Page 38 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
36
Hallituksen kokous Alosen pajal-
la Jyväskylässä kesäkuussa.
IIW:n pääkokous heinäkuussa Grazissa Itäval-
lassa, prof. Risto Karppi.
Uusinta-audit elokuussa. Auditoijina olivat Tim
Jessop (Englanti) ja Lars Johansson (Ruotsi).
Vierailu AEL:ssa.
Yhteistapaaminen 2008, Haminan
Varuskuntakerho. Majuri Jouni
Ruotsalainen ker toi syväjohtami-
sen periaatteista.
Yhteistapaaminen 2008. Puheenjohtaja Ismo
Meuronen.
Yhteistapaaminen 2008. Ryhmätöiden tekoa.
Pohjoismaiset nuor ten hitsauskil-
pailut Tukholmassa lokakuussa.
Kilpailutehtävien arviointia. Suomen edustaja-
na tuomaristossa toimi Per tti Lepola.
NWE08. Hitsaushuiput 2008 ja parhaiden
Hitsaustekniikka-lehden ar tikkeleiden kirjoit-
tajat 2006 ja 2007.