Page 54 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
52
Bulgarian edustajat
tutustuivat Suomen
pätevöintikoulutukseen
16.3. - 20.3.2009 välisenä aikana Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y.
isännöi Bulgarian hitsaus- ja koulutusalan asiantuntijoiden vierailua. Delegaa-
tiossa olivat mukana: Prof. Dr. Eng. Draga Vasileva - Institut of metal Science
- Bulgarian Academy of Sciencies, Dr. Eng. Ekaterina Sandulova - Secretary
ANB Bulgaria, Eng. Krasimira Christova -Brosig- NAVET, Lachezar Lazarov - NA-
VET ja Ljubomir Gazibarov - NAVET. NAVET tulee sanoista National Agency for
Vocational Education and Training ja se vastaa ministeriön alla ammatillisesta
koulutuksesta ja sen kehittämisestä Bulgariassa.
Vieraat tutustuivat viikon aikana Suomen pä-
tevöinti koulutukseen ja sen toteutukseen.
Heidän pääkohteenaan oli IW-koulutuksen to-
teuttaminen sekä nuoriso- että aikuispuolella.
Tässähän Suomi on yksi parhaimmista esi-
merkeistä Euroopassa ja koko maailmassa.
Viikko alkoi maanantaiaamuna SHY:n toi-
mistolla Mäkelänkadulla Helsingissä, jossa
toiminnanjohtaja Esa Tikka esitteli Suomen
IIW/EWF-koulutusjärjestelmää ja yksityiskoh-
taisemmin IW-koulutuksen toteuttamista.
Lounaan jälkeen Metsta r.y:n Carl-Gustaf
Lindwald esitteli hitsausstandardien tilanne-
katsauksen. Suomessahan kaikki tärkeimmät
hitsausalan standardit on käännetty suomeksi
ja niitä on myös kasattu käsikirjoiksi, mm.
66-1…8.
Bulgariassa tilanne standardien käytön ja
soveltamisen suhteen on huomattavasti vai-
keampaa, sillä heillä on käännetty yleensä
vain standardin etusivu omalle kielelleen eikä
käsikirjoja ole tehty.
Tiistaiaamuna r yhmä tutustui Vantaan am-
mattiopistoon Varian, joka on yksi uusista
IW – projektin toisen asteen oppilaitoksista.
Vierailun isäntänä toimi vastuuhenkilö Mauri
Immonen. Vierailun aluksi kuultiin vararehtori
Pekka Tauriaisen yleisesittely Variasta, jonka
jälkeen lähdettiin tutustumaan opetuksen käy-
tännön toteutukseen verstaalla. Varian hitsaa-
mo teki varmaan vieraisiin hyvän vaikutuksen,
sillä se oli siistissä kunnossa ja konekanta
oli moderni ja tarkoituksenmukainen. Vierai-
lun päätteeksi nautittiin lounas ja suunnattiin
matka kohti seuraavaa kohdetta.
Seuraavaksi tutustuttiin Amieduun, isäntänä
toimi Heikki Mäkeläinen. Heikin johdolla käy-
tiin verstaalla, jossa oli täysi ”tohina” päällä.
Amiedu toimii erittäin aktiivisena hitsauskou-
luttajana ja heidän kauttaan on saanut uuden
ammatin mm. moni maahanmuuttaja. Heikki
esitteli heidän hitsauskoulutusjärjestelmään-
sä oppiluokassa. Amiedu on vienyt erittäin
pitkälle verkkoympäristössä tapahtuvan opis-
kelun (mm. IW - teorian opiskelu). Työkaluna
tässä toimii Moodle - alusta. Vieraat esittivät
runsaasti kysymyksiä mm. laadunhallintaan ja
olivat erittäin kiinnostuneita verkkoympäristön
hyödyntämisestä opetuksessa.
Keskiviikkoaamuna lähdimme kohti Seinäjo-
kea aamujunalla. Mukana oli myös CESOLin
Juan Vicente Rosell, joka piti esitelmän IIW/
EWF - kouluttajapäivillä Seinäjoella.
Iltapäivällä lounaan jälkeen vieraat tutustui-
vat Koulutuskeskus Sedun aikuis- ja nuoriso-
puolen koulutukseen. Isäntinä toimivat Pauli
Luhtala ja Pertti Lepola. Sedu oli järjestänyt
hienosti myös tulkkausapua, sillä paikalla oli
sekä bulgariaa että venäjää osaavat tulkit.
Torstai-illalla syötiin yhteinen illallinen Hotelli
Stuertissa, johon osallistuivat vieraat, Sedun
edustajat ja osa PKK:sta. PKK piti kokouksen-
sa samassa paikassa iltapäivällä.
Torstaiaamuna vieraat lähtivät Sedun mini-
bussilla kohti Kauhavaa, jossa he tutustuivat
Temeran Oy:n toimintoihin. Temeran Oy on
Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla Alahärmän
kaupunginosassa, toimiva keskiraskaaseen
ja raskaaseen konepajatoimintaan erikoistu-
nut metalliteollisuuden sopimusvalmistaja.
Temeran Oy tunnetaan pitkäaikaisista asia-
kassuhteistaan sekä luotettavasta ja jousta-
vasta toiminnastaan.