Page 33 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
31
Kuva. Haluttu langan pituus säilyy vakiona koko hitsin matkan (IGRIP V5 Arc)
johtuu myös etäohjelmoinnin nopeus. Robot-
tihitsaaja valitsee valikosta menetelmän ja
näyttää ruudulta hitsiä, johon menetelmää
sovelletaan, kunnes kaikki hitsit on läpikäyty
halutussa järjestyksessä. Ohjelmisto ei itse-
näisesti päätä oikeaa hitsausjärjestystä eikä
soveltuvinta hitsaussuuntaa, joten tässä tu-
lee robottioperaattorin asiantuntemus esille.
Hitsausosaamisen ja -laadun
säilyttäminen yrityksessä
WPS-tiedostoa hyödyntävä etäohjelmointi
mahdollistaa osaltaan robottihitsauksen
tasaisen ja korkean laadun. Tiedostoon tal-
lennetut hitsityyppikohtaiset ar vot määrit-
tää yrityksen hitsausasiantuntija / kokenut
robottihitsaaja. Kun hitsauksen laatu on
tallennettu järjestelmään, käyttävät samoja
menetelmiä myös vähemmän kokeneet ro-
bottioperaattorit. Hitsauksen laadun ylläpi-
täminen tasaisena ja hyvänä ei siis ole enää
yhtä operaattorikohtaista, kuin opettamalla
ohjelmoinnissa.
Monille yrityksille kokenut robottihitsaaja on
laadun tae ja näin pitää ollakin. Mutta, jos
asiantuntija lähteekin yrityksestä, poistuu
EPOCH 1000
-ultraäänitarkastuslaite
Saatavana myös vaiheistettuun
ultraäänitarkastukseen
EN12668-1:n vaatimusten
mukainen
Yli 30 digitaalista vastaan-
ottimen suodatinvaihtoehtoa
5 Hz .... 6 kHz:n pulssintoisto-
taajuus
Automaattinen vaiheistettujen
luotainten tunnistus
Olympus Finland Oy • Äyritie 12 B, 01510 VANTAA • Puh. (09) 875 810 • Faksi (09) 8758 1100 • www.olympus.fi
yleensä myös paras laatu. Jos sen sijaan
laatu olisi tallennettu järjestelmään, voisi
kokeneen asiantuntijan saappaisiin hypätä
myös kokemattomampi operaattori ja alkaa
hyödyntää WPS – tiedostoon tallennettua,
asiantuntijan sinne syöttämää laatua.
Olli-Pekka Holamo, DI
Rautaruukki Oyj
Heikki Aalto, DI
Delfoi Oy