Page 3 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
1
SHY:n 60-vuotisjuhlanumero
2/2009
Tilaushinta
Suomessa 50
Pankki Nordea 226618-62781
Subscription rate
Foreing shipping 100
Bankers Nordea 226618-62781
59. vuosiker ta
ISSN 0437-6056
Julkaisija ja kustantaja
Publisher and Publishing Company
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y.
Finlands Svetstekniska Förening r.f.
The Welding Society of Finland
puh. (09) 773 2199
e-mail: shy@co.inet.fi
www.shy-hitsaus.net
Toimitus - Editorial Staff
Päätoimittaja - Editor in Chief
Juha Lukkari
puh. (09) 547 761
e-mail: juha.lukkari@esab.fi
Toimitussihteeri - Editorial assistant
Ter ttu Lindewald
puh. (09) 773 2199
e-mail: ter ttu.lindewald@shy.inet.fi
Toimituskunta:
Jyrki Honkanen, Jyri Uusitalo,
Olli Kor telainen, Harri Mattila,
Ismo Meuronen, Jukka Setälä,
Mika Sirén, Esa Tikka,
Juha Lukkari, Ter ttu Lindewald
Toimisto - Office
Mäkelänkatu 36 A 2
00510 HELSINKI
Puh. (09) 773 2199
Telefax (09) 773 2661
Ilmoitukset - Advertisements
Elina Tenhunen/JPM-Info Oy
Puh. (014) 444 0125
Fax (014) 444 0144
e-mail: elina.tenhunen@jpminfo.fi
Kirjapaino - Printers
Oriveden Kirjapaino
Oriveden Sanomalehti Osakeyhtiö
PL 33
35301 Orivesi
Puh. (03) 358 9500
Telefax (03) 358 9535
e-mail: painopinta@orivedenkirjapaino.fi
Levikki - Circulation
5000 kpl
Member of The International
Institute of Welding
Kukin kirjoittaja vastaa itse ar tikkelinsa
sisällöstä eikä Hitsaustekniikka-lehdellä
ole mitään vastuuta siitä.
Pääkirjoitus. 2
Ismo Meuronen
SHY ry:n 60-vuotisjuhlaohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SHY 60 v – tapahtumia vuosina 1999–2009 . 4
Ismo Meuronen
IIW and its Strategy Goals and Future Challenges . 8
Ulrich Dilthey
European Welding Federation – Recent Achievements and Future Challenges .14
L. Quintino, R. Ferraz, I. Fernandes, T. Jessop
Pätevöintikoulutus Suomessa (1999–2009–>) . 21
Esa Tikka, Reijo Pettinen
60 vuotta Hitsaustekniikka-lehteä – katsaus vuosiin 2000–2009 . 29
Juha Lukkari
Kehityssuuntia liittämisteknologiassa ja hitsaustekniikan tuoma lisäarvo . 33
Klaus Middeldor f
Ultralujien terästen MAG-hitsaus . 39
Jani Kumpulainen
Hankolainen Levator satsaa tuulivoimaloiden tornien valmistukseen . 43
Petteri Jernström, Peter Selenius, Petri Metsola
IW-Training Ky tarjoaa koulutus- ja asiantuntijapalveluita hitsaavalle
teollisuudelle . 46
IIW/EWF-kouluttajat kokoontuivat Seinäjoelle 19.3.2009 . 48
Esa Tikka
Bulgarian edustajat tutustuivat Suomen pätevöintikoulutukseen . 52
Esa Tikka
IW-projektitilanne 18.3.2009 . 53
Esa Tikka
Hyväksytyt koulutuksen järjestäjät 2009-03-18 . 55
Koulutusta ja konsultointia suunnitteluasioissa . 56
Älä voita päällikköäsi golfissa . 57
Tuomo Orava
Uutisia . 58
Tuoteuutuuksia . 59
Tuote- ja toimialahakemisto . 61