Page 46 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
44
komposiittimateriaaleista. Lavat toimivat
myös laitoksen tehonsäätö- ja pysäytysme-
kanismina.
Tuulivoimaloiden koko on kasvanut teknii-
kan kehittyessä. Ensimmäiset nykyaikaiset
tuuliturbiinit olivat teholtaan 20–100 kilo-
wattia ja tornit korkeudeltaan parikymmentä
metriä. Vielä 1980-luvulla tämä oli tyypilli-
nen mittakaava. 1990-luvulla tuulivoiman
hyödyntäminen alkoi yleistyä nopeasti, ja
markkinoille tuli uusia entistä suurempia
turbiineja. Uusimmissa voimaloissa rootto-
rin läpimitta ja tornin korkeus ovat jo 100
metrin luokkaa.
Tornin valmistus
edellyttää useiden
teknologioiden hallintaa
Tuulivoimalan tornin pelkistetty ulkonäkö
hämää. Tornirenkaiden mankeloinnin ja
hitsauksen lisäksi valmistus sisältää lukui-
sia työnvaiheita, joiden vaativuutta lisäävät
suuret seinämävahvuudet ja halkaisijat sekä
satulapinnat. Alla olevaan listaan on koottu
tornin valmistuksen päätyönvaiheet, joista
osa on kuvattu jäljempänä tarkemmin.
Terästornin valmistuksen tärkeimpiä työn-
vaiheita ovat:
- teräslevyjen leikkaus ja railon valmistus
- tornirenkaan mankelointi ja pituussauman
silloitus, kuva 3
- tornirenkaan pituussauman hitsaus
- päätylaipan sovitus tornirenkaaseen ja sil-
loitus
- päätylaipan hitsaus tornirenkaaseen, ku-
va 7
- tornirenkaiden sovitus- ja silloitus, kuva 4
- tornirenkaiden ulkopuolinen hitsaus
- tornirenkaiden sisäpuolinen hitsaus
- oviaukon teko (polttoleikkaus, viisteytys,
karmin sovitus ja hitsaus)
- lentoestovalojen asennus (polttoleikkaus,
viisteytys, kauluksen sovitus, hitsaus ja
hionta), kuva 5
- betonirenkaan valu ylimpään tornirenkaa-
seen
- ylimmän päätylaipan koneistus
- maalaus
- varustelu, kuva 6.
Kuva 3. Tornirenkaan mankelointi on tehtävä huolel-
lisesti (lähde: Levator Oy).
Kuva 4. Tornilohko kootaan tornirenkaista. Kuvassa sovitus- ja silloitusasema
(lähde: Levator Oy).
Kuva 5. Lentoestovalon kaulus silloitettuna paikalleen
(lähde: Levator Oy).
Kuva 6. Maalattuja tornilohkoja varustelun eri vaiheissa (lähde: Levator Oy).