Page 27 - SHY2012

Basic HTML Version

[ www.shy-hitsaus.net ]
aiheuttavat löysät liitokset kaapelissa, yli-
voimaisesti eniten maattokaapeleissa. Ul-
koisten kaapeleiden korjaus onnistuu hyvin
omatoimisesti mutta laitteiden sisäiset liitok-
set kannattaa korjauttaa ammattihenkilöllä,
Oikeat osat ja varusteet
Helppo toimenpide itse suoritettavaksi on
varmistaa, että laite on varustettu asian-
mukaisilla ja riittävän laadukkailla ulkoisilla
varusteilla, kuten kaapelit yms. Samoin on
hyvä varmistaa että siinä ei ole vääriä tai
virheellisiä komponentteja .
Validointi ja kalibrointi
Validointi eli todentaminen suoritetaan itse
asiassa aina huollon yhteydessä. Jotkin
loppuasiakkaat edellyttävät omilta toimitta-
jiltaan että laitteille on suoritettu säännöl-
lisesti todennus ja että siitä on olemassa
kirjallinen todistus (ser tifikaatti) . Jos laite
ei asetu riittävän lähelle vaadittuja arvoja,
se voidaan useissa tapauksissa kalibroida
eli säätää.
Kun ammattiliike, joka on erikoistunut kalib-
rointiin, suorittaa hitsauslaitteen kalibroin-
nin, kuuluu toimenteisiin automaattisesti
ennakkohuollon toimenpiteet eli puhdistus
ja huolto. Likaisen laitteen kalibrointi on
jouduttu joskus keskeyttämään pölyn aihe-
uttaman lämmönnousun muuttaessa liikaa
arvoja kesken mittauksen.
Ennakkohuolto
tuottavuuden takuuna
Riittävä ennakkohuolto varmistaa hitsauksen
laitteiden säilymisen alkuperäistä vastaavas-
sa kunnossa. Luotettavuuden parantuminen
vähentää laitteista johtuvia tuotantokatkok-
sia ja kunnon todentaminen poistaa yhden
riskitekijän hitsaus-sauman laatua ajateleen.
Sopimuksilla ratkaisu
Moni yritys ulkoistaa palvelut, joita ei tarvita
päivittäin tuotannossa. Myös hitsauslaittei-
den kunnossapito annetaan yhä useammin
ulkopuolisen yrityksen hoidettavaksi mikäli
sellaista on tarjolla. Monen muun sähkötek-
niikkaan liittyvän palvelun tavoin, hitsauslait-
teiden kunnossapito vaatii erityistä osaamis-
ta, jonka ylläpito pelkästään yrityksen omiin
tarpeisiin ei ole mielekästä.
Jorma Ketola
Oulun Hitsauskonehuolto ky
Kirjoittaja on toiminut hitsauslitteiden huollon
parissa 35 vuotta niistä yrittäjänä 30 vuotta
TAKK Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere puh. 03 2361 111
Hitsausalan
ammattilaiseksi!
Koulutustuotteemme
levyseppähitsaajan peruskoulutus
hitsaajan peruskoulutus
ammattitutkinnot (hitsaaja, levyseppä, teollisuus-
putkiasentaja)
erikoisammattitutkinnot
pätevyyskokeet
IW-koulutukset
yrityskohtaiset räätälöinnit
Ammattilainenkin tarvitsee tiedoilleen päivitystä. Hit-
sausosastomme yhteydessä toimii testauslaitos, joka
tarkastaa (NDT), hyväksyy ja serifioi taitosi. Laatukä-
sikirjaamme SFS-EN 729-2 nojaten uskomme kykyyn
luoda uutta – ajanmukaista osaamista.
Vuonna 1974 Nirvan toimipisteessä aloittanut TAKKin
hitsauskoulutus on uudistunut niin tiloiltaan kuin lait-
teiltaankin. Kuusikymmentä uutta ja modernia hitsaus-
pistettä ovat valmiina palvelemaan opiskelijoitamme
hitsausammatin hankkimisessa. Valoisa ympäristö,
hyvä ilmanvaihto ja ergonomiset työasennot edesaut-
tavat sinua keskittymään siihen, mitä olet meiltä tullut
hakemaan – hitsaus- ja levytöiden hallintaa.
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
koulutuspäällikkö Timo Leinonen
puh. 044 7906 260, timo.leinonen@takk.fi
kouluttaja Esko Hyssy,
puh. 044 7906 254, esko.hyssy@takk.fi
Uudet sivut, uusi osoite,
sama asenne: www.takk.fi”