Page 50 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
48
Seminaariin osallistui jälleen runsaasti edus-
tajia hyväksytyiltä koulutuksen järjestäjiltä
ympäri Suomen. Seminaariin osallistui noin
70 hitsausalan opettajaa.
SHY:n puheenjohtaja Ismo Meuronen avasi
seminaarin ja painotti mm. sitä, että nyt on
erityisen tärkeää panostaa koulutukseen
sekä tuottavuuden nostoon kaikilla tasoil-
la ja olla sitten taas ”iskussa”, kun nousu
alkaa. Esa Tikka ker toi lyhyesti koulutuksen
nykytilanteesta. Samassa yhteydessä jaet-
tiin IW-todistukset Koulutuskeskus Sedun
IIW/EWF-kouluttajat
kokoontuivat Seinäjoelle
19.3.2009
Esa Tikka
kouluttamille uusille IW-hitsaajille sekä onni-
teltiin uusia IW-koulutuksen järjestäjiä, jotka
Pätevöityskoulutuskomitea (PKK) hyväksyi
edellisen päivän kokouksessaan: Koulutus-
keskus Tavastia, Riihimäen ammattioppilai-
tos, Suupohjan ammatti-instituutti, Turun
ammatti-instituutti, Koulutuskeskus Sedu,
Lapua. PKK hyväksyi myös Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän, Ammattiopisto Joen-
suun, Peltolan yksikön sekä Lapin ammatti-
opiston, Rovaniemi uusiksi IW-koulutuksen
järjestäjiksi.
Perinteinen, jo neljättä kertaa pidetty kansainvälistä ja eurooppalaista hitsa-
uskoulutusta antavien koulutuksen järjestäjien seminaari, kokosi hitsausalan
opettajat Koulutuskeskus Sedun auditorioon Seinäjoelle. Ensimmäinen seminaari
järjestettiin vuonna 2003 Jyväskylässä ja vuosien 2005 ja 2007 seminaarit
Tampereella. Seminaarin aikana pidettiin myös pieni hitsausaiheinen näyttely,
jossa olivat mukana Cebotec, Cesol/Simfor (Espanja), Migatronic, Retco,
Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y., Wallius hitsauskoneet ja WSOY Oppi-
materiaalit. Seminaarin väliaikoina oli aikaa tutustua hitsausalan uutuuksiin
ja opettajia näyttivät uutuudet myös kiinnostavan, sillä kunkin näytteilleaset-
tajan luona oli koko ajan runsaasti väkeä. Uusimpana näytteilleasettajana oli
mukana CESOL/Simfor, jonka osastolla esiteltiin hitsaussimulaattoria ja sen
käyttömahdollisuuksia hitsausopetuksessa.
Seppo Valio, Opetushallitus.
Per tti Lepola, Koulutuskeskus Sedu.
Janne Haula, Retco Oy.
Vasemmalta lukien: Per tti Lepola, Jani-Pet-
teri Kohtanen, Joni Ketola, Riku Rantamäki,
Juho Koivuluoma, Ville Lampi, Mikko Syngel-
mä, Henri Uusi-Ranta. IW - tutkinnon suoritti-
vat myös: Harri Hietamäki, Joonas Mannila,
Aki Alanen, Tero Kor tesmäki, Elias Haukkala
ja Jussi Hemminki, mutta he olivat estyneitä
osallistumaan tähän jakotilaisuuteen.
Ari Määttä ja Pauli Pitkänen tutustumassa
SFS:n osastoon.