Page 46 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
44
• Hallituksen jäsenet osallistuivat 17 - 18.4.2008 Hitsaustekniikka
-päiville Kuopiossa.
• Pohjanmaan paikallisosaston vaalikokouksen yhteydessä tutustut-
tiin OSTP:n Pietarsaaren tuotteisiin ja tuotantoon.
• Hallituksen kokousten, sekä vuosi- ja vaalikokousten yhteydessä
vierailtiin alueen eri yrityksissä.
PAIKALLISOSASTON VARAINHANKINTA VUONNA 2008
Tilinpäätös liitteenä.
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2008 YHTEENVETO
Tilintarkastusker tomus liitteenä.
TILIKAUDEN 01.01.2008 - 31.12.2008 TILINTARKASTAJAT
Tilikauden 01.01.2008 - 31.12.2008 tilitarkastajina toimivat Jorma
Sihvonen ja Pauli Oksamo.
YHTEENVETO TOIMINTAVUODESTA 2008
Vuosi 2008 ei paikallisosastolta ollut taaskaan toiminnallisesti aktiivi-
nen. Jäsen määrä yhdistyksessä laski vuoden aikana 380 henkilöstä
340 henkeen. Vaikka paikallisosastossa on noin 340 jäsentä, pyörii se
ainoastaan sitkeiden hallituksen jäsenten varassa. Lisää aktiivisuutta
kaivataan tulevan vuoden tuovan tullessaan. Erityisesti nuorisoa täy-
tyisi saada tietoiseksi yhdistyksen toiminnasta ja aktivoitua mukaan.
POHJOIS-KARJALA
KOKOUKSET
Paikallisosaston hallitus kokoontui kuluneena vuonna 4. ker taa. Vuo-
sikokous pidettiin 26.2.2008 Joensuussa ja vaalikokous 27.10.2008.
TOIMINTA
Paikallisosasto järjesti jäsenmatkan Hitsaustekniikkapäiville Kuopioon
17.-18.4.2008. Matkalle osallistui 5 henkilöä. Matkakuluista puolet
kustansi pääyhdistys.
15.5.2008 järjestettiin Tuotesuunnittelun huomioiminen robottihit-
sauksessa –seminaari Joensuussa. Seminaarin kesto 4 tuntia ja
luennoijana SHY:n puheenjohtaja Ismo Meuronen. Osallistujia oli 24.
14.10.2008 järjestettiin Robottihitsattavat väsyttävän kuormituksen
alaiset teräsrakenteet –seminaari Puhoksella. Seminaarin kesto 4
tuntia ja luennoija prof. Timo Björk Lappeenrannasta. Osallistujia
oli 30.
Nordic Welding Expo 08 –messuille osallistui kukin erikseen.
JÄSENMÄÄRÄ
Paikallisosaston jäsenmäärä on vuoden 2008 lopussa 38, joista 3
on uusia jäseniä.
TALOUS
Paikallisosaston varat vuoden 2008 lopussa olivat 5225,-
RAAHEN SEUTU
PAIKALLISOSASTON HALLINTO
Paikallisosaston 32. toimintavuonna hallituksen kokoonpano oli seu-
raava:
Puheenjohtaja
Mar tti Saarela
Oy SteelDone Group Ltd.
Varapuheenjohtaja Antero Kyröläinen Raahen Seudun
Teknologiakeskus Oy
Sihteeri
Jukka Haarala Rautaruukki Oyj
Rahastonhoitaja Pasi Leiviskä
Rautaruukki Oyj
Heikki Kinnunen Rautaruukki Oyj
16.1.2008 saakka
Jäsenet
Asko Haanpää Nivalan ammattiopisto
Mar tti Syvänen
YIT Teollisuus ja
verkkopalvelut Oy
Pentti Sorsa
Inspecta Oy
Antero Tanska
Rannikon konetekniikka Oy
Juha Seppälä
Miilukangas Ky
Seppo Ukonsaari Raahen Ammatillinen
Aikuiskoulutuskeskus
Varajäsenet
Olavi Savikoski Rautaruukki Oyj
Veijo Heikkilä Oy Aga Ab
Ker tomusvuonna hallitus kokoontui kolmesti: Raahessa Hotelli Tii-
ranlinnassa 16.1, Nivalassa Ammatillisella Aikuiskoulutuskeskuksella
8.4 ja Raahessa Ammatillisella Aikuiskoulutus-keskuksella 9.9.2008
JÄSENISTÖ
Paikallisosaston jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 169 jäsentä.
Ryhmäjäseniä olivat: Rautaruukki Oyj, Miilukangas Ky, Telatek Oy,
Rannikon Kone-tekniikka Oy, Oy AGA Ab, Inspecta Oy ja YIT teollisuus-
ja verkkopalvelut.
KOKOUKSET
Vuosikokous järjestettiin Oulaisissa Sievin Jalkine Oy:llä 19.2.2008.
Kokoukseen osallistui 11 paikallisosaston jäsentä. Puheenjohtajana
toimi Mar tti Saarela ja sihteerinä Antero Tanska. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräiset asiat.
Yhdistyksen vaalikokous pidettiin Hotelli Raahen Hovissa 7.10.2008.
Tilaisuuteen osallistui 20 paikallisosaston jäsentä. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Mar tti Saarela ja sihteerinä Jukka Haarala.
Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Mar tti Saarela, Pasi Leiviskä,
Asko Haanpää, Mar tti Syvänen, Pentti Sorsa ja Antero Tanska valittiin
edelleen seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi. Varajäseniksi seuraavalle
1 - vuotiskaudelle valittiin Veijo Heikkilä ja Olavi Savikoski.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Mar tti Saarela.
Tilintarkastajiksi valittiin Matti Peltola ja Esa Törmälä ja heidän varalle
Reijo Klemettilä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Ennen kokousta tutustuttiin Presteel Oy:n toimintaan Jouni Savelan
johdolla ja kokouksen jälkeen kuultiin Antti Salmisen ja Jouko Karan
esitelmä ” Suur teholaserhitsauslaitteiston hankinta konepajojen
käyttöön”.
EKSKURSIOT JA KOULUTUSTOIMINTA
Ekskursiot rajoittuivat hallituksen kokousten, että vaali- ja vuosikoko-