Page 48 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
46
Yrityksen omistaja Risto Kouvalainen
on pitkän linjan hitsausammattilainen.
”Olen käynyt läpi koko ammatillisen
koulutusketjun ammattikoulusta ko-
nepajakoulun kautta koneteknikoksi
ja kelpo-insinööriksi sekä myöhemmin
IWT-hitsausteknikoksi Lappeenran-
nassa”, Kouvalainen kertoo.
Nuoren konesuunnittelijan veri veti 80-luvulla
opettajan uralle, ja työn ohessa hän suorit-
ti myös opettajatutkinnon. Kouvalainen on
tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran nuor ten
ja yritysten henkilöstön kouluttajana. Hän
muistelee antaneensa oppejaan noin 500
nuorelle hitsarin alulle sekä 2000-luvun alus-
sa toteutetun Steelpolis-projektin aikana yli
300 yrityksen hitsaajalle ja muulle työnteki-
jälle. Parhaimpina uransa saavutuksina hän
pitää oppilaidensa saavuttamia lukuisia
hitsauksen nuor ten Suomen mestaruuksia
ja ennen kaikkea kahden oppilaansa saa-
vuttamia Taito-olympialaisten neljänsiä sijoja
perättäisissä kisoissa 1997 ja 1999 sekä
yhtä Euroopan mestaruutta vuonna 1998.
”Näitä kansainvälisiä loistavia saavutuksia
ei vieläkään ole pantu paremmaksi”, Risto
Kouvalainen ker too ylpeänä.
Tavoitteena tuottavuuden
ja laadun parantaminen
IW-Training Ky järjestää koulutusta konepaja-
teollisuudelle, ja yrityksen toiminta-alueena
on koko Suomi. Erikoisosaamisalueina ovat
hitsaustekniikan eri osa-alueet, kattaen pe-
rus-, täydennys- ja pätevöityskoulutukset.
Yrityksen tarjoamat asiantuntijapalvelut aut-
tavat yrityksiä parantamaan tuottavuutta ja
laatua.
”Toimintatapamme on reagoida nopeasti ja
joustavasti yritysten tarpeisiin. Koulutukset
ja asiantuntijapalvelut räätälöidään vastaa-
maan asiakkaan tarpeita, ja ne pyritään to-
teuttamaan todellisissa olosuhteissa yrityk-
sissä. Toimintatavastamme olemme saaneet
IW-Training Ky tarjoaa koulutus-
ja asiantuntijapalveluita
hitsaavalle teollisuudelle
Jaukaarikoetta valmistelemassa Iin Konepajalla hitsaajat Jimmy Orre (vasemmalla), Mika
Yli-Tokola (selin) ja Joonas Alasaarela.
IW-pätevyyksiä suorittava lehtori Pentti Sämpi esittelee hitsaamaansa putkipienaa.