Page 48 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
46
Toni Vesansalo
Tapani Lipsanen
Kyösti Viinanen varaj.
Kalevi Väisänen varaj.
Vilho Kosonen tilintark.
Esko Koistinen tilintark.
Esa Tynkkynen varatilintark.
Mika Hirn varatilintark.
TAMPERE
HALLITUKSEEN KUULUIVAT VUONNA 2008
Seppo Saarela, puh.joht.
Polar test
Hannu Kirveslahti, varapuh.joht. GaV Group
Esko Hyssy, sihteeri
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Pekka Kuparinen
Kalmar Industries
Simo Lustig
Metso Power
Mari Mikkonen
Metso Power 31.03-08 alk.
Kumera Machinery Oy
Pentti Mäki
Esab
Risto Nieminen
Metlab
Hannu Tanni, varajäsen
AGA
Ismo Meuronen, varajäsen
Meuro-Tech
YLEISTÄ
Vuosi 2008 oli paikallisosaston 56. toimintavuosi. Hallitus kokoontui
seitsemän ker taa. Osaston jäsenmäärä on 370
henkilöä.
VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin 20.2.2008 Eurotank Oy:n tiloissa, Hiekkatie
10, 36220 Kangasala.
TUTUSTUMISMATKAT
Vuoden 2008 kotimaan tutustumismatkat suuntautuivat 4.9.2008
Levator Oy, Hanko ja Loglift Oy, Salo sekä 5.9.2008 Åker Yards Turun
telakka ja Polar test, Turku.
VAALIKOKOUS
Vuoden 2008 vaalikokous pidettiin 2.10.2008 Metso Mineralsilla,
Tampereella sekä tutustuttiin heidän murskain
tuotantoonsa.
KOULUTUS
Yleisesti kerran vuodessa järjestettävä koulutustilaisuus oli tällä
ker taa Nordic Welding Expo 08 –messujen yhteydessä pidetty täs-
mäseminaari. Kokonaiskesto oli 2 tuntia. Osallistujilta tuli hyvää
palautetta ja osaston kassaan vähän toimintarahaa.
VAPAA-AJAN TOIMINTA
Osaston yksi ”vakio” tapahtuma on alkuvuonna ollut jäsenten ja
heidän perheenjäsenille suunnattu pilkkikilpailu. Useana vuotena
tilaisuus on järjestetty Pirkkalan Reipinniemessä.
Toinen vakiotilaisuus on kesäristeily, tällä kerralla Näsijärvellä. Paah-
teisessa kesätuulessa on nautittu Tampereen Aikuiskoulutuskeskuk-
sen keittiön maukkaasta ja runsaasta iltapalasta ja yhteistyökump-
paneiden virvokkeista. Risteilylle on osallistunut kiitettävästä myös
osaston aktiivisia senioreita.
Hallitus kiittää paikallisosaston jäseniä, yrityksiä ja yhteistyöhenki-
löitä.
TURKU
YLEISTÄ
Vuosi 2008 oli Turun paikallisosaston 55. toimintavuosi. Puheenjoh-
tajana toimi DI Kari Laiho ja sihteerinä DI Pasi Hiltunen.
Paikallisosaston toiminta oli vuoden aikana toimintasuunnitelman
mukaista. Toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle 3 jäsentiedotteella ja
Hitsaustekniikka-lehden sekä internet-sivujen välityksellä.
JÄSENET
Vuoden 2008 lopussa paikallisosaston jäsenmäärä oli 477 jäsentä.
HALLINTO
Toimintavuoden aikana paikallisosaston hallituksen ovat muodos-
taneet:
Puheenjohtaja: DI Kari Laiho
Varapuheenjohtaja: Ins. Heikki Veistinen
Jäsenet: Tekn. Jyrki Koivisto, ins. Kalevi Koivusalo, DI Tapio Nieminen,
merk. Jouko Vir ta, ins. Pasi Vuorinen ja tekn. Ilpo Ylismäki
1. varajäsen
Ins. Taito Tieranta
2. varajäsen
DI Teemu Mäkinen
Paikallisosaston tilintarkastajina toimivat Jukka Kivinen ja Matti
Wiggernhauser.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 ker taa.
KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin 11.2.2008 Saaristomeren meripuolustusalu-
een kerhotiloissa Pansiossa, Turussa. Kokoukseen osallistui 21
paikallisosaston jäsentä. Kokouksessa kuultiin esitys merivoimien
huoltotoiminnasta sekä tutustuttiin sotalaivaan.
Vaalikokous pidettiin 21.10.2008 VR-Rata Oy:n toimitiloissa, Turussa.
Kokoukseen osallistui 20 jäsentä. Kokousesitelminä kuultiin Sauli
Takalan esitelmä pendoliino-junakalustosta, jonka jälkeen tutustuttiin
Turun varikon toimintaan ja tiloihin.
KOULUTUSTILAISUUS
23.4.2008 järjestettiin erillinen koulutuspäivä aineena ”Hitsaustyön
turvallisuus”. Koulutspäivän ohjelmassa käsiteltiin hitsaustyöhön
liittyviä turvallisuusriskejä, suojalaitteita sekä turvasuosituksia. Tilai-
suus pidettiin Raision kaupunginkirjaston auditoriossa. Tilaisuudessa
oli 32 osalllistujaa.
EXCURSIOT
Perinteinen kesäristeily järjestettiin 6.6.2008. Risteily elävän musii-
kin saattelemana suntautui Nauvoon, jossa ruokailtii. Aina suosittu
tapahtuma keräsi mukaan tällä ker taa yhteensä 45 henkilöä (jäsenet
ja sukulaiset).
Syysexcursio järjestettiin 6.11.2008 Nordic Weld –messuille Tampe-
reelle. Matkalle osallistui 30 jäsentä.
TALOUS
Tulostase oli ker tomusvuonna alijäämäinen 1262,78