Page 44 - SHY2012

Basic HTML Version

42
PUHTAASTI
PAREMPI
RATKAISU
Kohdepoistolaitteet työ-
ympäristön hitsaussavu-
kaasujen ja pölyjen poistoon.
• SEINÄLLE ASENNETTAVAT IMUVARRET
• PUHALTIMET • SIIRRETTÄVÄ SUODATINVAUNU
• OHJAUS- JA SÄÄTÖTARVIKKEET
Plymoth on aina askeleen
edellä – mutta on silti
hinnaltaan edullinen !
Maahantuonti ja markkinointi
Joko teitä palvellaan?
Puh. (02) 275 3555 Fax (02) 243 6004
www.teknoexpertit.fi
Kaikki hitsarit ovat käyneet hitsauskokeessa ennen Suomeen tuloa,
tarvittaessa myös luokat. Työntekijöihin noudatetaan Suomen lakeja ja
metallin tes:ä. Kaikki verot ja sivukulut tilitetään Suomeen. Palvelemme
kymmenellä paikkakunnalla, joissa myös tulkkauspalvelu käytössä.
Lisätietoja antaa:
Terhi Salminen,
toimialapäällikkö,
puh 045-1312800
WorkPower Oy on energinen ja kasvava henkilöstöpalve-
luyritys, joka on erikoistunut rakennusalan ja teollisuuden
henkilöstöpalveluihin. Välitämme suomalaisten lisäksi
mm. puolalaisia ja virolaisia työntekijöitä.
HITSAAJIA
Puolasta ja Venäjältä
www.workpower.fi
IW-Tra ining Ky,
Tauvont i e 624, 92320 S i i ka jok i
p. +358 44 5560540, sähköpost i : iw- t ra ining@kot inet . com
www. iw- t ra i n i ng . f i
Nyt on oikea aika panostaa henki löstön osaamiseen!
Meiltä saatte yrityskohtaisesti räätälöitynä mm.
Taitokoulutukset esim.
- suoritustekniikkakoulutukset, hiilikaaritalttaus
- pätevöitykset+ kokeiden valvonta
- hitsausjärjestykset ja –suunnat, kuumilla oikaisu
Tuottavuus- ja laatukoulutukset esim.
- hitsien laatu, hitsausvirheet, silmämääräinen tarkastus
- hitsiluokat
- hitsausmerkinnät, liitosmuodot
TULOSSA
H i t s a u s t e k n i i ka n ke r t a u s - j a
t äydenny s p ä i vä t 7 . - 8 . 5 . 2 0 0 9 .
Lue lisää kotisivuiltamme
www.iw-training.fi
.
Kumppan i s i parempaan
h i t saus l aatuun j a
tuot tavuuteen
Koulutus, asiantuntija- ja rekrytointipalvelut