Page 9 - SHY2012

Basic HTML Version

OY ESAB, Ruosilantie 18, 00390 Helsinki, puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi
OK Tubrod 14.11 on uusin metal l i täytelanka ESABin ohjelmassa ja sen valmistus
perustuu uudenlaiseen valmistustekni ikkaan. Tämä 1,2 mm:n lanka on kehi tetty
er i tyisest i ohut levyjen hi tsaukseen. Se on tehokas vaihtoehto umpi langal le
mekanisoidussa ja robot isoidussa hi tsauksessa. Hi tsausominaisuudet ja
langansyöttöominaisuudet ovat er inomaiset.
Nopeampaa hitsausta
Metal l i täytelanka OK Tubrod 14.11 antaa umpi lankaan verrattuna:
GLOBAL SOLUTIONS
FOR LOCAL CUSTOMERS -
EVERYWHERE
OK Tubrod 14.11
- lisää tuottavuutta ja parempaa laatua
suuremmat hi tsausnopeudet ja korkeamman tuottavuuden
vähemmän muodonmuutoksia
vähemmän roiskei ta