Page 55 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
53
Iltapäivällä vieraat seurasivat IIW/EWF - kou-
luttajien seminaaria ja tutustuivat pienimuotoi-
seen hitsausnäyttelyyn. Seminaarista on ker-
rottu enemmän lehden toisessa artikkelissa.
Illalla suuntasimme junalla kohti Helsinkiä
ja saavuimme Pasilaan ennen kello 20.00.
Perjantaiaamuna vieraat kävivät vielä SHY:n
toimistolla ja kerrattiin viikon ohjelmaa ja sen
toteuttamista. Iltapäivällä heillä oli mahdolli-
suus tutustua Helsingin keskustaan ja tär-
keimpiin nähtävyyksiin.
Lauantaina vieraat suuntasivat kohti kotiaan
Bulgarian pääkaupunkia Sofiaa.
IW-projekti jatkuu hyvällä vauhdilla:
Pätevöityskoulutuskomitea (PKK) on
hyväksynyt Koulutuskeskus Sedu, La-
puan (ennen Härmänmaan ammatti-
instituutti), Koulutuskeskus Tavas-
tian, Suupohjan ammatti-instituutin,
Riihimäen ammattioppilaitoksen ja
Turun ammatti-instituutin uusiksi IW
- koulutuksen järjestäjiksi Seinäjoella
18.3.2009 pidetyssä kokouksessa.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty-
mä, Ammattiopisto Joensuu, Pelto-
lan yksikkö ja Lapin ammattiopisto
(Rovaniemi) hyväksyttiin myös IW-
kouluttajaksi samassa kokouksessa.
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y:n koor-
dinoima ja Teknologiateollisuus r.y:n 100-vuo-
tissäätiön tukema hanke on edennyt koko
ajan hyvällä vauhdilla. Hankkeen tavoitteena
on saada IW-koulutusohjelmat käyttöön laajal-
la rintamalla 2. asteen oppilaitoksissa.
Turun ammatti-instuutti auditoitiin 10.3.
2009. Auditoijina toimivat IWE Timo Laitinen
ja IWE Esa Tikka. Auditoinnissa havaitut koh-
teet korjattiin aikataulussa ja PKK hyväksyi
oppilaitoksen IW - koulutuksen järjestäjäksi.
Ensimmäinen IW-projektin hyväksytty oppi-
laitos, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,
oli jo siinä vaiheessa, että siellä suoritettiin
seuranta-audit, jonka suoritti IWE Tikka. Au-
ditoinnin aikana keskityttiin pätevyyskokeen
hitsaukseen ja sen valvontaan. Koetta oli
IW-projektitilanne 18.3.2009
hitsaamassa neljä IW-kandidaattia ja kokeita
valvoi IWS Per tti Kananen. Oppilaiden taidot
eivät vielä aivan riittäneet hyväksytyn kokeen
hitsaamiseen, mutta lisäharjoittelulla kokeil-
la on hyvät onnistumisedellytykset kevään
2009 aikana. Kokeena oli putki/levy -liitos
asennossa PF. Kokeen valvonta ja tuloksen
arviointi osoitti hyvää ammattiosaamista.
Teksti ja kuvat Esa Tikka
IW - jatkohanke on myös alkanut ja uusia op-
pilaitoksia kartoitetaan kevään 2009 aikana.
Lisätietoja saa Esa Tikalta.
Teksti ja kuvat
Esa Tikka
Turun ammatti-instituutti