Page 13 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
11
Yleistä
Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138
”Non destructive testing”. Hitsaukseen liittyvät NDT-standardit laa-
ditaan alakomiteassa CEN/TC 121/SC 5 ”Non destructive testing of
welds”. Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös valuille ja takeille.
Nämä standardit ovat ns. horisontaaleja standardeja, johon tuotestan-
dardit tarvittaessa viitataan. Liitteessä on kaavio NDT-standardeja
koskevasta järjestelmästä.
Komiteat TC 138 ja TC 121/SC 5 tekevät kiinteästi yhteistyötä ja ne
ovat perustaneet kullekin NDT-menetelmälle työryhmät. Organisaa-
tio näkyy alla olevasta taulukosta, jossa suluissa oleva maa toimii
sihteeristönä.
Hitsaukseen liittyvä standardisointitoiminta on siir tymässä ISOlle
(ISO/TC 44/SC 5). Tällöin sihteeristöt saattavat vaihtua (ainakin
Suomen osalta).
Seuraavassa esitetään standardisointitilannetta menetelmittäin. Koh-
teita edeltävä numero viittaa saatavissa olevaan työryhmän asiakir-
jaan. Jos tunnus alkaa kirjaimilla SFS tarkoittaa se, että standardi
on saatavana suomenkielisinä.
Radiografia
Yleisstandardit
Julkaistu:
EN 25580 NDT - Industrial radiographic illuminators - Minimum
requirements.
SFS-EN 444 NDT - General principles for radiographic examination of
metallic materials by X- and gamma-rays.
EN 462-1 NDT - Image quality of radiographs - Par t 1: Image quality
indicators (wire type) - Determination of image quality
value.
EN 462-2 NDT - Image quality of radiographs - Par t 2: Concepts,
image quality indicators (step and hole type), determi-
nation of image quality value.
EN 462-3 NDT - Image quality of radiographs - Par t 3: Image quality
classes for ferrous metals.
EN 462-4 NDT - Image quality of radiographs - Par t 4: Experimental
evaluation of image quality values and image quality
tables.
EN 462-5 NDT - Image quality of radiographs - Par t 5: Image qua-
lity indicators (Duplex wire type), determination of total
image unsharpness value.
EN 584-1 NDT - Industrial radiographic film - Par t 1: Classification
of films systems for industrial radiography (2.issue).
EN 584-2 Industrial radiographic film - Par t 2: Control of film pro-
cessing by means of reference values
SFS-EN 1330-3 NDT - Terminology - Par t 3: Terms used in industrial
radiographic testing.
EN 12543-1 Characteristics of focal spots in industrial X-ray tube
assemblies. Par t 1: Scanning method.
EN 12543-2 Characteristics of focal spots in industrial X-ray tube as-
semblies. Par t 2: Pinhole camera radiographic method.
EN 12543-3 Characteristics of focal spots in industrial X-ray tube
assemblies. Par t 3: Slit camera radiographic method.
EN 12543-4 Characteristics of focal spots in industrial X-ray tube
assemblies. Par t 4: Edge method.
EN 12543-5 Characteristics of focal spots in industrial X-ray tube
asse­mblies. Par t 5: Measurement of ef fective focal
spot size of mini and microfocus X-ray tubes used for
industrial radiography.
EN 12544-1 Evaluation and determination of the X-ray voltage. Par t
1: Voltage divider method.
EN 12544-2 Measurement and evaluation of the X-ray voltage. Par t
2:Constancy check by the thick filter method.
EN 12544-3 Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage.
Par t 3: Spectrometric method.
EN 12679 Non-destructive testing - Deter­mination of the size of
industrial radiographic sources - Radiographic method
EN 13068-1 NDT-Radioscopic testing. Par t 1: Quanti­tative measure-
ment of imaging proper ties.
EN 13068-2 NDT-Radioscopic testing. Par t 2: Quali­tative control and
long term stability of imaging devices.
EN 13068-3 General principles of radioscopic testing of construction
materials by X- and gamma rays
EN 13925-1 NDT-X- ray diffraction from polycrystalline and amorphous
material – Par t 1: General principles
EN 13925-2 NDT-X- ray diffraction from polycrystalline and amorphous
material – Par t 2: Procedures
EN 13925-3 NDT – X-ray diffraction from polycrystalline and amor-
phous materials – Par t 3: Instruments
EN 14096-1 NDT-Qualification of radiographic film digitization sys-
tems - Par t 1: Definitions, quantitative measurements
of image quality parameters, standard reference film
and qualitative control
EN 14096-2 NDT-Qualification of radiographic film digitization systems
- Par t 2: Minimum requirements for digitization systems
according to the application field
EN 14784-1 NDT – Industrial computed radiography with storage
phosphor imaging plates – Par t 1 – Classification of
systems
EN 14784-2 NDT – Industrial computed radiography with storage
phosphor imaging plates – Par t 2 – General principles for
Eurooppalaisten
NDT-standardien tilannekatsaus
Carl-Gustaf Lindewald
1(12)
2009-05-13
Carl-Gustaf Lindewald
Eurooppalaisten NDT-standardien tilannekatsaus
YLEISTÄ
Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138 "Non destructive tes-
ting". Hitsaukseen liittyvät NDT-standardit laaditaan alakomiteassa CEN/TC 121/SC 5 "Non
destructive testing of welds". Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös valuille ja takeil-
le. Nämä standardit ovat ns. horisontaaleja standardeja, johon tuotestandardit tarvittaessa
viitataan. Liitteessä on kaavio NDT-standardeja koskevasta järjestelmästä.
Komiteat TC 138 ja TC 121/SC 5 tekevät iinteästi yhteistyötä ja ne ovat perustaneet kulle-
kin NDT-menetelmälle työryhmät. Organisaatio näkyy alla olevasta taulukosta, jossa su-
luissa oleva maa toimii sihteeristönä.
Yleiset NDT-standardit
Hitsaukseen liittyvät standardit
CEN/TC 138 (Ranska)
WG 1 Radiografia (Saksa)
WG 2 Ultraääni (Saksa)
WG 3 Pyörrevirta (Ranska)
WG 4 Tunkeumaneste (Saksa)
WG 5 Magneettijauhe (Espanja)
WG 6 Vuototestaus (Italia)
WG 7 Akustinen emissio (Italia)
WG 8 Silmämääräinen tarkastus
(Englanti)
CEN/TC 121/SC 5 (Ranska)
WG 1 Radiografia (Saksa)
WG 2 Ultraääni (Sakska)
WG 3 Pyörrevirta (Ranska)
WG 4 Tunkeumaneste (Saksa)
WG 5 Magneettijauhe (Suomi)
WG 6 Silmämääräinen (Englanti)
Hitsaukseen liittyvä standardisointitoiminta on siirtymässä ISOlle (ISO/TC 44/SC 5). Tällöin
sihteeristöt saattavat vaihtua (ainakin Suomen osalta).
Seuraavassa esitetään standardisointitilannetta menetelmittäin. Kohteita edeltävä numero
viittaa saatavissa olevaan työryhmän asiakirjaan. Jos tunnus alkaa kirjaimilla SFS tarkoittaa
se, että standardi on saatavana suomenkielisinä.
RADIOGRAFIA
YLEISSTANDARDIT
Julkaistu:
25580 NDT - Industrial radiographic illuminat r - Minimum requirements.
SFS-EN 444 NDT - General principles for radiographic examination of
metallic materials by X- and ga ma-rays.
EN 462-1
NDT - Image quality of radiographs - Part 1: Image quality indicators (wire
type) - Determination of image quality value.
46 -2
NDT - Image quality of radiogr phs - Part 2: Concepts, image quality
indicators (step and hole type), determination of image quality value.
EN 462-3
NDT - Image quality of radiographs - Part 3: Image quality classes for
ferrous metals.