Page 35 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
33
Arvoisa yhdistyksemme jäsen, vuosi 2008 oli SHY:n 59. toimintavuosi.
Toiminta keskittyi toimintasuunnitelman painoalueille. Henkilöjä-
senten määrä laski hivenen kun taas yritysjäsenien määrä kasvoi;
vuoden lopussa henkilöjäseniä oli 3486 (v. 2007: 3458 henkilöä)
sekä yritys- ja yhteisöjäseniä vastaavasti 134 (v. 2007; 124). Uusia
henkilöjäseniä tuli kuitenkin vuoden aikana joukkoomme 121, joista
14 nuorisojäseninä.
Paikallisosastomme toimivat vaihtelevan energisesti, ja jotkin sai-
vat talouttaan parannettua järjestämillään koulutustilaisuuksilla ja
ekskursioilla. Yhdistyksen Hitsaustekniikka - päivät ja vuosikokous
järjestettiin Kuopiossa 17.- 18.4.2008 ja vaalikokous pidettiin Nordic
Welding Expo - messujen yhteydessä 5.11. Tampereella.
Paikallisosastojen puheenjohtajat ja sihteerit kokoontuivat vuosit-
taiseen yhteistapahtumaan 28.8. Kymenlaaksoon. Kokouspaikkana
oli Haminan Varuskuntakuntakerho, jolla on pitkät perinteet. Päivän
teemana oli ´Keinot hitsauksen tuottavuuden kehittämiseksi´.
SHY:n koordinoiman Suomen hitsaus- ja liittämisinstituutin Suunnitte-
lu-, Tuotanto- ja Laser foorumi vaikuttivat panoksellaan mm. hitsauksen
ja levytyön Roadmapin suunnitteluun. Instituutin vuosittainen yhteis-
foorumi pidettiin 24.9.2008 Hyvinkäällä Konecranes Oy:n tiloissa.
Tilaisuuteen osallistui lähes 50 henkilöä. Yhteisfoorumi antoi taas
kerran erittäin hyvän läpileikkauksen maamme hitsaus- ja liittämis-
tekniikan tuotanto-, tutkimus- ja kehitystyöstä. Antoisan seminaarin
lisäksi osallistujat tutustuivat isäntänä toimineen yhtiön tuotantoon.
Tutkimus- ja kehityskomitea valitsi parhaan vuonna 2007 tehdyn
hitsausaiheisen DI - työn. Komitea päätti jakaa palkinnon kahdelle eri
työlle: Tuomo Kontkanen: Laser-MAG-hybridihitsauksen käyttöönotto
ja Sakari Tihinen: OTPIM 900 QC- teräksen HF- hitsattavuus. DI - työt
julkistettiin ja palkittiin NWE08 - messujen avajaisissa.
Yhdistys julkaisi vuonna 2008 kuutena numerona Hitsaustekniikka -
lehteä, joka toimii sekä yhdistyksen jäsenlehtenä että korkeatasoisena
hitsausalan ammattilehtenä. Lehden kokonaissivumäärä oli 340
sivua + kannet. Vuonna 2008 lehden teemoina olivat: nro 1 Laatu- ja
turvallisuusjärjestelmät, nro. 2 Hitsaustekniikka-päivät, nro. 3 NDT
ja laatu, nro.4 Mekanisointi ja automatisointi, nro.5 NWE08, nro. 6
Hitsausmessut Nordic Welding Expo 08.
Lehden ilmoitusmyyntiä jatkettiin jyväskyläläisen JPM - infon kanssa,
mikä on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi.
Nordic Welding Expo - messut järjestettiin toisen kerran, ja niissä
yhdistys toimii Tampereen Messut Oy:n toimeksiantajana. Yhdistys oli
erittäin vahvasti ko. messujen sisällön valmisteluissa ja sen oheista-
pahtumien suunnittelussa. Messutoimikunnassa yhdistystä edustivat:
Ismo Meuronen (toimikunnan puheenjohtaja) ja Esa Tikka. Kerättyjen
palautteiden mukaan NWE 2008 - messuihin olivat erittäin tyytyväisiä
niin messuvieraat kuin näytteille asettajatkin. Näin jo toistamiseen.
Messupäivien aikana nuoret kilpailivat hitsaajan SM-tittelistä ja hitsa-
ushuippu-kunniamaininnat jaettiin Hollming Works Oy:lle, SEDU/Sei-
näjoen koulutuskuntayhtymälle ja VTT/Materiaalitekniikka-ryhmälle.
Kaiken kaikkiaan messuilla kävi 6055 alasta kiinnostunutta. Seuraa-
vat messut pyritään järjestämään vuonna 2010 edelleen Tampereella.
Kyse on paljolti talkoohengen voimakkuudesta.
Pätevöityskoulutuskomitean toimet EWF:n ja IIW:n koulutusohjelmien
soveltamisessa jatkuivat toimintavuoden aikana aktiivisina. Varsinai-
sia tutkintoja suoritettiin enemmän (389) kuin vuonna 2007 (358),
mutta toki edelleen vähemmän kuin ”huippuvuosina” (vr t. 2005:554
ja 2004: 636). Hitsaajien IW - tutkinnot pysyivät edellisen vuoden
tasolla (2008:214 ja 2007:224. Tähän saadaan varmasti positiivinen
suunta toisen asteen oppilaitoksissa käynnissä oleva IW - projekti,
jonka tavoitteena on saada IW - koulutusohjelmat laajasti käyttöön 2.
asteen oppilaitoksissa. Yhdistys on hankkeen vastuullinen toteuttaja.
Projektia on tukenut Teknologiateollisuus r.y:n 100 -vuotissäätiö.
Hankkeelle saatiin myös jatkorahoitus vuosille 2009 - 2010. Vuoden
2008 aikana hyväksyttiin 11 toisen asteen oppilaitosta IW - koulu-
tuksen järjestäjäksi. Hanke jatkuu edelleen tiiviinä vuosien 2009 ja
2010 aikana ja tavoitteena on, että lähes 30 oppilaitosta on auditoitu
ja hyväksytty IW - koulutuksen järjestäjäksi vuoden 2010 lopussa.
Vuoden aikana kymmenen henkilöä sai EWF:n ETS - todistuksen ja
viisi henkilöä EWF:n Robottihitsausasiantuntijatodistuksen. Suomelle
(SHY) myönnettiin 1. maana maailmassa täydet koulutusoikeudet
IWSD (Hitsatun rakenteen suunnittelija) - koulutukselle ja Suomessa
jaettiin myös ensimmäiset IWSD C - todistukset syyskuussa Tampe-
reella. IWSD- koulutuksen järjestäjänä toimii Lappeenrannan teknilli-
nen yliopisto. Vuoden aikana suoritettiin SHY/PKK:n sisäinen auditoin-
ti, jossa havaitut poikkeamat korjattiin nopeasti aikataulussa. Vuoden
lopussa aloitettiin valmistelut EWF:n Betoniterästen erikoiskurssin
koulutusoikeuksien saamiseksi ja valmistelutyö eteni suunnitelmien
mukaisesti (SHY sai esioikeudet Pariisissa tammikuussa 2009 ja
ensimmäinen kurssi järjestetään keväällä 2009).
Hyvää työtä tekivät kaikki SHY:n toimielimet, joista edellä tuli jo esiin
pätevöityskoulutuskomitea. Tutkimus- ja kehityskomitean rooli oli
pääasiassa nimetä em. messuilla jaettavat hitsaushuippu-maininnat.
NDT- komitea organisoi onnistuneesti perinteiset päivänsä huhtikuus-
sa. EWQ - klubi järjesti koulutuspäivän Tampereella, johon osallistui
noin 55 alan ammattilaista. Kaikki viisi senioriklubia järjestivät hienoja
tilaisuuksia toimintavuoden aikana. TS - klubi järjesti kaksi minisemi-
naaria tammikuussa Tampereen teknisellä yliopistolla ja marraskuus-
sa NWE - messujen yhteydessä. Paikallisosastoilla oli myös runsaasti
omia aktiviteetteja: matkoja, koulutustilaisuuksia yms. Toimintamme
onnistui taloudellisesti hyvin, kuten tapahtui myös vuonna 2007.
Tampereella 14.4.2009
Ismo Meuronen
TOIMINTAKERTOMUS 2008
PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO