Page 7 - SHY2012

Basic HTML Version

5
aan. Odotukset eivät saa olla epärealistisia
kummankaan osapuolen osalta.
Tämä asettaakin haasteen tutkijoille löytää
näitä tukevia, riittävän helposti ja usein varsin
lyhyellä aikavälillä toteutettavia kehittämis-
menetelmiä sekä soveltaa niitä käytännös-
sä. Tarjottujen menetelmien tulee myös olla
riittävän yksinker taisia ja helposti käytäntöön
sovellettavia, jotta yritys voi niitä soveltaa
käytännössä myös omakohtaisesti. Tutkijoi-
den tehtävänä on toimia apumoottoreina ja
tukea kehittämismenetelmien opettelussa
sekä soveltamisessa. Kehittämismenetelmi-
en tulosten tulisi olla konkreettisia ja myös
selkeästi osoitettavissa sekä mitattavissa.
Kehittämistyössä onkin muistettava, että tulisi
lähteä riittävän pienistä asioista ja kokonai-
suuksista ja vasta sitten useiden pienempien
kehittämistöiden kautta siir tyä suurempiin ko-
konaisuuksiin. Yksi hyvä käytäntö on yhteisen
palaverin päätteeksi antaa yrityksille tehtäviä
omatoimiseen työskentelyyn. Eri toimenpitei-
den dokumentointi on kuitenkin kokemusten
mukaan puutteellista.
Työyhteisössä tapahtuva muutos ei ole suo-
raviivaisesti etenevä prosessi, vaan se ker-
rostuu ja antaa palautetta kehittämisen eri
osa-alueille eri vaiheissa. Yhteistyössä luotua
verkostoa ja osapuolten välistä tuntemusta
tulisi jatkossakin ilman muuta hyödyntää ja
kehittää uusien kehittämishankkeiden muo-
dossa.
Lähteet
Rajala, H-K & Kisko, K. 2005. Yhdessä paja
paremmaksi. Teknologiateollisuuden julkai-
suja 1/2005.
Smith, M. & Carayon, P. 1995. New technolo-
gy, automation, and work organisation: Stress
problems and improved technology implemen-
tation strategies. The International Journal
of Human Factors in manufacturing, vol. 5,
pp. 99-116.
Väyrynen, S. Nevala, N. & Päivinen, M. 2004.
Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa. Tek-
nologiateollisuuden julkaisuja 4/2004.
Kari Kisko
TkT, lehtori Kari Kisko
Arto Reiman
DI, tutkija
Oulun yliopisto
Tuotantotalouden osasto
työtieteen yksikkö
sähköposti: kari.kisko@oulu.fi
Huippukoneet
hitsaukseen
Pääkonttori, Voikoski, Vuohijärvi, puh. (015) 770 0700, info@woikoski.fi
11 toimipaikkaa ja yli 160 jälleenmyyjää
Katso lähin
www.woikoski.fi
Hitsauskaasut • Lääkkeelliset kaasut • Erikoiskaasut
• Kaasunjakelujärjestelmät • Hitsauskoneet ja -tarvikkeet
1990
Sis. puikkovarustus ja
TP 09 langaton
kaukosäädin
Voimavirtakone
TP 2500 RC
3880
Vario Synergic
4000-2
Synerginen hitsauskone,
jossa vesijäähdytys ja
erillinen langansyöttölaite.
Ohjelmat eri materiaaleille
ja langan halkaisijoille.
TP 1500 tig laukussa
hitsausvalmis paketti (sis.
myös virran pulssitus, comfort
stop lopetustoiminto ja tig-pol-
tin kaukosäädöllä)
1150
599
Sis. puikkovarustus
Ammattihitsarin kesto-
suosikki, ylivoimaiset
hitsausominaisuudet
pienessä paketissa
Puikkoinvertteri
TP 1500
Hitsauskoneen
ostajalle maski
kaupan päälle!
Tarjoukset voimassa
1.2-30.6.08
Hinnat sis. ALV
Sis. erillinen langansyöttö-
laite, jäähdytinyksikkö,
kääntöalusta, poltin
ja maakaapeli