ZCrMo2 P M 1
E91T1-B3M P/T22
2,25 % Cr ja 1 % Mo sisältäville teräksille, max. 550 °C
BÖHLER C 9 MV Ti-FD
T 69T1-1M-9C1MV E91T1-B9 P/T91
9 – 12 % Cr sisältävilleT/P91 teräksille, n. 600 °C
BÖHLER E 308 H-FD
T Z19 9 H R M(C) 3 E308HT0-4 304H
erikoiskuumalujille austeniittisille CrNi-teräksille, n. 700 °C
BÖHLER E 308 H PW-FD T Z19 9 H P M(C) 1 E308HT1-4 304H
erikoiskuumalujille austeniittisille CrNi-teräksille, n. 700 °C
BÖHLER C 9 MV Ti-FD täytelanka
kuumalujalle T/P 91 teräkselle
Alla olevassa taulukossa on Böhler Weldingin
täytelangat kuumalujille teräksille.
Böhler Welding tuotteiden myynnistä Suo-
messa vastaa Vantaalla toimiva Böhler Wel-
ding Group Nordic Sales AB, joka edustaa
Avesta Welding, Böhler Welding, Fontargen,
Soudokay, T-PUT (Phoenix, Union, Thermanit)
ja UTP tuotemerkkejä. Tuoteohjelmassa ovat
hitsausaineet ja -tarvikkeet kaikille hitsatta-
ville materiaaleille ja hitsausmenetelmille.
Lisätietoja:
Böhler Welding Group Nordic Sales AB
Ritakuja 1
01740 VANTAA
puh. 0108414800
faksi 0108414848
info-fi@bwgnordic.com,
www.bwgnordicsales.fi
BÖHLER DCMS Ti-FD täytelangalla hitsat-
tuja putkia, joiden työpaine on 500 bar,
Borealis, Ruotsi.
Kuvassa vasemmalta osaston hallituksen jäseniä:Henry Sollman, Mar tti Similä,
Mar tti Pitkänen, Per tti Reinikainen, Jyrki Honkanen, Jari Niemelä (sihteeri) ja
Eero Nykänen (puheenjohtaja).
Helsingin
paikalliosasto kiittää
yhteistyökumppaneitaan
muistamisesta osaston
50-vuotisjuhlapäivänä