Page 17 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
15
12(12)
3.6.2009
LIITE
NDT-henkilöstö
EN 473
SFS-EN 12062 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Yleisoh-
jeet metallisille materiaaleille
ISO 5817 Hitsiluokat
Tuotestandardi
Tuotespesifikaatio
EN 1711
Tuote-
standardi
EN 571-1
EN 1289
EN 1435
EN 12517-1/2
EN 1714
EN 1712
EN 1290
EN 970
EN ISO
5817
Tarkastusaineet
EN ISO 9934-2
Indikaattorit
EN 462-1/5
Tarkistuskappale
EN ISO 3452-3
Tarkastuskappale
EN 27963
Laitteet
EN 13927
Yleisohjeet
EN 13018
Sanasto
EN 1330-10
Sanasto
EN 1330-3
Yleisohjeet
EN 444
Filmit
EN 584-1/2
Laitteet
EN ISO 15548-1/3
Sanasto
EN ISO 12706
Yleisohjeet
EN 571-1
Laitteet
EN ISO 3452-4
Laitteet
EN 12668-1/3
Sanasto
EN ISO 12718
Yleisohjeet
EN 12084
Sanasto
EN 1330-4
Yleisohjeet
EN 583-1
Sanasto
EN 1330-7
Yleisohjeet
EN 9934-1
Laitteet
EN ISO 9934-3
- tarkastusmenetelmä
- tarkastustekniikka
- hyväksymisrajat
- tarkastushenkilöstö
-geometria
- virheiden koot
- laatuvaatimukset
- tarkastuslaajuus
- hylkäämisen aiheuttamat toimenpiteet
Silmämääräinen
Radiografia
Tunkeumaneste
Pyörrevirta
Ultraääni
Magneettijauhe
EN 1291
Myös piensarjoja voidaan hitsata kannat-
tavasti robotilla. Lääke on etäohjelmointi,
jossa valmistussarjan muuttuessa hitsaus-
robottia ei pysäytetä ohjelmoinnin
ajaksi, vaan ohjelmat tehdään tuotannon
ulkopuolella PC-ohjelmistolla vastaavasti,
kuin työstöohjelmat CAM:lla.
Tervetuloa Nordic Welding Expo 2008 –
messuille osastollemme A 722 näkemään
LÄÄKETTÄ HITSARIPULAAN
LIVE - DEMO
NWE 08 – MESSUIL-
LA OSASTOLLAMME A 722
Myös piensarjoja voidaan hitsata kannat-
tavasti robotilla. Lääke on etäohjelmointi,
jossa valmistussarjan muuttuessa hitsaus-
robottia ei pysäytetä ohjelmoinnin
ajaksi, vaan ohjelmat tehdään tuotannon
ulkopuolella PC-ohjelmistolla vastaavasti,
kuin työstöohjelmat CAM:lla.
Delfoi on toimittanut jo yli 100:lle
hitsaavalle konepajalle IGRIP UltraArc
-ohjelmistoa hitsausrobottien etä-
ohjelmointiin ja kiinnitinsuunnitteluun.
Valtaosa uusista asiakkuuksista on sopimus-
valmistajia ja alihankkijoita isommille
koneenrakentajille.
Tervetuloa Nordic Welding Expo 2008 –
messuille osastollemme A 722 näkemään
käytännössä
kuinka ohjelma syntyy IGRIP –
„
ohjelmistolla simulointiympäristössä
kuinka tuotteen dimensioiden
„
muutos huomioidaan uudelleen
ohjelmoinnissa
kuinka simuloinnilla tarkastettu
„
hitsausohjelma siirretään oikealle
robottiasemalle ja
kuinka tarkasti ohjelma ajetaan
„
oikealla robotilla
LÄÄKETTÄ HITSARIPULAAN
LIVE - DEMO
NWE 08 – MESSUIL-
LA OSASTOLLAMME A 722
Kuva. Lännen Tractors Oy
PIENSARJOJEN HITSAUKSEEN
Myös piensarjoja voidaan hitsata kanna t vas-
ti robotilla. Lääke on etäohjelmointi, jossa
valmistussarjan muuttuessa hitsausrobottia ei
pysäytetä ohjelmoinnin ajaksi, vaan ohjelmat
tehdään tuotannon ulkopuolella PC-ohjelmis-
tossa vast avasti kuin työstöohjelmat CAM:lla.
Delfo on toimittanut jo yli 100:lle hitsaavalle
konepajalle IGRIP UltraArc -ohjelmistoa hit-
sausrobottien etäohjelmointiin ja kiinnitin-
suunnitteluun. Valtaosa uusista asiakkuuk-
sista on sopimusvalmistajia ja alihankkijoita
isommille koneenrakentajille.