Page 16 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
14
Vuototestaus
Julkaistu:
EN 1330-8 NDT - Terms used in leak tightness testing.
EN 1518 NDT - Leak testing - Characterization of mass spectro-
meter leak detector.
EN 1593 NDT - Leak testing - Bubble emission method.
EN 1779 NDT - Leak testing - Guide to the method selection.
EN 13184 NDT - Leak testing - Pressure change method.
EN 13185 NDT - Leak testing - Trace gas method.
EN 13192 NDT - Leak testing - Calibration of reference leaks for
gases.
EN 13625 NDT – Leak testing – Guide to selection of instrumenta-
tion for the measurement of gas leakage
Työn alla: NDT - Leak testing - Minimum requirements for MSLD
and
for sensor used in leak detection
Akustinen emissio
Julkaistu:
SFS-EN 1330-9 NDT- Terminology – Par t 9: Terms used in acoustic
emission.
EN 13477-1 Acoustic emission - Equipment characterisation – Par t
1: Equipment description.
EN 13477-2 Acoustic emission - Equipment characterisation – Par t
2: Verification
EN 13554 Acoustic emission - General principles.
EN 14584 Acoustic emission – Examination of metallic pressure
equipment during proof testing – Planar location of AE
sources
Äänestysvaiheessa:
prEN 1330-9 Revision of EN 1330-9
prEN 15495 Acoustic emission – Examination of metallic pressure
equipment during proof testing – Zone locations of AE-
sources
prEN 15856 (TC 138 N 1030) Acoustic emission – General principles
of acoustic emission testing of corrosion within metallic
surrounding filled with liquid
prEN 15857 (TC 138 N 1032) Acoustic emission – Testing of fibre-
reinforced polymers. Specific methodology and general
evaluation criteria
Lausuntovaiheessa:
prEN 13477-2 Revision of EN 13477-2
NDT-henkilöstön pätevöinti
Julkaistu:
SFS- EN 473 Qualification and cer tification of NDT personnel - General
principles (toinen painos).
EN 473
Qualification and cer tification of NDT personnel - General
principles (kolmas painos).
EN 10256 Non-destructive testing of steel tubes - Qualification and
competence of level 1 and 2 non-destructive testing
personnel
EN 4179 Aerospace series - Qualification and approval of person-
nel for non-destructive testing
ISO/TR 25107 NDT – Guidelines for NDT training syllabuses
ISO/TR 25108 NDT – Guidelines for NDT personnel training orga-
nisations
CEN/TR 15589 Code of practice for the approval of NDT personnel by
recognized third party organisations under the provisions
of Directive 97/23/EC
Äänestysvaiheessa:
ISO/FDIS 11484.2 Steel products – Employer’s qualification system
for non-destructive testing (NDT) personnel
Työn alla:
TS 22809 (N 694) NDT – Discontinuity types to be exhibited in the
test specimens for use in NDT personnel qualification
examinations
ISO/CD 11774 (SC7 N188) NDT – Per fomance based qualification
Muita standardisointikohteita
SFS-EN 12062 ”Hitsien NDT-tarkastuksen yleisohjeet” ja vastaava
kansainvälinen standardi ISO 17635
prEN ISO 17635 (N465) Revision of EN 12062
CEN/TR 15135 “NDT-tarkastuksen huomioon ottaminen suunnit-
telussa”.
EN 12799 Brazing – Non-destructive examination brazed joints
EN 1330-1 Non destructive testing - Terminology - Par t 1: General
terms
SFS-EN 1330-2 Non destructive testing - Terminology - Par t 2: Terms
common to the non destructive methods
Lisäksi on valmistunut putkia (EN 10246-1/18) koskevia NDT-stan-
dardeja. Ne ovat uusinnan alla ja tullaan julkaisemaan tunnuksella
EN ISO 10893.
Julkaistu on myös tekninen rapor tti CR 13935 NDT – Generic NDE
data format model
Lausunnolla on myös hitsien jännitysten mittaamista koskevia eh-
dotuksia:
ISO/DIS 24497-1 NDT – Metal magnetic memory – Par t 1: General
requirements
ISO/DIS 24497-2 NDT – Metal magnetic memory – Par t 2: Terms
and definitions
ISO/DIS 24497-3 NDT – Metal magnetic memory – Part 3: Inspection
of welded joints
Mistä standardeja ja ehdotuksia saa?
Valmiit standardit (EN) ja ehdotukset (prEN) voi tilata Suomen Stan-
dardisoimisliitosta, puh. (09) 1499 331.
Muut asiakirjat saa Metalliteollisuuden Standardisoimisyhdistyksestä
puh. (09) 1923 278 (Lindewald)
Carl-Gustaf Lindewald