Page 20 - SHY2012

Basic HTML Version

eri arvoja. Kuvissa olevat arvot ovat 2-4 dB alhai-
sempia.
Uudessa standardissa kirjaamisraja vaihtelee vir-
heen pituuden mukaan kuten hyväksymisrajakin,
vanhassa se oli vakio. Kirjaamisraja on nyt 4 dB
hyväksymisrajaa alhaisempi.
Edellisen sivun taulukossa on kuvien mukaisia tiu-
kempia arvoja verrattu vanhoihin hyväksymisrajoihin.
Uusi hyväksymisraja 3 on vanhaa hyväksymisrajaa
2 dB tiukempi, kirjaaminen 0…10 dB tiukempaa ja
arvioiminen 2 dB tiukempaa.
Uusi hyväksymisraja 2 on vanhaa hyväksymisrajaa
6 dB tiukempi, kirjaaminen 0…10 dB tiukempaa ja
arvioiminen 6 dB tiukempaa.
Toivottavasti suunnittelijat ottavat huomioon uudet
tiukentuneet hitsiluokat ja käyttävät hitsiluokkaa B
ainoastaan siellä, missä se on tarpeen. Lisäksi itse
tarkastamiseen (ja varsinkin kirjaamiseen) kuluu
aikaisempaa enemmän aikaa, mikä lisää tarkas-
tuskustannuksia.
Ville Lehtinen
Tekninen asiantuntija, UT 3
Polartest Oy