Page 25 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
23
määrän putoaminen viime vuosien aikana on
vaikuttanut vuosittaiseen tutkintojen koko-
naismäärään. IWE/IWT/IWS - tutkinnoissa
vuosittainen määrä on ollut melko stabiili
viime vuosien aikana. E/IW - tutkintojen mää-
rässä on ollut tuli suuri pudotus huippuvuo-
desta 2004 (496 tutkintoa). Vuonna 2005
määrä oli vielä 388, mutta vuonna 2006
vain 182. Onneksi vuonna 2007 käännyttiin
lievään nousuun 224, mutta vielä matkaa
vuosien 2005 ja 2006 tasoon.
Suurimpana syynä IW - tutkintojen määrän
laskuun vuodesta 2006 alkaen lienee se,
että suomalaisilla hitsaavilla yrityksillä on
ollut ”liian” paljon töitä ja liian kiire. Yleensä
yrityksille on riittänyt se, että henkilöllä on
ollut joku pätevyys voimassa ja hänelle on
voitu tarjota heti töitä. Koko IW - tutkintoa,
puhumattakaan ammatti- ja erikoisammat-
titutkinnoista, ei yhdellä pätevyyskokeella
vielä saa.
Jos jotain positiivista meneillään olevasta
taantumasta etsii, niin todennäköisesti suo-
ritettujen IW - tutkintojen määrä nousee vuo-
den aikana huomattavasti. Samoin IWS - kou-
lutus tullee entisestään aktivoitumaan tänä
vuonna ja kursseja tullaan toteuttamaan eri
paikkakunnilla. Muutamia kursseja on suun-
niteltu toteutettavan jopa yrityskohtaisina.
Nyt onkin hyvä tilanne kouluttaa ja pätevöit-
tää omaan henkilöstöä tulevaan nousuun.
Vuoden 2006 lopussa käynnistetty IW - hanke
toisen asteen oppilaitoksissa on tuottanut jo
16 uutta hyväksyttyä IW - kouluttajaa. Jatko-
hankkeen tarkoituksena on lisätä edelleen
toisen asteen oppilaitosten määrää. Vuoden
2010 lopulla Suomessa pitäisi olla lähes
30 toisen asteen oppilaitosta, joilla on IW -
koulutusoikeudet. Lähivuosina näistä toisen
asteen oppilaitoksista on odotettavissa run-
saasti uusia IW - tutkintoja ja mikä vielä tär-
keämpää valmiimpia ammattilaisia yrityksille.
Hyväksytyt
koulutuksen järjestäjät
Kuten alkusanoissa jo todettiin, niin Suo-
messa on erittäin runsaasti hyväsyttyjä IIW/
EWF:n mukaisen koulutuksen järjestäjiä ja
yksi maailman laajimmista koulutusoikeuskir-
joista. Koulutuksen järjestäjiä löytyy (tilanne
2009 - 03 -18) monelle eri tasolle ja alueelle:
• kaksi IWE/IWT - tutkinnoille (hitsausinsi-
nööri ja hitsausteknikko)
• kaksi IWIP - tutkinnoille (hitsaustarkastajat)
• 19 IWS - tutkinnoille (hitsausneuvoja)
• 17 IWP - tutkinnoille (hitsausohjaaja)
• yksi IWSD - tutkinnoille (hitsatun rakenteen
suunnittelija)
• 33 IW - tutkinnoille (hitsaajat, aikuispuolen
koulutus)
• 18 IW - (tutkinnoille, toisen asteen koulu-
tus)
Taulukko 2
4
IIW CUMULATED DIPLOMAS AWARDED PER
QUALIFICATION LEVEL
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
IWE
IWT
IWS
IWP
IWI-
C/S/B
IW
Kuva 3: IIW - todistukset tutkinnoittain.
Diplomas
Cumulative 2006 MC+OMC
MC
OMC
Cumulative 2007
EWE
22.914
398
0
23312
EWT
5.674
88
0
5762
EWS
29.177
678
0
29855
EWP
1.690
8
0
1698
EWIP
6.975
0
0
6975
EW
35.758
419
0
36177
ETSS/ETS
464
58
0
522
EAB/E/S
1881
477
0
2358
Sc-Lasers
80
9
0
89
Sc-Rob
28
0
0
28
EWS/P RW
57
16
0
73
Sc-WRB
71
26
0
97
TOTAL
104.769
2.177
0
106.946
MC + OMC 2007
Taulukko 2: EWF - tutkinnot 2006 ja 2007.
EWF TOTAL CUMULATED DIPLOMAS AWARDED
26,20
33,02
40,02
48,15
58,87
72,97
85,48
94,43
106,95
104,63
98781
21,15
15,93
0
30
60
90
120
until
1995
until
1996
until
1997
until
1998
until
1999
until
2000
until
2001
until
2002
until
2003
until
2004
until
2005
until
2006
Until
2007
Thousands
Kuva 4: EWF - tutkintojen kokonaismäärä 1995 - 2007.
Kuva 3: IIW-todistukset tutkinnoittain.
4
IIW CUMULATED DIPLOMAS AWARDED PER
QUALIFICATION LEVEL
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
E
T
S
P
IWI-
C/S/B
IW
Kuva 3: II - todistukset tutkinnoittain.
Diplomas
Cumulative 2006 MC+OMC
MC
OMC
Cumulative 2007
EWE
22 14
398
23312
EWT
5 674
88
5762
WS
29.177
67
29855
EWP
.690
8
169
EWIP
6.975
0
6975
EW
35.758
419
36177
ET S/ETS
464
58
522
EAB/E/S
1881
477
2358
Sc-Lasers
80
9
89
Sc-Rob
28
0
0
28
EWS/P RW
57
16
0
73
Sc-WRB
71
26
0
97
TOTAL
104.769
2.177
0
106.946
MC + OMC 2007
Taulukko 2: EWF - tutkinnot 2006 ja 2007.
EWF TOTAL CUMULATED DIPLOMAS AWARDED
26,20
33,02
40,02
48,15
58,87
72,97
85,48
94,43
106,95
104,63
98781
21,15
15,93
0
30
60
90
120
until
1995
until
1996
until
1997
until
1998
until
1999
until
2000
until
2001
until
2002
until
2003
until
2004
until
2005
until
2006
Until
2007
Thousands
Kuva 4: EWF - tutkintojen kokonaismäärä 1995 - 2007.
EWF-tutkinnot 2006 ja 2007.
4
IIW CUMULATED DIPLOMAS AWARDED PER
QUALIFICATION LEVEL
0
3000
600
9
12
15
8
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
IWE
IWT
IWS
IWP
IWI-
C/S/B
IW
Kuva 3: IIW - todistukset tutkinnoittain.
Diplomas
Cumulative 2006 MC+OMC
MC
OMC
Cumulative 2007
E E
22 91
398
23312
T
5.6
8
576
29.177
6 8
298 5
P
1.69
8
1698
EWIP
6.975
0
6975
E
35.7 8
419
0
361 7
ETSS/ET
464
58
522
EAB/E/S
18 1
477
2358
Sc-Lasers
80
9
89
Sc-Rob
28
0
28
EW /P RW
57
1
73
Sc-WRB
71
26
97
TOTAL
104.769
2.177
0
106.946
MC + OMC 2007
Taulukko 2: EWF - tutkinnot 2006 ja 2007.
EWF TOTAL CUMULATED DIPLOMAS AWARDED
26,20
33,02
40,02
48,15
58,87
72,97
85,48
94,43
106,95
104,63
98781
2 ,15
15,93
0
30
60
90
120
until
1995
until
1996
until
1997
until
1998
until
1999
until
2000
until
2001
until
2002
until
2003
until
2004
until
2005
until
2006
Until
2007
Thousands
Kuva 4: EWF - tutkintojen kokonaismäärä 1995 - 2007.
Kuva 4: E F - tutkintojen kokonaismäärä 1995 - 2007.
5
Total of EWF Diplomas Awarded Per Year
5221 5048
6820 7004
8128
10719
14102
12513
8947
5762 5832
2177
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Years
Number Diplomas
Kuva 5: Vuosittaiset EWF - tutkinnot.
EWF CUMULATED DIPLOMAS AWARDED PER QUALIFICATION
LEVEL
EWE
EWT
v :
itt i t F-tutkinnot.