Page 25 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
23
Toisen asteen oppilaitosten kevätjuh-
lissa jaettiin kansainvälinen hitsaaja
-todistuksia: Pietarsaari: Yrkessolan
Optima, Kankaanpää: Pohjois-Sata-
kunnan ammatti-instituutti, Joensuu:
Pohjois - Karjalan ammattiopisto, Sa-
vonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja
Imatra: Etelä-Karjalan ammattiopisto.
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y:n
koordinoima ja Teknologiateollisuus r.y:n 100
-vuotissäätiön tukema hanke on edennyt hy-
vällä vauhdilla. Hankkeen tavoitteenahan on
ollut saada IW - koulutusohjelmat käyttöön
laajalla rintamalla 2. asteen oppilaitoksissa.
Pisimmällä olevien oppilaitosten kevätjuhlis-
sa päästiin jo juhlimaan ”maalin pääsyä” eli
oppilaat saivat päättötodistuksensa lisäksi
IW - todistuksen. Jaetut todistukset, kuten
muutkin viimeaikaiset IIW - todistukset, on
luetteloitu sivuilla 48–50.
Vaikkakin konepajateollisuus elää laman ai-
kaa, niin tuskinpa näillä nuorilla on vaikeuk-
sia löytää työpaikkaa. Nuorilla on myös hyvä
tilaisuus jatkaa tutkinnoissaan eteenpäin:
ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto,
IWS.
Teknologiteollisuus r.y:n 100 - vuotissäätiö
on hyväksynyt myös jatkohakemuksen vuosil-
le 2009 - 2010. Jatkohankkeen tavoitteena
on saada edelleen uusia toisen asteen op-
pilaitoksia mukaan IW - koulutukseen sekä
opettajien verkostoitumisen edistäminen,
oppiaineiston jatkokehitys ja ensimmäisen
hankkeen seuranta ja jälkihoito.
Esa Tikka
Pohjois - Satakunnan ammatti-instituutti
Todistukset jakoivat Esa Tikka, rehtori Hannu Mansikkakorpi ja hitsausopettaja Markku Tuominen
Yrkessolan Optima, Pietarsaari.
IW - tutkinnon suorittaneet. Todistukset jakoivat rehtori Max Gripenberg, IWE Nils-Erik Mattjus ja Esa Tikka.
Uudet IW-hitsaajat saivat todistukset
oppilaitosten kevätjuhlissa