Page 58 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
56
www.prometal.fi
Projekteissamme yritys voi valmistuttaa esim. monipuo-
lisen proton, jossa tarvitaan metallien asiantuntemusta,
leikkaamista, muovaamista, liittämistä, viimeistelyä jne.
Asiantuntemuksen löydät meiltä, ota yhteyttä:
Antero Kyröläinen, Steelpolis Tuotantostudio
antero.kyrolainen@steelpolis.com
puh. 044 385 0038
Jari Tirkkonen, ELME Studio
jari.tirkkonen@nivala.fi
puh. 0400 392 463
Esko Hildén, JaloteräsStudio
esko.hilden@lappia.fi
puh. 0400 328 509
Steelpolis, Rantakatu 5 A, 92100 Raahe – ELME Studio, Pajatie 5, 85500 Nivala – JaloteräsStudio, Urheilukatu 6, 95400 Tornio
P
R O
M
E T A L
N i v a l a • R a a h e • To r n i o
Erkki Huhdankoski alkoi yrittäjäksi maalis-
kuun alusta. Monipuolista työuraa erilaisisiin
hitsattuihin teräsrakenteisin ja teräksiin liitty-
en on ehtinyt ker tyä yli 25 vuotta ja pitkään
mielessä kummitellut ajatus kokeilla itse-
näistä yrittäjyyttä toteutui sopivasti viiden-
kympin villityksessä. Erkki on rekisteröinyt
toiminimen INSERKIT ja uskoo tekevänsä
tulevaisuudessa sitä mistä on työuransa
aikana ollut eniten kiinnostunut, eli raken-
teiden kestävyyteen liittyviä töitä. Erityisesti
vaihtokuormitetun rakenteen väsymiskestä-
vyyteen liittyen menneinä vuosina on tullut
monta mielenkiintoista tapausta eteen ja mo-
nille mysteerisen tuntuisillekin tapauksille on
löytynyt luonnolliset selitykset.
”Kuormitusten tunnistaminen on tavallisesti
vaikein osa analyysiä. Mistä kuormitukset
tulevat ja miten suurina, kun se tiedetään
niin siitä eteenpäin aiheeseen pystyy porau-
tumaan nykyaikaisilla menetelmillä varsin
tehokkaasti”. Erkki arvelee tulevaisuudessa
tekevänsä paljonkin yhteistyötä Lappeenran-
talaisten opiskeluaikaisten tuttujen kanssa.
”Näin kapealla erikoisalalla liikkuu pelkäs-
tään tuttuja nimiä, sehän on kaikkien etu
että osaaminen kar ttuu kokemuksia ja mie-
lipiteitä vaihtamalla ja jakamalla.”
Erkki on ollut haluttu luennoitsija monille
kursseille, mutta välillä on mennyt muutama
vuosi, jolloin kurssinpitoon ei ker takaikkiaan
ehtinyt. Tuore yrittäjä näkee koulutuksen vä-
hintään yhtä tärkeänä osana tulevaisuutensa
toimia kuin konsultoinnin. ”Nykyaikana ihmis-
ten koulutusta leimaa valtava laaja-alaisuus,
täytyy hallita perusasiat erittäin monelta
Koulutusta ja konsultointia suunnitteluasioista
alalta. Täydennystä metallurgian, hitsauk-
sen ja rakenteen kestävyyden osaamiseen
tarvitaan hitsaavassa teollisuudessa koko
ajan. Meillä Suomessa on asiat onneksi var-
sin hyvällä tolalla, koulutustarjontaa on ollut
mukavasti ja IWS, IWT tai IWE -todistuksia
alkaa olla koulutuskor teissa jo pienemmis-
säkin yrityksissä”.
Fyysisesti INSERKIT sijaitsee Oulun korkeu-
della, mutta toimintakenttä on sillä missä
kulloinkin tarvitaan.
Inserkit
Annakuja 1
91910 Tupos
erkki.hudankoski@webinfo.fi
050-5681848